• Złota Pieczęć

Złota Pieczęć - Nagroda Powiatu Wągrowieckiego

"Złota Pieczęć" - Nagroda Powiatu Wągrowieckiego, popularyzuje ponadprzeciętne działania i dokonania społeczne oraz zawodowe osób działających na rzecz powiatu.

Prawo nominacji do nagrody przysługuje samorządom, zarządom spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, organizacji gospodarczych, radom duszpasterskim, redakcjom czasopism regionalnych i lokalnych, a także laureatom niniejszej nagrody z ostatniego roku.

 

Dla kogo „Złota Pieczęć"?

Znani, lubiani, zasłużeni. Mijani na co dzień na ulicy, w parku. Działacze, społecznicy, sportowcy, lokalni patrioci. Takich osób nie brakuje w naszym powiecie. Kto z nich zasługuje na wyróżnienie? Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”.

Nagrodę przyznaje Kapituła w skłądzie: starosta, wicestarosta, redaktorzy naczelni lokalnych mediów oraz ubiegłoroczni laureaci.

„Złota Pieczęć” - Nagroda Powiatu Wągrowieckiego, propagująca wyróżniające się działania i dokonania społeczne oraz zawodowe osób działających na rzecz powiatu.

Kto może zgłosić?

- samorząd powiatowy i gminny,

- zarządy spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, organizacji gospodarczych,

- rady duszpasterskie,

- redakcje mediów regionalnych i lokalnych,

- laureaci Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”.

Wnioski z kandydaturami można składać do 17.11.2017 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego  w Wągrowcu oraz redakcjach Głosu Wągrowieckiego (ul. Janowiecka 1) i Tygodnika Wągrowieckiego (ul. Jeżyka 2D/4). Wniosek można pobrać ze strony internetowej powiatu www.wagrowiec.pl i redakcjach wągrowieckich tygodników.

 

[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888