Placówki oświatowe

I Liceum Ogólnokształcące
Dyrektor - Cezary Szypulski
62-100 Wągrowiec
ul. Klasztorna 17
tel. +48 67 2621140
+48 67 2621481
http://liceum.1lowagrowiec.eu

Zespół Szkół Nr 1
Dyrektor - Jarosław Berendt
62-100 Wągrowiec
ul. Kcyńska 48
tel. +48 67 2620108
+48 67 2621224
www.giganci.pl

Zespół Szkół Nr 2
Dyrektor - Beata Dobrochowska - Byczyńska
62-100 Wągrowiec
ul. Kościuszki 49
tel. +48 67 2620347
www.zsp2wagrowiec.pl

Zespół Szkół w Gołańczy
Dyrektor - Róża Spychała
62-130 Gołańcz
ul. Walki Młodych 35
tel. +48 67 2683156
www.zspgolancz.szkolnastrona.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Dyrektor - Katarzyna Dereżyńska
62-100 Wągrowiec
ul. Wierzbowa 1
tel. +48 67 2622380
www.ppp.wagrowiec.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Dyrektor - Ewa Kemnitz
62-100 Wągrowiec
ul. Kcyńska 48
tel. +48 67 2620421
+48 67 2622445
http://sosw.edupage.org/

Bursa Szkolna Nr 1
Dyrektor - Iwona Brudz
62-100 Wągrowiec
ul. Kcyńska 48
tel. +48 67 2620186
www.bursawagrowiec.pl

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Dyrektor - Jan Fajkiel
62-100 Wągrowiec
ul. Kcyńska 48
tel. +48 67 2160055

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
Dyrektor - Jacek Domagalski
62-130 Gołańcz
ul. Walki Młodych 35
tel. +48 67 2683157
www.mosgolancz.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie
Dyrektor - Iwona Grzegorzewska
Antoniewo
62-085 Skoki
tel. +48 61 8124251
+48 61 8124267
www.antoniewo.pl

Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Dyrektor - Karol Kruś
62-100 Wagrowiec
ul. Wierzbowa 1
tel. +48 67 2626227
www.ogniskoppwagrowiec.pl

[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888