Aktualności

Stronicowanie

 • Aktywna tablica dla powiatu

  Aktywna tablica dla powiatu

  2020.11.20

  W ramach kolejnej edycji programu „Aktywna tablica” Powiat Wągrowiecki pozyskał wsparcie finansowe w wysokości 70 000 zł przeznaczone na zakup elektronicznych pomocy dydaktycznych służących rozwijaniu szkolnej infrastruktury. Sprzęt otrzymają: Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu, I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu, Technikum w Zespole Szkół w Gołańczy, Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy oraz II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup laptopów oraz interaktywnych monitorów dotykowych, wspomagających nauczanie zdalne, dzięki czemu możliwe będzie przedstawienie tematów w ciekawszy, dostępny dla wszystkich sposób.

 • Zarząd Powiatu ogłasza otwarte konkursy ofert

  Zarząd Powiatu ogłasza otwarte konkursy ofert

  2020.11.19

  Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu:
  1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  2) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  3) kultury i sztuki,
  4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  5) turystyki i krajoznawstwa,
  6) przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości,
  7) wspierania pieczy zastępczej,
  8) wspierania osób z niepełnosprawnością,
  9) wspierania osób starszych,
  10) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  11) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz. 295 z późn. zm.),
  12) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
  13) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

  Więcej informacji w załączniku.

 • Komunikat dla organizacji pozarządowych

  Komunikat dla organizacji pozarządowych

  2020.11.19

  Nabór do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego

 • Nowy symulator zagrożeń

  Nowy symulator zagrożeń

  2020.11.18

  Komenda Powiatowa PSP w Wągrowcu zrealizowała zadanie pn.:  „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych - moduł lasu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu”.

  Mobilny Symulator Zagrożeń moduł lasu, który jest autorskim projektem firmy MLabs z Poznania pozwala na demonstrowanie zagrożeń pożarowych i ekologicznych w przestrzeni publicznej.

  Dzięki symulatorowi strażacy będą mogli w sposób interesujący, interaktywny i intuicyjny uświadomić możliwe przyczyny powstania pożarów oraz wybrane zagadnienia z zakresu ochrony środowiska np. rozpalone ognisko w niedozwolonym miejscu - możliwość zaprószenia ognia w lesie, wyrzucanie niedozwolonych substancji w lesie, plaża niestrzeżona i ludzie kąpiący się na niestrzeżonej plaży, gdzie jest zakaz kąpieli czy używanie sprzętu wodnego bez zabezpieczeń oraz wiele innych.

  Mobilny symulator zagrożeń pożarowych to specjalnie przygotowana makieta, którą strażacy będą wykorzystywać podczas szerokorozumianych działań prewencyjnych dla dzieci i młodzieży.  

  Zakup został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Powiatu Wągrowieckiego i Gminy Wapno. Koszt zadania to 25 500,00 zł.

  Zagrożenia występujące na makiecie:

  - plaża niestrzeżona i ludzie kąpiący się na niestrzeżonej plaży, gdzie jest zakaz kąpieli,

  - topiąca się osoba,

  - dziewczyna skacząca z pomostu na pomoc pomimo zakazu skoków do wody,

  - kobieta paląca papierosa na trawie,

  - rozpalone ognisko w niedozwolonym miejscu - możliwość zaprószenia ognia w lesie,

  - rozbite obozowisko w niedozwolonym miejscu,

  - wyrzucanie śmieci w lesie,

  - używanie sprzętu wodnego bez kapoków,

  - obozowisko harcerskie,

  - grupa nurków.

  Dobre strony postępowania występujące na makiecie:

  - plaża strzeżona wraz z ratownikiem,

  - oznakowanie informacyjne,

  - ludzie kąpiący się w miejscu do tego przeznaczonym,

  - ludzie używający sprzętu wodnego (z kapokami),

  - wydzielony parking samochodowy,

  - wydzielone pole namiotowe,

  - rozpalony grill w miejscu do tego przeznaczonym.

  Ponadto na makiecie znajdują się wozy strażackie z sygnałami świetlnymi w postaci migających niebieskich świateł błyskowych, zastępy straży pożarnej gaszące pożar w lesie, droga komunikacji publicznej z przejazdem kolejowym strzeżonym, przejazd kolejowy niestrzeżony oraz pociąg składający się z lokomotywy z wagonem osobowym.

 • Informacja o terminie otwarcia kopert złożonych ofert

  Informacja o terminie otwarcia kopert złożonych ofert

  2020.11.17

  INFORMACJA O TERMINIE OTWARCIA KOPERT ZŁOŻONYCH OFERT NA PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I/LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

   
  Komisja Konkursowa powołana w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze  Powiatu Wągrowieckiego w 2021 roku” oraz ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2021 roku” informuje, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2020r. (tj. w poniedziałek)
  o godz. 9.00
  w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15.

Stronicowanie

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88