• logo niepełnosprawności

Blisko 650 tys. zł na zakup pojazdów dla placówek wspierających osoby niepełnosprawne

Będą środki finansowe na zakup pojazdów dla placówek wspierających osoby niepełnosprawne w Powiecie Wągrowieckim.

641.663 zł - to kwota dofinansowania ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którą  otrzymał Powiat Wągrowiecki w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Środki  zostaną przekazane na realizację projektów  dotyczących zakupów pojazdów  - mikrobusów  i autobusów dla jednostek i organizacji  zajmujących się edukacją i rehabilitacją osób niepełnosprawnych.  I tak: dofinansowanie w wysokości  323.663 (70% kosztów)  trafi do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Rehabilitacja ( zakup autobusu i  mikrobusa  dla Warsztatów Terapii zajęciowej w Wapnie i Wągrowcu);  160 tys. zł  trafi do Miasta Wągrowca jako 60% dofinansowania zakupu dwóch mikrobusów na potrzeby przewozu niepełnosprawnych uczniów gminy miejskiej. Kwoty dofinansowania 78 tys. i 80 tys. zostaną  ponadto przeznaczone na dofinansowanie  zakupu dwóch  mikrobusów  dla potrzeb jednostek powiatowych: analogicznie  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i  Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.  Obsługę merytoryczną programu prowadzi i informacji w sprawie programu udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu ( tel. 67-2627614

« wstecz

[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888