Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy kadencji 2019 - 2023

11 czerwca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy kadencji 2019 - 2023 [PRRP]. 
Powołanie Powiatowej Rady Rynku Pracy jest realizacją obowiązku ustawowego. Jest ona organem opiniodawczo - doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. W skład Rady wchodzą przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców, rolniczych oraz pozarządowych. Członkowie Rady uczestniczą w jej pracach społecznie. Posiedzenie otworzył i prowadził w pierwszej części Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc. Wraz z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Beatą Korpowską wręczył on członkom nowej Rady zawiadomienia o powołaniu do PRRP. B.Korpowska przybliżyła zgromadzonym podstawy formalno - prawne funkcjonowania powiatowej rady rynku pracy. Następnie, Starosta Wągrowiecki rozpoczął procedurę wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących PRRP. 
W wyniku głosowania Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy kadencji 2019 - 2023 został wybrany Michał Kaniewski, a w pracy Rady pomagać mu będą dwaj Wiceprzewodniczący - Urszula Wierzbicka oraz Piotr Woźniak. Nowo wybrana Rada - już pod przewodnictwem M.Kaniewskiego - jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na aktywizację zawodową w 2019r. Na zakończenie, Piotr Woźniak zabierając głos wyraził swoją nadzieję, że obrady nowej Rady będą owocne tak jak poprzedniej i zaapelował do wszystkich członków o frekwencję na posiedzeniach.

  • Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy...
  • Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy...
  • Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy...
  • Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy...

« wstecz

[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888