Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej przy ZOZ w Wągrowcu kadencji 2018 – 2023

11 czerwca 2019 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu kadencji 2018 – 2023. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym dyrektora ZOZ.

Na wstępie Małgorzata Osuch - Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego podziękowała dotychczasowej Radzie za  pracę włożoną w funkcjonowanie Rady oraz za aktywność w jej pracach dla dobra mieszkańców naszego powiatu i powołała, na mocy uchwały NR IX/61/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku, nową Radę Społeczną w skład której wchodzą: Przewodniczący – Tomasz Kranc, Przedstawiciel Wojewody – Maria Krupecka, Członkowie: Urszula Wierzbicka, Leszek Baczyński, Ryszard Rodzewicz, Ilona Kledzik, Katarzyna Przybysz, Paulina Kośmicka, Tomasz Mazurek, Radosław Ewertowski, Grzegorz Bałdyga, Iwona Tyll, Kinga Kluczyńska, Halina Sobota, Barbara Linetty.

W dalszej części posiedzenia ,,nowa Rada” zajęła się bieżącymi sprawami m.in. omówieniem wyników kontroli ZOZ za rok 2018 przeprowadzonej z upoważnienia Rady Powiatu Wągrowieckiego, przedstawiono wynik finansowy za 4 miesiące br. oraz informacje o zadaniach inwestycyjnych w 2019 roku. Ponadto rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planu finansowego w tym inwestycyjnego na rok 2019 i projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian i ustanowienia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego ZOZ w Wągrowcu.

 

 

 

  • Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej przy ZOZ w...
  • Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej przy ZOZ w...
  • Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej przy ZOZ w...
  • Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej przy ZOZ w...
  • Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej przy ZOZ w...

« wstecz

[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888