BUDŻET OBYWATELSKI POWIATU WĄGROWIECKIEGO NA NOWYCH ZASADACH

Szanowni Państwo,

od tego roku Budżet Obywatelski Powiatu Wągrowieckiego realizowany będzie na nowych zasadach. Wynika to ze zmiany przepisów prawa w tym zakresie. Tak jak do tej pory mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania w trzech kategoriach:

- Kategoria I  – zadania do 400.000 zł (zadania duże)

- Kategoria II – zadania do 150.000 zł (zadania średnie)

- Kategoria III – zadania do 15.000 zł (zadania małe) w tej kategorii zabezpieczono kwotę 50.000 zł, oznacza to, że zostanie zrealizowanych więcej niż jedno zadanie.

Tak jak dotychczas, zgłaszane zadania muszą dotyczyć zadań własnych Powiatu Wągrowieckiego. 

Nowością jest, że zarówno do zgłaszania zadań jak i do głosowania dopuszczeni są wszyscy mieszkańcy Powiatu Wągrowieckiego, bez względu na wiek. W przypadku osób niepełnoletnich będzie wymagana zgoda opiekuna prawnego.

Kolejną zmianą, w stosunku do ubiegłych edycji, jest możliwość odwoływania się od decyzji zespołu analizującego projekt od strony formalno - prawnej. Natomiast bez zmian pozostaje sposób głosowania – głosy można oddawać w formie papierowej oraz elektronicznej – wysyłając na wskazany adres e-mail. Podobnie jak w latach ubiegłych ze wszystkich zgłoszonych projektów głosujący wybiera wyłącznie jeden na który oddaje swój głos.

Wnioski w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Wągrowieckiego będzie można składać w terminach od 12 sierpnia do 6 września br. Następnie złożone projekty przejdą analizę formalno – prawną, a od 1 do 15 października będzie przebiegało głosowanie.  

« wstecz

[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888