Wyniki rekrutacji do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki na rok szkolny 2019/2020

Wyniki rekrutacji do szkół na rok szkolny 2019/2020 /na podbudowie szkoły podstawowej/

Według danych na dzień 16 lipca br. do publicznych szkół na podbudowie szkoły podstawowej w Powiecie Wągrowieckim w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych chce uczęszczać 605 uczniów tj. 85,09 % tegorocznych absolwentów (711 uczniów).

Odpowiednio w:

 • I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu – 106 uczniów,
 • Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu – 302 uczniów,
 • Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu – 159 uczniów,
 • Zespole Szkół w Gołańczy - 38 uczniów,

W roku szkolnym 2019/2020 do I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu do klas pierwszych przyjęto 106 uczniów.

Uruchomione zostaną 4 oddziały klas pierwszych:

 • matematyczno – fizyczny,
 • matematyczno – geograficzny,
 • biologiczno- chemiczny,
 • humanistyczno/ogólny.

to6UxcuTXewAAAABJRU5ErkJggg==

W Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu do klas pierwszych przyjęto 159 uczniów. Uruchomione zostaną 3 oddziały 4- letniego liceum ogólnokształcącego (bezpieczeństwo – publiczne oraz oddziały łączone: pedagogiczny i geograficzno – językowy oraz politechniczny i ratowniczo – pielęgniarski do których uczęszczać będzie 93 uczniów:

nsn7v7tQOegAAAAASUVORK5CYII=

oraz 2 oddziały 5- letniego technikum:

wMM2aHtMlsELgAAAABJRU5ErkJggg==

Do Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu do szkół dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej do klas pierwszych przyjęto 302 uczniów:

 • do szkoły branżowej - klasy wielozawodowe - przyjęto 118 uczniów,

n9FbwDufLsNCwAAAABJRU5ErkJggg==

 • do 5 - letniego technikum - łącznie przyjęto 184 uczniów.

x+RZHczMdcdOgAAAABJRU5ErkJggg==

W Zespole Szkół w Gołańczy w roku szkolnym 2019/2020 uruchomiony zostanie jeden oddział klasy pierwszej, w którym uczyć się będzie 38 uczniów.                        AeFMHD+GsNmxAAAAAElFTkSuQmCC

Rekrutacja uzupełniająca zostanie zakończona w sierpniu. Ostateczne dane dotyczące kierunków kształcenia i liczby oddziałów klas pierwszych będą znane we wrześniu 2019 r.

Wyniki rekrutacji do szkół na rok szkolny 2019/2020 /na podbudowie gimnazjum/

Według danych na dzień 16 lipca br. do publicznych szkół na podbudowie gimnazjum w Powiecie Wągrowieckim w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych chce uczęszczać 599 uczniów tj. 80,73% tegorocznych absolwentów (742 uczniów).

Odpowiednio w:

 • I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu – 133 uczniów,
 • Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu – 286 uczniów,
 • Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu – 136 uczniów,
 • Zespole Szkół w Gołańczy - 44 uczniów,

W roku szkolnym 2019/2020 do I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu do klas pierwszych przyjęto 134 uczniów.

Uruchomione zostaną 4 oddziały klas pierwszych:

 • matematyczno – fizyczny,
 • matematyczno – geograficzny,
 • biologiczno- chemiczny,
 • humanistyczno/ogólny.H1PjC1LKrA10AAAAAElFTkSuQmCC

W Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu do klas pierwszych przyjęto 136 uczniów. Uruchomione zostaną 4 oddziały liceum ogólnokształcącego (bezpieczeństwo – publiczne,  pedagogiczny, geograficzno – językowy oraz oddział łączony: politechniczny i ratowniczo – pielęgniarski -szczegółowe informacje na slajdzie), do których uczęszczać będzie 101 uczniów oraz 1 oddział łączony 4- letniego technikum w zawodach technik: informatyk i hotelarstwa (35 uczniów).

d39Pa9Xt1mgAAAAASUVORK5CYII=

Do Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu do szkół dla młodzieży na podbudowie gimnazjum do klas pierwszych przyjęto 286 uczniów:

 • do szkoły branżowej - klasy wielozawodowe - przyjęto 70 uczniów,

H2AqmMtb+KZgAAAAAElFTkSuQmCC

 • do 4 - letniego technikum - łącznie przyjęto 216 uczniów.

AX85efBIMxnKAAAAAElFTkSuQmCC

W Zespole Szkół w Gołańczy w roku szkolnym 2019/2020 uruchomione zostaną 2 oddziały klas pierwszych, w których uczyć się będzie 44 uczniów.

P8BKNgZH7rZkDsAAAAASUVORK5CYII=

Rekrutacja uzupełniająca zostanie zakończona w sierpniu. Ostateczne dane dotyczące kierunków kształcenia i liczby oddziałów klas pierwszych będą znane we wrześniu 2019 r.

           

 

 

 

« wstecz

[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888