Drogi powiatowe z dofinansowaniem

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Wągrowiecki złożył 4 wnioski o dofinansowanie remontów i przebudów dróg powiatowych.

Wśród 56 zadań powiatowych rekomendowanych do dofinansowania znalazły się dwa, zgłoszone przez Powiat Wągrowiecki: remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn - Żabiczyn (wartość projektu 1.084.769,18 zł) oraz remont drogi powiatowej nr 1660 P w miejscowości Sławica (wartość projektu 613.670,34 zł). Wysokość dofinansowania wyniesie 50%. Pozostała część będzie pochodzić ze środków własnych powiatu.

Po podpisaniu stosownych umów ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Na drodze Rąbczyn – Żabiczyn, na odcinku 990 m, zostanie wymieniona nawierzchnia bitumiczna, a w miejscach występujących wybojów i spękań, zaprojektowano wymianę konstrukcji nośnej. Naprawa uszkodzonych części jezdni obejmować będzie wykonanie warstwy mrozoochronnej oraz podbudowy z kruszywa łamanego.

Droga w Sławicy przejdzie wymianę warstw bitumicznych oraz naprawę uszkodzonej nawierzchni. Objęty remontem odcinek ma długość 995 m. Krawężniki najazdowe oraz kostka brukowa na zajazdach i przejściach dla pieszych zostaną podwyższone z uwzględnieniem projektowanej warstwy wyrównawczej i ścieralnej. Odtworzone zostanie również istniejące oznakowanie poziome. Poprawa parametrów technicznych drogi wpłynie znacząco na komfort i bezpieczeństwo jazdy wszystkich jej użytkowników oraz przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu.

Warto zaznaczyć, że na liście rezerwowej znalazły się dwa inne zadania zgłoszone przez Powiat Wągrowiecki w kwietniu w ramach tego samego konkursu, tj. rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna oraz budowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1627P). W przypadku pojawienia się oszczędności po przetargach istnieje szansa na ich realizację w ramach tego konkursu.

Powiat wągrowiecki w sierpniowym naborze wniosków ponownie zawnioskował o dofinansowanie rozbudowy ulicy Antoniewskiej w Skokach oraz złożył wniosek na przebudowę ul. Grzybowej w Wągrowcu.

« wstecz

[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888