Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej

W  środę 11 września na terenie Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu, utworzonego w ramach projektu „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych”. Powiat Wągrowiecki jako jedyny w Polsce realizuje taki kompleksowy program dla seniorów.

W środowym spotkaniu, na zaproszenie Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca, uczestniczyli m. in. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech JankowiakSylwia Wójcik – dyrektor departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego, Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego Małgorzata Osuch, Wicestarosta Michał Piechocki,  Ryszard Gawroński – przedstawiciel Partnera wiodącego – Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin naszego powiatu, radni powiatowi, dyrektor ZOZ, członkowie Rady Społecznej ZOZ, przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, klubów seniora, kół gospodyń wiejskich, kierownicy ośrodków pomocy społecznej oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc podziękował wszystkim partnerom projektu za pomoc i zaangażowanie, podkreślając jednocześnie jak ważną misję spełnia Dzienny Dom Opieki Medycznej. Szczególne podziękowania skierował pod adresem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.

- To dzięki decyzji Samorządu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczono pieniądze unijne na tego typu działania - zaznaczył włodarz Powiatu Wągrowieckiego.

Podczas spotkania zebrani mogli wysłuchać wystąpień prelegentów:

- dr Anny Jakrzewskiej - Sawińskiej - wiceprezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe" z Poznania,

- dr. Arkadiusza Styszyńskiego - specjalisty geriatrii i internisty, wykładowcy UAM w Poznaniu,

- Jakuba Kaczmarka - dyrektora Poradni Specjalistycznych w Wągrowcu,

Aleksandra Gawrońskiego - koordynatora merytorycznego ds. fizjoterapii.

Projekt DDOM jest realizowany przez Centrum Kompetencji Grupę Szkoleniowo Doradczą, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej, Powiat Wągrowiecki oraz wszystkie samorządy gminne naszego powiatu.

- Dzięki naszej współpracy wdrażamy kompleksowy program pomocy, który jest wyjątkiem na samorządowej mapie Polski. Cieszę się, że jako powiat na potrzeby realizacji tego przedsięwzięcia mogliśmy przekazać pomieszczenia części rehabilitacyjnej ZOLU. Rada powiatu podjęła również decyzję o rozbudowie ZOLU. W krótkim czasie, przy finansowym wsparciu powiatu wybudowaliśmy dodatkowe pomieszczenia na potrzeby projektu - podkreśla Starosta Tomasz Kranc.

Z historii

21 marca br. w ZOZ w Wągrowcu odbyło się spotkanie w sprawie uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej. W spotkaniu uczestniczyli: Ryszard Gawroński – przedstawiciel Partnera wiodącego – Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska, Anna M. Gałązka i Krzysztof Bandasz z Komisji Europejskiej, Sylwia Wójcik – dyrektor departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego, Agnieszka Urbanowska i Natalia Młodyszewska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Patrycja Przybylska - Radna Sejmiku Wojewódzkiego, także dyrektor ds. medycznych ZOZ w Wągrowcu Krystyna Skrzycka.

Na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej rozbudowany został Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wągrowcu. DDOM jest częścią projektu “Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych”. Jest to jedyny taki kompleksowy program w Polsce, w którym udział bierze powiat wągrowiecki i wszystkie gminy powiatu.

Działalność DDOM

Osoby, które są  kierowane przez lekarzy prowadzących, wypisujących ze szpitala lub lekarzy rodzinnych, zakwalifikowane podczas weryfikacji w gminach, mogą, dzięki programowi dokończyć leczenie w tej placówce, bez konieczności przebywania w szpitalu. Na miejscu zapewniona jest opieka lekarza geriatrii, lek. rehab. medycz., pielęgniarki, psychologa, terapeuty zajęciowego oraz dietetyka. Oprócz tej pomocy w programie przewidziano równolegle: długoterminową opiekę pielęgniarską - do 24 miesięcy oraz Hospicjum domowe – do 24 miesięcy.

 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Zainaugurowano działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej

« wstecz

[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888