Zadbajmy o własne dobro i przyszłość naszych najbliższych

Rolniczy krajobraz Powiatu Wągrowieckiego, ukształtowany przez siły przyrody, charakteryzuje się naturalnymi zaniżeniami pełniącymi ważną rolę w rolnictwie. Zostały one wykorzystane przez inżynierów planujących i budujących urządzenia melioracyjne, których celem jest podniesienie wartości użytkowych gruntu. Zadaniem ich jest gromadzenie wody po wiosennych roztopach oraz intensywnych opadach. Bardzo często do lokalnych zaniżeń skierowane zostały wyloty urządzeń melioracyjnych takich jak: rowy, urządzenia drenarskie. W krajobrazie rolnym tereny te stanowią naturalne oczka wodne, pastwiska i łąki.

Modernizacja polskiego rolnictwa, korzystanie przez rolników z nowoczesnego ciężkiego sprzętu rolniczego spowodowała, że właściciele gruntów rolnych próbują przekształcać naturalne ukształtowanie istniejącego terenu poprzez likwidację naturalnych zaniżeń, przekształcania łąk i pastwisk w grunty orne do własnych potrzeb.

Działania takie są zabronione, gdyż niszczą one istniejące urządzenia melioracyjne. 

Na terenie powiatu wągrowieckiego mamy ponad 78 tyś. ha użytków rolnych. Ponad  95% jest zmeliorowana. Pomysły niwelowania terenu muszą być konsultowane z działającymi Nadzorami Wodnymi PGW Wody Polskie, które prowadzą ewidencję urządzeń melioracyjnych i zmeliorowanych gruntów w celu zagwarantowania sprawności istniejących urządzeń na gruntach rolnych.  

Zgodnie z przepisami ustawy "Prawo wodne", niszczenie urządzeń melioracyjnych, zmiana kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na gruncie wód opadowych lub roztopowych, zmiana kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich jest karalna.

Należy pamiętać, że likwidacja istniejących naturalnych oczek wodnych w konsekwencji doprowadzi do zachwiania istniejących stosunków wodnych, zniszczenia urządzeń melioracyjnych i szkodę dla samych właścicieli gruntów rolnych oraz ich sąsiadów. Działania takie są trudne do naprawienia i bardzo kosztowne.

Uciążliwa w ostatnich latach susza sprzyja podejmowaniu, zabronionych przepisami prawa, decyzji o likwidowaniu zagłębień i zadrzewień śródpolnych.

Wykażmy się jednak rozwagą, przezornością i dalekowzrocznością. Zadbajmy o zachowanie naturalnego ukształtowania terenu dla swojego i sąsiadów dobra oraz dla następnych pokoleń. 

  • Zadbajmy o własne dobro i przyszłość naszych najbliższych
  • Zadbajmy o własne dobro i przyszłość naszych najbliższych
  • Zadbajmy o własne dobro i przyszłość naszych najbliższych

« wstecz

[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888