Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu

W czwartek 3 października Teatr „Kurtyna” z Krakowa zagościł w czterech placówkach oświatowych z naszego powiatu, w których zaprezentowano spektakle w ramach programu profilaktyczno-teatralnego.

Pierwszy spektakl odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu pt.: „Miś niegrzeczniś”. Dzieci poznały misia, który był bardzo niegrzeczny. Uczniowie biorąc udział w tej pouczającej lekcji, śpiewając i odpowiadając na zadawane pytania poznali tajniki kulturalnego zachowywania się. Zobaczyły, jak należy zachowywać się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, co to jest empatia i szacunek dla słabszych. W przedstawieniu zachęcano także do czytania książek.

Następnie teatr wystąpił kolejno w szkołach: w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu, w ZSP Nr 1 w Wągrowcu i w ZSP Nr 2 w Wągrowcu, ze spektaklem pt. „ Wygrać siebie”, w którym mistrzowsko przedstawiono jak wielkim problemem dzisiejszej młodzieży są choroby psychiczne, ze szczególnym uwzględnieniem depresji. Uświadomiono uczniom, że również wśród nas są osoby, które mogą potrzebować naszego wsparcia oraz pomocy specjalistów. Ważne jest byśmy akceptowali każdego takim, jakim jest, ponieważ wykluczanie i wyśmiewanie innych może doprowadzić do tragedii.

Po spektaklach w szkołach ponadpodstawowych odbyły się pogadanki z młodzieżą na temat wartości wychowawczo-profilaktycznych takich jak wpływ internetu na kształtowanie postaw społecznych, dzielenie na lepszych i gorszych, wrażliwość na krzywdę i szacunek do drugiej osoby. Zwrócono uwagę na radzenie sobie z negatywnymi emocjami i zachowaniami agresywnymi oraz umiejętność redukowania lęku w sytuacjach kryzysowych.

Spektakle zostały sfinansowane ze środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego przeznaczonych na promocję i ochronę zdrowia.

 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu
 • Po raz koleiny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Wągrowcu

« wstecz

[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888