Europejskie Dni Pracodawców '2019 w powiecie wągrowieckim - podsumowanie

W dniach 14 – 18 października 2019r. w wielu krajach Unii Europejskiej  obchodzone były  Europejskie Dni Pracodawców'2019 [EDP'2019], będące elementem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. W Polsce termin tego wydarzenia został przedłużony i EDP'2019 odbywały się w dniach 14-25 października br.

W tym okresie, Urzędy Pracy organizowały szereg wydarzeń skierowanych do pracodawców - były to: targi i giełdy pracy, dni otwarte, spotkania z pracodawcami, konferencje, seminaria, indywidualne konsultacje dla pracodawców oraz wizyty u pracodawców. Działania te miały na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy Publicznymi Służbami Zatrudnienia a pracodawcami.

Wśród Urzędów, które potwierdziły zamiar włączenia się w tegoroczne obchody  Europejskich Dni Pracodawców był także Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu.

W ramach EDP'2019, zorganizował on 24 października br. konferencję dla lokalnych pracodawców z udziałem przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu połączoną z konsultacjami indywidualnymi oraz wystawą upamiętniającą 100 - lecie powstania Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.

Podczas konferencji, oprócz przedstawicieli Urzędu Pracy w Wągrowcu głos zabierali reprezentanci z instytucji otoczenia biznesu tj.:  Urzędu Skarbowego w Wągrowcu,  wielkopolskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  pilskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w  Poznaniu,  PFR Portalu PPK, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wągrowcu  oraz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Piły.  

Tematyka wystąpień gości była tak dobrana, by dotykała zmian w przepisach prawnych, które nastąpiły niedawno lub wejdą w życie w najbliższym czasie.
Obejmowała między innymi kwestie związane z:

 • najważniejszymi zmianami w podatku VAT  i w podatkach dochodowych wchodzącymi  w życie w 2019r. i 2020r. ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności;
 • rolą i dystrybucją środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • działaniami Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ochrony pracy i ostatnimi zmianami w przepisach;  
 • Pracowniczymi Planami Kapitałowymi;
 • opłatą recyklingową i rejestracją do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarką odpadami (system BDO);
 • wsparciem rozwoju firm i wzrostem kompetencji ich pracowników finansowanymi z Funduszy Europejskich.

 
Ponadto, podczas tegorocznej konferencji można było zdobyć lub poszerzyć wiedzę na temat  możliwości podnoszenia kwalifikacji osób pracujących  przy wsparciu Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozostającego w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.

W przerwie konferencji, uczestnicy mogli zapoznać się z wystawą upamiętniającą 100 - lecie powstania Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce, a na jej końcu - prelegenci odpowiadali na pytania uczestników podczas konsultacji indywidualnych.

https://wagrowiec.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/fmagGT1YR1IU/content/10700686-europejskie-dni-pracodawcow-2019-w-powiecie-wagrowieckim-podsumowanie

  [treść archiwalna]
 • Europejskie Dni Pracodawców '2019 w powiecie wągrowieckim
 • Europejskie Dni Pracodawców '2019 w powiecie wągrowieckim
 • Europejskie Dni Pracodawców '2019 w powiecie wągrowieckim
 • Europejskie Dni Pracodawców '2019 w powiecie wągrowieckim
 • Europejskie Dni Pracodawców '2019 w powiecie wągrowieckim
 • Europejskie Dni Pracodawców '2019 w powiecie wągrowieckim
 • Europejskie Dni Pracodawców '2019 w powiecie wągrowieckim
 • Europejskie Dni Pracodawców '2019 w powiecie wągrowieckim
 • Europejskie Dni Pracodawców '2019 w powiecie wągrowieckim
  [treść archiwalna]

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88