Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Pań i Panów wykonujących w Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu ten zawód – będący połączeniem pasji i powołania – złożył w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc oraz przybyła na zaproszenie Dyrektora ZOZ-u Posłanka na Sejm RP Marta Kubiak.

W trakcie spotkania podjęto szereg istotnych zagadnień. Na wstępie przedstawiono Pani Poseł informacje dotyczące funkcjonowania naszej jednostki obecnie – w dobie pandemii – oraz plany działań w kolejnych miesiącach. Dyrektor ZOZ-u wyraził obawę o poziom finansowania opieki szpitalnej w okresie obniżonej koniunktury gospodarczej oraz wzrostu stopy bezrobocia. Nawiązał także do kwestii utworzenia zapowiedzianego przez Premiera RP kilka miesięcy temu Funduszu Modernizacji Szpitali – w kontekście trwającej w wągrowieckiej lecznicy  inwestycji budowlanej. Pielęgniarka Naczelna ZOZ-u, p. Adela Totoń poruszyła najbardziej istotne tematy związane z wykonywaniem profesji pielęgniarki lub położnej – warunków pracy, konieczności większego promowania zawodu, relacji z przedstawicielami pozostałych grup zawodów medycznych. Pielęgniarka epidemiologiczna ZOZ-u, p. Małgorzata Marczewska w swoich wypowiedziach podkreślała wysoki poziom profesjonalnego przygotowania kadr pielęgniarskich oraz ratowników medycznych naszego Szpitala do codziennego działania w sytuacji podwyższonego ryzyka epidemicznego. W jej ocenie zespoły medyczne na bieżąco zapoznają się z aktualnymi wytycznymi, rekomendacjami oraz zaleceniami i je wdrażają; kadra medyczna racjonalnie (tj. w uzasadnionym zakresie) korzysta z dostępnych środków i zasobów. Obie Panie zaakcentowały fakt, że pielęgniarki i położne aktywnie włączyły się w przygotowanie Szpitala do akredytacji i uzyskania certyfikatu CMJ/MZ.

Spotkanie nie miało charakteru wyłącznie kurtuazyjnego. Pani Poseł Marta Kubiak przekazała środki ochrony osobistej (rękawiczki i maseczki chirurgiczne) oraz 1.200 butelek wody mineralnej. Starosta Tomasz Kranc zadeklarował sfinansowanie na potrzeby pracowników Szpitala kolejnego zakupu – 250 masek ochronnych typu KN95.

Spotkanie z zaproszonymi gośćmi odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – maseczki oraz rękawiczki zostały odłożone wyłącznie na kilka chwil niezbędnych do wykonania pamiątkowych zdjęć, a pojazdy osób zaproszonych zostały zaparkowane poza terenem szpitala.

Żródło: http://szpitalwagrowiec.pl/

  • Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej
  • Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej
  • Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej
  • Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej
  • Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88