Linia kolejowa Wągrowiec - Czarnków - podpisano porozumienie

W piątek 18 września na stacji kolejowej w Rogoźnie podpisane zostało Porozumienie w sprawie podjęcia działań mających na celu wznowienie ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych nr 236 Wągrowiec – Rogoźno – Bzowo Goraj i 390 Bzowo Goraj - Czarnków.

Zabiegi o przywrócenie połączeń były przedmiotem działań Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Komunikacja, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, a którego prezesem jest Wicestarosta Michał Piechocki.

Strony porozumienia, które w piątek podpisały dokument to: w imieniu UMWW: Wojciech Jankowiak - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, w imieniu PKP PLK S.A.: Arnold Bresch – Członek Zarządu, w imieniu pozostałych interesariuszy: Andrzej Tadla – Burmistrz Czarnkowa.

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Województwem Wielkopolskim i samorządami, przez terytorium których przebiega ww. linia. Są to: Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki, Powiat Obornicki, Powiat Wągrowiecki reprezentowany przez Starostę Wągrowieckiego Tomasza  Kranca, Gmina Miejska Czarnków, Gmina Wiejska, Gmina Lubasz, Gmina Połajewo, Gmina Ryczywół, Gmina Rogoźno, Gmina Miejska Wągrowiec, Gmina Wiejska Wągrowiec, a także przez firmę STEICO Sp. z o.o. z Czarnkowa przy udziale PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie.

Mając na uwadze dalszy rozwój infrastruktury kolejowej w województwie wielkopolskim, strony porozumienia uznały, że uruchomienie nieczynnych obecnie w ruchu pasażerskim linii kolejowych nr 236 Wągrowiec Rogoźno – Bzowo Goraj i 390 Bzowo Goraj – Czarnków przyczyni się do przyspieszenia rozwoju społeczno – gospodarczego terenów przy nich położonych i zdecydowanie polepszy dostępność mieszkańców do publicznego transportu zbiorowego. Spowoduje to również, przy zachowaniu konkurencyjności, przeniesienie podróżnych z innych środków transportu na kolej. Ponadto strony zamierzają podjąć działania zmierzające do przygotowania procesu inwestycyjnego celem wznowienia ruchu pasażerskiego i zintensyfikowania towarowego na ciągu komunikacyjnym Wągrowiec – Czarnków obejmującym następujące odcinki linii kolejowych:

- linii nr 236 Wągrowiec - Rogoźno - Bzowo Goraj na długości 58,057 km,

- linii nr 390 Bzowo Goraj - Czarnków na długości 6,849 km,

- łącznicy omijającej stację Bzowo Goraj na długości ok. 0,600 km, która umożliwi skrócenie czasu przejazdu wskutek uniknięcia konieczności zmiany czoła pociągu.

Warto zaznaczyć, że projekt modernizacji trasy nr 236/390 Wągrowiec - Rogoźno - Czarnków (ok. 65 km, szacunkowy koszt inwestycji to 400 mln zł) został zgłoszony przez samorząd Województwa Wielkopolskiego, jako jeden z pięciu projektów, do rządowego programu "Kolej Plus". 

"Kolej Plus" ma uzupełnić sieć kolejową o połączenia do miast liczących powyżej 10 tys. mieszkańców.

  • Linia kolejowa Wągrowiec - Czarnków - podpisano...
  • Linia kolejowa Wągrowiec - Czarnków - podpisano...
  • Linia kolejowa Wągrowiec - Czarnków - podpisano...
  • Linia kolejowa Wągrowiec - Czarnków - podpisano...
  • Linia kolejowa Wągrowiec - Czarnków - podpisano...
  • Linia kolejowa Wągrowiec - Czarnków - podpisano...
  • Linia kolejowa Wągrowiec - Czarnków - podpisano...
  • Linia kolejowa Wągrowiec - Czarnków - podpisano...
  • Linia kolejowa Wągrowiec - Czarnków - podpisano...

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88