•  Spotkanie w sprawie przebudowy ulicy Nad Nielbą w Wągrowcu

Spotkanie w sprawie przebudowy ulicy Nad Nielbą w Wągrowcu

W czwartek 5 lipca w świetlicy Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu odbyło się spotkanie w sprawie przebudowy ulicy Nad Nielbą w Wągrowcu. Stan inwestycji omówił Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, projekt techniczny przedstawił mgr inż. Mariusz Tomczak, natomiast finansowanie zadania i harmonogram realizacji przybliżył Wicestarosta Michał Piechocki.

Mieszkańcy byli usatysfakcjonowani zmianami, jakie zostały wprowadzone do projektu, w stosunku do pierwszego spotkania konsultacyjnego. Największe zainteresowanie wzbudziły względy bezpieczeństwa - dokładnie zostały zaprezentowane lokalizacje przejść dla pieszych oraz progów zwalniających. Zgodnie z planami prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Harmonogram prac

31.07.2018 r.  Podjęcie uchwał przez Radę Powiatu
31.08.2018 r.  Ogłoszenie przetargu - Powiatowy Zarząd Dróg
30.09.2018 r.  Wyłonienie wykonawcy - PZD
15.10.2018 r.  Przekazanie placu budowy - PZD
20.10.2018 r.  Rozpoczęcie robót ziemnych i przebudowa instalacji - wykonawca
15.12.2018 r.  Wykonanie robót przedzimowych – stan nie gorszy niż przed rozpoczęciem budowy – wykonawca
30.09.2019 r.  Zakończenie robót i odbiór końcowy – PZD
 

« wstecz

[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888