Umowa na szczepienia ochronne przeciw wirusowi HPV w powiecie wągrowieckim już podpisana

We wtorek 9 października w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Wągrowieckim i firmą „EDICTUM” Sp. z o.o z Poznania na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”.

Umowę uroczyście podpisali: Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wicestarosta Michał Piechocki, Skarbnik Powiatu Danuta Królczyk oraz dr n. med. Maria Marcinkowska – Pełnomocnik firmy „EDICTUM”. Przy podpisaniu umowy obecni byli również: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego Jacek Bielawski, Członek Zarządu Powiatu Jerzy Springer, Sekretarz Powiatu Radosław Kubisz, burmistrzowie i wójtowie z naszego powiatu, którzy zadeklarowali wolę przystąpienia do programu i partycypowania w jego kosztach oraz ich przedstawiciele, a także kierownik Barbara Linetty i Alicja Żabska – Szymańska – przedstawicielki Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia, odpowiedzialne za przygotowanie i realizację programu zdrowotnego. 

Przypomnijmy, że głównym celem programu jest poprawa profilaktyki pierwotnej w zakresie szczepień ochronnych, w celu obniżenia liczby osób zakażonych wirusem HPV, który może wywoływać raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytu, brodawki narządów płciowych, nowotwory głowy i szyi. W tym zakresie zostanie również przeprowadzona edukacja zdrowotna społeczeństwa. Uczestnictwo w programie opiera się na zasadzie dobrowolności.

Zakłada się objęciem szczepieniami 70% populacji dziewcząt 13-letnich tj. z roczników 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 zameldowanych na pobyt stały na terenie powiatu wągrowieckiego, których rodzice/opiekunowie prawni wyrażą pisemną wolę zaszczepienia. Natomiast edukacją zdrowotną objęte zostaną dziewczęta i chłopcy z roczników objętych programem oraz ich rodzice/opiekunowie prawni. Spotkania edukacyjne zostaną przeprowadzone na terenie każdej gminy.

  • Umowa na szczepienia ochronne przeciw wirusowi HPV w...
  • Umowa na szczepienia ochronne przeciw wirusowi HPV w...
  • Umowa na szczepienia ochronne przeciw wirusowi HPV w...
  • Umowa na szczepienia ochronne przeciw wirusowi HPV w...
  • Umowa na szczepienia ochronne przeciw wirusowi HPV w...
  • Umowa na szczepienia ochronne przeciw wirusowi HPV w...
  • Umowa na szczepienia ochronne przeciw wirusowi HPV w...
  • Umowa na szczepienia ochronne przeciw wirusowi HPV w...

« wstecz

[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888