Przedstawiciel Narodowej Rady Rozwoju z wizytą w wągrowieckim szpitalu

W piątek 9 listopada, na zaproszenie dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, wizytę w szpitalu złożył przedstawiciel Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP prof. dr hab. med. Piotr Radziszewski.

Gościa powitał Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc. W trakcie spotkania podjęto i omówiono zasadnicze kwestie określające uwarunkowania działalności podmiotów leczniczych tworzących tzw. sieć szpitali. W ocenie profesora Radziszewskiego, zasadniczo koncepcja „sieci” sprawdza się w praktyce, pomimo braku wyraźnego wzrostu nakładów finansowych na zdrowie. Za najistotniejsze obecnie ryzyko dla działalności podmiotów szpitalnych prof. Radziszewski uznał coraz bardziej odczuwalny brak kadr medycznych oraz mało efektywny system przekazywania pacjentów pomiędzy szpitalami na różnych poziomach „sieci”. Temat ten został rozwinięty w trakcie drugiej części spotkania, w którym udział wzięli także lekarze pracujący w szpitalu. Kończąc wizytę, prof. Radziszewski zadeklarował gotowość do nawiązania bliższej współpracy pomiędzy ZOZ-em w Wągrowcu i kierowaną przez niego Katedrą i Kliniką Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej (Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Lindleya 4) w zakresie konsultacji pacjentów oraz szkolenia lekarzy i pielęgniarek.

  • Przedstawiciel Narodowej Rady Rozwoju z wizytą w...
  • Przedstawiciel Narodowej Rady Rozwoju z wizytą w...
  • Przedstawiciel Narodowej Rady Rozwoju z wizytą w...
  • Przedstawiciel Narodowej Rady Rozwoju z wizytą w...
  • Przedstawiciel Narodowej Rady Rozwoju z wizytą w...
  • Przedstawiciel Narodowej Rady Rozwoju z wizytą w...

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88