Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy kadencji 2015 - 2019

We wtorek 9 kwietnia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu odbyło się ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy (PRRP) kadencji 2015 - 2019. Ostatnim punktem posiedzenia było podsumowanie działalności pracy PRRP w latach 2015 - 2019.  

Po dokonaniu podsumowania zakresu prac Rady, okolicznościowe podziękowania za efektywną współpracę  członkom ustępującej Rady przekazali  Tomasz Kranc - Starosta Wągrowiecki Beata Korpowska - Dyrektor PUP Wągrowiec. Natomiast Michał Kaniewski - Przewodniczący PRRP, kończąc posiedzenie,  podziękował  Dyrektorowi i pracownikom Urzędu Pracy za współpracę przy organizacji posiedzeń i przygotowywanie niezbędnych materiałów oraz przedstawianie ich Radzie. Ponadto, skierował swe podziękowania do Starosty Wągrowieckiego i członków PRRP za obecność oraz zaangażowanie podczas posiedzeń. Wskazywał, że była  to wyjątkowa kadencja pod względem merytorycznych dyskusji oraz jednomyślności w opiniach i osądach.  Wspomniał członków Rady, który odeszli podczas tej kadencji:  śp.Irenę Wojewódzką - Kucz i śp.Tadeusza Synorackiego.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Wągrowcu rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 2015 roku, na mocy Zarządzenia Starosty Wągrowieckiego. W skład Rady weszło 11 członków, reprezentujących organizacje pracodawców, związki zawodowe, społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze, organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego.

W czasie trwania czteroletniej kadencji, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Wągrowcu odbyła 21 posiedzeń (posiedzenie w dniu 9 kwietnia było  22), w tym jedno wyjazdowe do Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia w Wągrowcu prowadzonej przez wągrowiecki Cech Rzemiosł Różnych.  We wszystkich posiedzeniach uczestniczyła niezbędna do podejmowania opinii liczba członków Rady.

Podczas posiedzeń Rada zapoznawała się z cyklicznymi analizami lokalnego rynku pracy i okresowymi sprawozdaniami  z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.

Ponadto PRRP opiniowała: 

  • plany finansowe (w tym zmiany planów) Funduszu Pracy,
  • wnioski złożone przez szkoły dotyczące uruchomienia nowych kierunków kształcenia,
  • wnioski o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń ze środków FP,
  • wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników lub pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
  • plany szkoleń dla bezrobotnych,
  • założenia programów aktywizacyjnych oraz planowanych zmian w realizacji tych programów - w tym programów specjalnych i Programów Aktywizacja i Integracja (PAI),
  • wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych przez instytucje finansowe.
  • Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy kadencji...
  • Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy kadencji...

« wstecz

[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888