W skład Starostwa Powiatowego w Wągrowcu wchodzą następujące wydziały:
1. Wydział Organizacyjny
w tym:
a) Biuro Rady
b) Sekretariat Starosty
c) Kancelaria Ogólna
2. Wydział Finansów
w tym: Główny Księgowy
3. Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego
4. Wydział Architektury i Budownictwa
5. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
6. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
w tym:
a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
b) Kancelaria Geodezyjna
6a. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
7. Wydział Komunikacji
8. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
9. Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia
10. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
w tym:
a) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
b) Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
11. Zespół Radców Prawnych
12. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
13. Audytor wewnętrzny
14. Samodzielne stanowisko ds. kontroli
15. Inspektor Ochrony Danych
16. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

drukuj ()

Dane kontaktowe

Starosta Wągrowiecki

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Tomasz Kranc

105

+48 67 2620168

Wicestarosta

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Michał Piechocki

105

+48 67 2620168

Przewodnicząca Rady Powiatu

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Małgorzata Osuch

106

+4867 2680510

Sekretarz Powiatu

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Radosław Kubisz

103

+48*67 2680520

Skarbnik Powiatu

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Danuta Królczyk

212

+48*67 2680521

      Sekretariat Starosty

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Anna Chudzińska
Emilia Kwiatkowska

105

+48 67 2680515
+48 67 2680575

Wydział Architektury i Budownictwa

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Dariusz Przesławski
- Kierownik Wydziału

10 a

+48 67 2680553

Danuta Linetty
Renata Spychała
Monika Błaszczyk

11

+48 67 2680552

Bernadeta Cegiel
Marta Grabowska 
Klaudia Kluczyńska

10

+48 67 2680554

Wydział Organizacyjny

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Dariusz Trojanowski
- Kierownik Wydziału

202a

+48 67 2680530

Elżbieta Żakowska
Ewelina Wójcik
(Kancelaria Ogólna, Archiwum)

13a

+48 67 2680533

Magdalena Budynek
(Kancelaria Ogólna)

13

+48 67 2680500

Mariola Substyk
(Biuro Rady)

107

+48 67 2680511

Ewa Kaczorowska
- Z-ca Kierownika Wydziału

Kamil Matusiak

201

+48 67 2680534

Małgorzata Kaźmierczak
Krzysztof Stachowski

202

+48 67 2680531

Izabela Marcinkowska
Kinga Basiura

101

+48 67 2680508

Łukasz Lemański (informatyk)
Jacek Kubisz (informatyk)

 

+48 67 2680571

Wydział Finansów

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Lucyna Kotarba
(główny księgowy)
Elżbieta Torzewska-Jarosz

210

+48 67 2680522

Teresa Kryskowiak
Joanna Szczepaniak

211

+48 67 2680524

Genowefa Gniadek
Honorata Łyduch
Dominika Pewińska

211a

+48 67 2680523

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Małgorzata Klessa
- Kierownik Wydziału

208

+48 67 2680536

Beata Sajewska
Daria Agacińska

209

+48 67 2680537

Wojciech Poprawski

209a

+48 67 2680539

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Barbara Linetty
- Kierownik Wydziału

14

+48 67 2680556

Alicja Żabska-Szymańska
Kinga Kluczyńska
Anna Michalska - Nowak

15

+48 67 2680558
+48 67 2680562

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Karolina Krenz
- Kierownik Wydziału

213a

+48 67 2680550

Justyna Krysztofiak
Agata Łasecka
Irmina Błotna

213

+48 67 2680551

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Beata Jessa
- Kierownik Wydziału

204

+48 67 2680509

Monika Helwig
Magdalena Torz
Jakub Zadroga

206

+48 67 2680527
+48 67 2680526

Joanna Heckert
Martyna Łabusińska-Malec

205

+48 67 2680529
 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Anna Bosacka
- Kierownik Wydziału

6

+48 67 2680545

Magdalena Piekutowska
Małgorzata Jarosz
Małgorzata Stolarz

3

48 67 2680542

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Sławomir Brodowski
- Kierownik Wydziału

2

+48 67 2680540

Renata Grieger
Elżbieta Zawol
Grażyna Lamch
Arleta Targowska
(Ewidencja Gruntów i Budynków)

4

+48 67 2680543

Monika Kołos
Tomasz Czerwiński
Marta Andrzejewska

1

+48 67 2680541

Sylwia Szturma
sylwia.szturma@wagrowiec.pl
Justyna Słomińska
justyna.slominska@wagrowiec.pl
Sławomir Depa
(Kancelaria Geodezyjna)

3

+48 67 2680544

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Radosław Sebastyański
- Z-ca Kierownika Wydziału

03

+48 67 2680546

Patrycja Gaca
Natalia Lach
Miłosz Koliński

03

+48 67 2680547

Wioleta Rutkowska
Jagoda Wyrzykowska-Dębska
Katarzyna Jaroć
Karolina Piwosz
Jagoda Bejnarowicz

03

+48 67 2680548

Maria Piwosz

03

+48 67 2680546

Wydział Komunikacji (ul. Kościuszki 53 D)

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Radosław Borowski
- Kierownik Wydziału

2

+48 67 2680894
506363772
506450286

Robert Kaniewski
Piotr Tucholski
Jerzy Jurga
Wioleta Mirek
Weronika Smalec
Ewa Tyrakowska

14

+48 67 2680884, 896, 897, 885, 883, 898

Teresa Budzyńska

14a

+ 48 67 2680892

Monika Kozłowska
- Z-ca Kierownika Wydziału

Małgorzata Klonskowska
Angelika Drews
Marcelina Kępka
Dominik Próchniak
Karolina Jarecka

15

+48 67 2680881, 890, 893

Katarzyna Kaniewska
Małgorzata Stróżewska

15b

+48 67 2621112

Sebastian Wójtych
(Kasa)

5

+ 48 67 2680895

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Dariusz Stoll
- Kierownik Biura

207

+48 67 2680557

Albert Jessa

207

+48 67 2680557

Zespół Radców Prawnych

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Beata Kaniewska
Izabela Napiecek

102

+48 67 2680518

Samodzielne stanowisko ds. kontroli

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Wojciech Kotarba

7

+48 67 2680517

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Katarzyna Kubacka
Olga Bijan

7

+48 67 2680516

Audytor Wewnętrzny

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Michał Pruski

7

+48 67 2680517

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Wojciech Piskulski

201

+48 67 2680534

drukuj ()

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wągrowcu określa organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

UCHWAŁA NR 104 /2019 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wągrowcu
[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888