REMONT DROGI KOPASZYN GRYLEWO

Nazwa zadania: "Remont drogi powiatowej 1602P na odcinku Kopaszyn Grylewo o długości 990 m".

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Koszty kwalifikowane zadania wynoszą 1.260.939,60 zł, z czego 40 %, czyli 504.375,84 zł to wkład własny powiatu, a 60 %, czyli 756.563,76 zł to dofinansowanie z RFRD.

Całkowity koszt zadania: 1.317.796,47 zł.

Powiat Wągrowiecki otrzyma 756.563,76 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi powiatowej 1602P na odcinku Kopaszyn Grylewo o długości 990 metrów.

W poniedziałek 16 maja Wicestarosta Michał Piechocki, Członek Zarządu Powiatu Andrzej Wieczorek oraz Skarbik Powiatu Ewa Szczepaniak podpisali w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu umowę z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990m". 

Całkowity koszt zadania: to 1.260.939,60 zł, z czego 40 %, czyli 504.375,84 zł to wkład własny powiatu, a 60 %, czyli 756.563,76 zł to dofinansowanie z RFRD.

W ramach inwestycji planowany jest remont drogi powiatowej obejmujący wykonanie warstw bitumicznych oraz lokalną naprawę uszkodzonej nawierzchni. Odcinek objęty remontem ma długość 990m, szerokość jezdni 5 m oraz obustronne pobocza utwardzone. Ułożenie nowych warstw bitumicznych oraz wymiana uszkodzonych krawędzi drogi spowoduje poprawę profilu podłużnego i spadków poprzecznych, co wpłynie na usprawnienie odprowadzenia wód deszczowych z korony jezdni. W celu uniknięcia spękań odbitych od istniejącej nawierzchni bitumicznej, zaprojektowano na całym odcinku siatkę antyspękaniową, która zostanie wbudowana pod warstwą wiążącą. Geometria drogi oraz jej cechy techniczne pozostaną bez zmian.

 

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88