REMONT DROGI KOPASZYN GRYLEWO

W dniu 8 lipca 2022r. przekazany został Wykonawcy pas drogowy drogi powiatowej nr 1602P w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn-Grylewo o długości 990m”

Termin zakończenia robót planowany jest na mc wrzesień 2022r.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 756 563,76 zł,

Całkowita wartość inwestycji: 1 695 066,59 zł.