Powiat Wągrowiecki

Menu

Treść

Spotkanie świąteczno - noworoczne w starostwie

W czwartek 28 grudnia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło się uroczyste spotkanie świąteczno - noworoczne. Na zaproszenie Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca w spotkaniu uczestniczyli m. in. burmistrzowie i wójtowie miast i gmin naszego powiatu, Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Osuch, Wicestarosta Michał Piechocki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jacek Bielawski, Członkowie Zarządu Powiatu: Jacek Brzostowski, Robert Woźniak i Jerzy Springer, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, kół gospodyń wiejskich, wolontariusze Szlachetnej Paczki, przyjaciele i sympatycy Powiatu Wągrowieckiego. Podczas spotkana włodarze powiatu uhonorowali, przyznanymi przez Zarząd Nagrodami Herbu Powiatu Zbigniewa Byczyńskiego - byłego Powiatowego Rzecznika Konsumenta oraz Andrzeja Ratajczaka - byłego wieloletniego kierownika wydziału komunikacji. Z kolei akt awansu na stopień nauczyciela mianowanego z rąk starosty odebrał Stefan Żarnowski, nauczyciel w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy.

Czwartkowe spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania mijającego roku i podziękowania wszystkim za współpracę, co Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc uczynił w swoim przemówieniu.

Spoglądając na kończący się rok, należy zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych zadań i przedsięwzięć. Te najbardziej widoczne to oczywiście poprawa infrastruktury drogowej. - Zrealizowaliśmy wiele remontów, modernizacji i przebudów dróg powiatowych, powstało wiele odcinków nowych chodników. Wiele zadań zostało zrealizowanych dzięki dobrej współpracy z samorządami gminnymi. Współdziałanie z gminą wiejską Wągrowiec, Miastem i Gminą Gołańcz, Skoki, Damasławek, Mieścisko i Wapno pozwoliło mieszkańcom korzystać ze zmodernizowanych odcinków dróg i nowych chodników - podkreślał włodarz powiatu.

Rok 2017 to również wiele zadań tzw. „miękkich”. Dotyczą  one przede wszystkim naszych szkół, które dzięki środkom unijnym wzbogacają ofertę zajęć dydaktycznych dla uczniów i pomagają w podniesieniu kompetencji przez nauczycieli. Corocznie podnoszone są standardy i jakość nauczania w szkołach prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki, a świadczyć mogą o tym największe wyróżnienia, jakie trafiają do naszych uczniów. W tym roku pięcioro uczniów zostało objętych programem stypendialnym Prezesa Rady Ministrów oraz czworo stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

- Osobiście uważam, że inwestycja w oświatę - bo tak należy określać środki przeznaczane corocznie na edukację - to najlepiej wydatkowane środki, ponieważ inwestujemy w kapitał ludzki czyli uczniów, którzy w przyszłości przejmą nasze role i będą odpowiadać za rozwój naszego powiatu. Wielu z nich będzie miało również wpływ na rozwój nauki i techniki. Dlatego władze Powiatu Wągrowieckiego wprowadziły kilka programów stypendialnych, sukcesywnie nagradzamy uczniów na różnych etapach nauki. A są to: powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, stypendium za wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia przyznawany dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, stypendium dla 10 najlepszych gimnazjalistów, którzy podjęli naukę w naszych szkołach oraz stypendium dla 10 najlepszych maturzystów. Łącznie kilkudziesięciu uczniów otrzymuje corocznie stypendium - mówił starosta.

W tym miejscu warto także wspomnieć Aleksandrę Zarębską, uczennicę ZS nr 1, która wykazała się wzorową postawą i oddała znalezioną sporą sumę pieniędzy. To doskonały przykład uczciwości, warty pokazywania i naśladowania.

Dzięki współfinansowaniu ze środków zewnętrznych projekty realizują również Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dzięki środkom unijnym ponad 40 mieszkańców powiatu uzyskało dotacje, dzięki którym założyli własną działalność gospodarczą. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się Powiatowy Budżet Obywatelski. Ten proces partycypacji społecznej na stałe wpisał się w działania samorządu powiatowego, a w 2017 roku wzięło w nim udział ponad 17 000 osób. 

W tym roku – 22 lutego - z inicjatywy Starosty Tomasza Kranca, powołany został również Powiatowy Honorowy Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i Wybuchu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-19 oraz Rada Programowa. Podjętych zostało wiele inicjatyw związanych z obchodami setnej rocznicy. Powstał kalendarz na 2018 rok upamiętniający bohaterskich mieszkańców naszego powiatu, którzy uczestniczyli w powstaniu. Rada Programowa ogłosiła konkursy na pocztówkę, znaczek pocztowy, okolicznościowy datownik, czy zakładkę do książki. Nauczyciele z kolei mieli możliwość zmierzyć się w konkursie na program edukacyjny, a wszyscy mieszkańcy mogli nadsyłać swoje prace literackie. Przewodniczący Rady Programowej Andrzej Wieczorek wydał książkę zawierającą wspomnienia uczestników powstania związanych z Powiatem Wągrowieckim. Cały przyszły rok upłynie pod znakiem obchodów setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego i odzyskania przez Polskę niepodległości. Te wszystkie działania wielu osób pokazują, że Powiat Wągrowiecki pamięta o walczących o naszą wolność!

Nowy rok, to także ważne inwestycje dla mieszkańców powiatu - jednym z największych wyzwań jest rozbudowa i modernizacja szpitala powiatowego. Przed paroma dniami podpisana została umowa na 700 tys. zł wsparcia unijnego na zakup nowoczesnego sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W 2018 roku rozpoczną się prace budowlane związane z rozbudową. Na ten,  jakże potrzebny mieszkańcom cel, Rada Powiatu przeznaczy w najbliższych latach 17,5 mln złotych.

Inne zadania infrastrukturalne to m. in. budowa boisk wielofunkcyjnych dla Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu i Zespołu Szkół w Gołańczy.

- Na budowę boisk otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Sportu. Za blisko 7 mln złotych wdrażamy również projekt unijny, którego celem jest cyfryzacja zasobów geodezyjnych w północnej Wielkopolsce. Jesteśmy liderem i współdziałamy w tym zakresie z powiatem pilskim, złotowskim i czarnkowsko – trzcianeckim - wyliczał starosta. 

- Jako samorząd powiatowy nie tylko skupiamy się na realizacji ustawowych zadań. Staramy się szeroko współpracować z innymi podmiotami działającymi w różnych obszarach na terenie powiatu. Stąd też z ogromnym szacunkiem i zaangażowaniem współdziałamy z innymi samorządami, organizacjami pozarządowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi, pszczelarzami, rolnikami, seniorami i wieloma innymi. Współorganizujemy i dofinansowujemy w ciągu roku kilkadziesiąt przedsięwzięć z zakresu kultury, sportu czy turystyki. Współpracujemy także z Państwową Szkołą Muzyczną czy Nielbą Wągrowiec. Dzisiejsze spotkanie to potwierdzenie, że Powiat Wągrowiecki ma wielu przyjaciół, a przy takich ambitnych planach na przyszły rok wsparcie życzliwych osób jest bezcenne. Życzę Państwu na ten nowy rok niesłabnącej pasji i wytrwałości w tym co robicie, bo pamiętajcie, że nic nie jest dziełem przypadku, pasja rodzi profesjonalizm, a profesjonalizm to luksus, do którego powinniśmy stale dążyć, czasem wymaga to wytrwałości i ogromnego wysiłku, ale satysfakcja to zawsze największa nagroda za taką prace - podsumował Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc.

 • Spotkanie świąteczno - noworoczne w starostwie
 • Spotkanie świąteczno - noworoczne w starostwie
 • Spotkanie świąteczno - noworoczne w starostwie
 • Spotkanie świąteczno - noworoczne w starostwie
 • Spotkanie świąteczno - noworoczne w starostwie
 • Spotkanie świąteczno - noworoczne w starostwie
 • Spotkanie świąteczno - noworoczne w starostwie
 • Spotkanie świąteczno - noworoczne w starostwie
 • Spotkanie świąteczno - noworoczne w starostwie
 • Spotkanie świąteczno - noworoczne w starostwie
 • Spotkanie świąteczno - noworoczne w starostwie
 • Spotkanie świąteczno - noworoczne w starostwie
 • Spotkanie świąteczno - noworoczne w starostwie
 • Spotkanie świąteczno - noworoczne w starostwie

« wstecz

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Stopka

Projekt i wykonanie: extranet

Licencja: CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.