Powiat Wągrowiecki

Menu

Treść

KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPRAWIE TZW. „MAŁYCH GRANTÓW”

Przypominamy, że art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy ubieganie się o środki finansowe w trybie pozakonkursowym tzw. „małych grantów”.

Na podstawie oferty złożonej przez uprawniony podmiot, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uznając celowość tego zadania, może zlecić wykonanie zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, przy spełnieniu przez uprawniony podmiot łącznie następujących warunków:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Wysokość środków planowanych na realizację „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018r.” w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe granty”) wynosi 20.000 zł.

Szczegółowy tryb postępowania dotyczący zasad rozpatrywania i wyboru oferty oraz zawierania umów określa art. 19a ustawy. Informacje i pytania dotyczące „małych grantów” można uzyskać osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu lub telefonicznie pod nr tel. (67) 26 80 558.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

« wstecz

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Stopka

Projekt i wykonanie: extranet

Licencja: CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.