Powiat Wągrowiecki

Menu

Treść

Braki formalne ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018r. przez organizacje pozarządowe, które podlegają uzupełnieniu

W dniu 09 lutego 2018r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego w celu przeprowadzenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Wągrowiecki w 2018r., na którym dokonano oceny formalnej złożonych ofert.

Nazwa oferenta oraz braki podlegające uzupełnieniu:

 1. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu
 • skorygowanie błędów rachunkowych i pisarskich w ofercie
 1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Iskra Nadziei”
 • brak wymienionej funkcji  osób uprawnionych do podpisywania w ofercie
 • brak wymienionej funkcji osób uprawnionych do podpisywania w sprawozdaniu merytorycznym za  rok 2016
 • brak wymienionej funkcji osób uprawnionych do podpisywania w oświadczeniu oferenta o nie posiadaniu przez niego zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym oraz w statucie
 1. Wągrowieckie Towarzystwo ,,AMAZONKI”
 • brak podpisu za zgodność z oryginałem w rocznym sprawozdaniu merytorycznym
  za rok 2016
 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Wągrowcu im. Waldemara Balcerowicza
 • skorygowanie błędów rachunkowych i pisarskich w ofercie
 • brak aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
 • brak sprawozdania merytorycznego za rok 2016
 • brak wyciągu ze statutu zawierającego cele statutowe i sposób ich realizacji
 • brak pełnomocnictwa o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu
 1. Miejski Klub Pływacki Wągrowiec
 • skorygowanie błędów rachunkowych i pisarskich w ofertach
 • brak wymienionej funkcji osób uprawnionych do podpisywania
 1. MKS Nielba Wągrowiec
 • skorygowanie błędów rachunkowych i pisarskich w ofertach
 • brak aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
 • brak wymienionej funkcji osób uprawnionych do podpisywania
 1. Stowarzyszenie Sportowe ,,SZKWAŁ”
 • skorygowanie błędów rachunkowych i pisarskich w ofercie
 1. Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego
 • brak aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
 • brak sprawozdania merytorycznego za rok 2016
 • brak wyciągu ze statutu zawierającego cele statutowe i sposób ich realizacji
 • brak oświadczenia oferenta o nie posiadaniu przez niego zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym oraz w statucie

Oferenci są zobowiązani do uzupełnienia braków formalnych w nieprzekraczalnym terminie 5 dni następujących po dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, tj. do dnia 16 lutego 2018r.  Brakujące dokumenty prosimy dostarczyć do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu (pokój nr 14 lub 15).

 

« wstecz

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Stopka

Projekt i wykonanie: extranet

Licencja: CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.