25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego

W poniedziałek 18 marca 2024 r. w sali Kina Miejskiego  Domu Kultury w Wągrowcu odbyła się I część uroczystej sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z okazji 25-lecia samorządu powiatowego. 

Po wprowadzeniu sztandaru powiatu i odśpiewaniu Hymnu Państwowego, Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Osuch otworzyła sesję i w imieniu współgospodarza uroczystości – Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca, powitała członków rady oraz liczne grono gości. Wśród nich obecni byli m. in.: Posłowie na Sejm RP: Grzegorz Piechowiak, Marcin Porzucek i Piotr Głowski, Wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Agnieszka Grzechowiak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławki, ks. Tomasz Kruszelnicki – proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha w Wągrowcu, dziekan dekanatu wągrowieckiego, Alicja Bromberger-Kobus – przewodnicząca gminy żydowskiej w Poznaniu, Stanisław Kalemba – były minister rolnictwa, wieloletni poseł na Sejm RP, przyjaciel Powiatu Wągrowieckiego Marek Daniel, Jerzy Beniamin Zimny – redaktor naczelny kwartalnika „Re-Wiry”, członek Związku Literatów Polskich oraz Zygmunt Dekiert - członek Związku Literatów Polskich, dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski, Profesor Politechniki Poznańskiej, dr Lech Drożdżyński - prorektor Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, były minister sportu, dr Andrzej Bolewski - prorektor Poznańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych im. księcia Mieszka I, dr Anna Gapińska - dziekan wągrowieckiej filii Poznańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych im. księcia Mieszka I oraz Janusz Musiał - kanclerz założyciel Poznańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych im. księcia Mieszka I, dr Mykola Orlykowski - dziekan wągrowieckiego oddziału Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, Izabela Liebert-Jędroszkowiak - wicekurator Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Jacek Skowroński - dyrektor delegatury w Pile Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Ryszard Ciesielski - wiceprezydent Unii Wielkopolan, Roman Schrödter - skarbnik generalny Unii Wielkopolan, Dominik Górny - sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, Piotr Pałczyński - dyrektor Gabinetu Wojewody Wielkopolskiej, Adam Bogrycewicz - radny Województwa Wielkopolskiego - w imieniu Posła na Sejm RP Krzysztofa Czarneckiego, Zbigniew Jaszczuk - starosta żniński, Jarosław Berendt - Burmistrz Miasta Wągrowca, Mieczysław Durski - Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz, Przemysław Majchrzak - Wójt Gminy Wągrowiec oraz Cyprian Wieczorek - Wójt Gminy Damasławek, Andrzej Bielecki - pierwszy przewodniczący Rady Powiatu w latach 1998 - 2006, Wicestarosta Michał Piechocki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego: Krystyna Urbańska i Andrzej Banaszyński, Członkowie Zarządu Powiatu: Robert Woźniak, Jerzy Springer i Andrzej Wieczorek, radni Rady Powiatu Wągrowieckiego: Iwona Tyll, Halina Sobota, Irena Szewczykowska, Justyna Michalska, Michał Liske, Wiesław Ewertowski, Łukasz Wachowiak, Grzegorz Bałdyga, Leszek Zdrzałka i Bogdan Fleming, Marzena Łaska - Bierła - Prezes Zarządu Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, Ewa Szczepaniak - Skarbnik Powiatu Wągrowieckiego i Radosław Kubisz - Sekretarz Powiatu, Alicja Kędracka - Sekretarz Miasta i Gminy Mieścisko, Józef Juszkiewicz – przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona w Wielkopolsce, ppłk Bogdan Stasiak - Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Pile, ppłk Maciej Betka - dowódca 122 batalionu lekkiej piechoty w Dolaszewie, radni powiatowi poprzednich kadencji, komendanci, kierownicy powiatowych inspekcji, służb i straży oraz administracji zespolonej, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu i przedstawicieli instytucji oraz organizacji współpracujących z samorządem powiatowym, kierownicy wydziałów i pracownicy Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, mieszkańcy, przyjaciele i sympatycy naszego powiatu oraz przedstawiciele mediów.

Po powitaniu uczczono minutą ciszy nieżyjących samorządowców. Następnie Wicestarosta Michał Piechocki odczytał Akt powołania Powiatu Wągrowieckiego. Niespodzianką było połączenie się premierem prof. Jerzym Buzkiem. Gość specjalny, przypomniał, że 23 listopada 1998 roku na Zamku Królewskim w Warszawie pierwszy Starosta Wągrowiecki Józef Sulikowski odebrał akt, w którym podkreślono, iż Rzeczpospolita Polska przekazuje począwszy od dnia 1 stycznia 1999 roku, wspólnocie samorządowej i władzom Powiatu Wągrowieckiemu odpowiedzialność za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym.

Starosta Tomasz Kranc w swoim wystąpieniu opowiedział o 25 latach naszego powiatu, mówił m. in. o rozbudowie i modernizacji szpitala, licznych inwestycjach drogowych, rozwoju bazy dydaktycznej, opiece nad seniorami, dziękując jednocześnie za współdziałanie samorządów, administracji rządowej i związanych z nią instytucji.

- 25 lat samorządu powiatowego to tysiące podjętych decyzji, decyzji kluczowych, strategicznych, ale i tych codziennych, równie ważnych dla funkcjonowania samorządu. 25 lat to niekończące się wyzwania, trudności i problemy. To też sukcesy i - jak to w życiu bywa - porażki. 
Te wszystkie trudy, wyzwania i sukcesy zdefiniowały drogę rozwoju naszego powiatu. Jedno jest pewne, na przestrzeni tych 25 lat zmieniła się każda sfera naszego życia, począwszy od dróg, szkolnictwa,  ochrony zdrowia, opieki społecznej, realizacji usług publicznych. Największym dorobkiem 25 lat istnienia powiatu było zbudowanie poczucia przynależności do wspólnoty powiatowej. Nasi mieszkańcy nie z mocy prawa ale ze samego siebie czują, że przynależą do wspólnoty mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego.  To właśnie mieszkańcy są największym bogactwem powiatu wągrowieckiego - podkreślił włodarz powiatu.
 
Kolejnym punktem sesji było wystąpienie dr. hab. inż. Łukasza  Klapiszewskiego, profesora Politechniki Poznańskiej, który wygłosił prelekcję „Zasoby życia - fundament przyszłości, czyli w którym kierunku zmierza świat?”.
 
Na zakończenie sesji nie obyło się bez podziękowań i gratulacji od gości i dla gości. Po zamknięciu sesji nadszedł czas na część artystyczną w wykonaniu uzdolnionych dzieci i młodzieży, którą poprowadzili aktorzy teatru My i…działającego przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej i Szkole Podstawowej nr 3 w Wągrowcu. Zespół Keep, który przygotowała pani Anna Żelazowska, zaprezentował taniec z flagami. Teatr Fuzja przygotowany przez dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Agatę Drążkiewicz przygotował spektakl komediowy pod tytułem "Czarny Rodryg, czyli Postrach Paryża". Emilia Lehmann zaśpiewała "Tańczące Eurydyki" z repertuaru Anny German. Wystąpił również Chór GigaVoc, prowadzony przez Lucynę Walewską, skupiający młodzież z Zespołu Szkół nr 1 i Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu. Amelia Strachel zaśpiewała utwór pt. Kantata z repertuaru Marka Grechuty. Jako ostatni zaprezentował się Chór NO NAME pod dyrekcją Lucyny Walewskiej-Jastrząbek. Chór No Name i zespół Keep działają w ramach OPP i Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu.
Zwieńczeniem poniedziałkowej uroczystości był ogromny jubileuszowy tort.

25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego

 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • 25 lat samorządu powiatowego - uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego

Uroczysta sesja rady Powiatu Wągrowieckiego

W poniedziałek 18 marca 2024 r. w sali Kina Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu odbędzie się uroczysta sesja rady Powiatu Wągrowieckiego. Początek o godz. 16.00.