Powiat Wągrowiecki

Menu

Treść

Darmowa pomoc prawna w Powiecie Wągrowieckim już od 2 stycznia 2016r.

Od 2 stycznia 2016 r. mieszkańcom powiatu będzie udzielana darmowa pomoc prawna. W siedmiu gminach: Wągrowiec, gm. Wągrowiec, Skoki,  Damasławek, Gołańcz dwa razy, a w gminach Mieścisko i Wapno raz w tygodniu dyżurować będą radcy prawni i adwokaci. W samym Wągrowcu dyżury będą pełnione 5 dni w tygodniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Nieodpłatną pomoc prawną otrzyma osoba, która:

  • w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających zwrócenie się o jej udzielenie, ma przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
  • posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • jest kombatantem lub ofiarą represji wojennych i powojennych,
  • jest weteranem lub weteranem poszkodowanym;
  • nie ukończyła 26 roku życia;
  • ukończyła 65 lat;
  • jest w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Oznacza to, że z nieodpłatnej pomocy prawnej będą mogły skorzystać głównie osoby, których sytuację majątkową i rodziną zweryfikowały organy pomocy społecznej. Przewidziano jednak odstępstwa od tej zasady. Bezpłatną pomoc prawną otrzymają także osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji, np. ofiary przemocy w rodzinie. Zdarza się często, że osoby takie, choć formalnie dobrze sytuowane, w kryzysowych momentach życia nie dysponują środkami np. na zaangażowanie adwokata. W związku z tym projektowana ustawa nie zawęża kręgu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej jedynie do tych, którzy spełniają kryterium majątkowe.

 

« wstecz

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Stopka

Projekt i wykonanie: extranet

Licencja: CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.