Powiat Wągrowiecki

Menu

Treść

10 - lecie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wągrowcu

W piątek 2 marca uroczyście obchodzono 10 - lecie funkcjonowania Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wągrowcu. W uroczystości uczestniczyli:  Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki, Jarosław Berendt – Radny Sejmiku Wielkopolskiego, Krzysztof Migasiewicz i Jacek Bielawski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego, radni powiatowi, Radosław Kubisz – Sekretarz Powiatu Wągrowieckiego, Edyta Owczarzak – dyrektor PCPR w Wągrowcu, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, sędzia Rafał Agaciński, przedstawiciel KPP w Wągrowcu, sponsorzy oraz osoby wspierające placówkę: Przemysław Majchrzak – Wójt Gminy Wągrowiec, panie z KGW Ochodza, lekarka Magdalena Pawłowska, byli wychowankowie POW, pracownicy oraz obecnie przebywający w placówce wychowankowie.

Z historii

Rada Powiatu Wągrowieckiego, Uchwałą Nr IX/53/2007 z dnia 30 maja 2007 roku, podjęła decyzję o utworzeniu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu, przy ul. Kcyńskiej 48 przeznaczonej dla 19 wychowanków. Niezwłocznie podjęto niezbędne czynności w celu realizacji tej Uchwały. Zostały przygotowane i wyposażone pomieszczenia, przeprowadzono nabór pracowników. 30 stycznia 2008 roku została przeprowadzona przez inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wizytacja obiektu przeznaczonego na placówkę. Ocena przygotowania obiektu oraz zatrudnionej kadry pod względem spełnienia obowiązującego standardu dla tego typu placówek była pozytywna i na tej podstawie Wojewoda Wielkopolski wydał w dniu 11 lutego 2008 roku Decyzję, której pkt. 1 był następujący: Wydać Powiatowi Wągrowieckiemu zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego, z liczbą 10 miejsc socjalizacyjnych i 9 miejsc interwencyjnych.

Na przełomie lat 2009 i 2010 dokonano rozbudowy istniejącej już placówki.  Realizacja tego zamierzenia doprowadziła w konsekwencji do zwiększenia liczby miejsc do 30. Stosowną decyzję wydał Wojewoda Wielkopolski 12 kwietnia 2010 roku, której pkt. 1 był następujący: Wydać Powiatowi Wągrowieckiemu zezwolenie na prowadzenie wielofunkcyjnej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej łączącej działania socjalizacyjne i interwencyjne pod nazwą: Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, z siedzibą pod adresem: ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec, z liczbą 20 miejsc socjalizacyjnych i 10 miejsc interwencyjnych.

W związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Wojewoda Wielkopolski w dniu 31 października 2012 roku wydał kolejną Decyzję, która wprowadziła zmianę w nazwie placówki – z nazwy usunięto słowo „wielofunkcyjna”. Od tego czasu funkcjonuje nazwa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza.

Pierwsi wychowankowie zostali przyjęci do placówki 15 lutego 2008 roku. Były to dzieci pochodzące z powiatu wągrowieckiego, a przebywające w placówkach na terenie innych powiatów, często daleko od domu rodzinnego. Placówkę w Wągrowcu od dnia uruchomienia, tj. od 12 lutego 2008 r. opuściło 93 wychowanków.

 

  • 10 - lecie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wągrowcu
  • 10 - lecie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wągrowcu
  • 10 - lecie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wągrowcu
  • 10 - lecie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wągrowcu
  • 10 - lecie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wągrowcu
  • 10 - lecie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wągrowcu
  • 10 - lecie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wągrowcu
  • 10 - lecie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wągrowcu

« wstecz

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Stopka

Projekt i wykonanie: extranet

Licencja: CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.