Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich

Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Aktualności   >> Wydarzenia <<

Rozpoczynamy nabór wniosków do budżetu obywatelskiego na 2015 rok

[więcej ...]

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Zarządu Powiatu Wągrowieckiego w sprawie budżetu obywatelskiego na 2015 rok

[więcej ...]

Sołtys Roku 2014

Sołtysi to liderzy wsi, które są tworzywem demokratycznej Polski gminnej. Od 1990 r. sołtys jest organem wykonawczym sołectwa - jednostki pomocniczej gminy. Sołtysa wybierają mieszkańcy na zebraniu wiejskim. Sołtys nie działa w pojedynkę, a wspiera go rada sołecka. Włodarz wsi korzysta z ochrony prawnej, przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Jednym słowem, sołtys to Pan na wiejskich włościach.
Redakcja Głosu Wągrowieckiego i portal gloswagrowiecki.pl, w porozumieniu ze Starostą Wągrowieckim oraz Radą Powiatową Sołtysów Powiatu Wągrowieckiego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, po raz trzeci z rzędu ogłaszają plebiscyt na najlepszego sołtysa roku.

[więcej ...]

17.08.2014 r. - Wyniki turnieju szachowego "46. Lato na Pałukach"

[więcej ...]

16.08.2014 r. - I miejsce dla roladek z karmónady na IV Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej w Lipiej Górze

W sobotę 16 sierpnia w Lipiej Górze (powiat chodzieski) obył się IV Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej. Powiat Wągrowiecki reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Oporzyna, które wystąpiło w konkursie na najlepszą potrawę tradycyjną kuchni wielkopolskiej i wielkopolską słodkość.

[więcej ...]

POMÓŻMY OLIWII!

Rowerem do Mielna dla Oliwki
https://www.facebook.com/DarSercaWagrowiec

Rowerek dla Zuzi!

[więcej ...]

07.08.2014 r. - "Zbieramy Krew dla Polski"

"Zbieramy Krew dla Polski" pod takim hasłem odbyła się 7 sierpnia otwarta akcja honorowego krwiodawstwa w Wągrowcu, której organizatorami byli: Polski Czerwony Krzyż i sieć sklepów "Intermarche". Sukcesem akcji było zebranie 13.500 litrów tego bezcennego leku ratującego życie drugiego człowieka.

[więcej ...]

Aktualności   >> Ogłoszenia i Komunikaty <<

ROZPOCZYNAMY NABÓR UCZESTNIKÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

[więcej ...]

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu informuje o możliwości składania wniosków o Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego na rok szkolny 2014/2015 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz słuchaczy na stałe zameldowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego

Informacja ogólna
Załącznik nr 1 WNIOSEK O STYPENDIUM DLA UCZNIA
Załącznik nr 2 WNIOSEK O STYPENDIUM DLA STUDENTA SŁUCHACZA
Załącznik nr 4 do Regulaminu
Załącznik nr 5 do Regulaminu
Załącznik nr 6 do Regulaminu
Załącznik nr 7 do Regulaminu

Ostatnia szansa na projekty tematyczne - rusza III edycja!

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania wniosków w III edycji konkursu na projekty tematyczne w programie Obywatele dla Demokracji. Internetowy System Wniosków będzie otwarty od 1 września do 15 października 2014 do godziny 12.00. Podręcznik i zaktualizowane wzory dokumentów można pobrać ze strony www.ngofund.org.pl

[więcej ...]

RESTYTUCJA SZLAKU PIASTOWSKIEGO

[więcej ...]

Inwestycje i remonty na drogach powiatowych

W bieżącym roku roboty drogowe na drogach powiatu wągrowieckiego idą pełną parą. W każdej z gmin z naszego powiatu prowadzone są prace związane z remontem lub inwestycją na drogach powiatowych.

[więcej ...]

Biuro Poselskie Stanisława Chmielewskiego

[więcej ...]

Czeska organizacja pożytku publicznego poszukuje partnerów do projektów społecznych

[więcej ...]

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje o jakości wody w 27 kąpieliskach oraz 93 miejscach wykorzystywanych do kąpieli, na terenie województwa wielkopolskiego

[więcej ...]

Uwaga! Obowiązkowe szczepienia przeciwko wściekliźnie!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu przypomina o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

[więcej ...]

Nowe zasady przeprowadzania zbiórek publicznych

[więcej ...]

Nowe zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

[więcej ...]

Zmiany dotyczące Kart parkingowych

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2014 r. zgodnie z art. 8 ust. 4 i 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.) Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 3a pkt 1 i 2, oraz placówce, o której mowa w ust. 3a pkt 3, wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.3)).

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu zakończył działalność 30 czerwca 2014 r.

[więcej ...]

Komunikat dla organizacji pozarządowych

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem projektu "Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok", zwracamy się do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z prośbą o przygotowanie w formie pisemnej:

[więcej ...]

Już we wrześniu II Pilskie Subregionalne Targi Pracy

W związku z dużym zainteresowaniem jakim cieszyły się I Pilskie Targi Pracy, które odbyły się w styczniu br., organizator targów Gmina Piła już we wrześniu zaprasza wszystkich zainteresowanych na II Pilskie Subregionalne Targi Pracy.

[więcej ...]

Od niedzieli 29 czerwca będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy PKP

[więcej ...]

Od niedzieli 29 czerwca będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy PKS

[więcej ...]

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu działań ekologicznych w firmach

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu zaprasza przedsiębiorców z terenu Powiatu Wągrowieckiego do wzięcia udziału w Projekcie "Podniesienie konkurencyjności MSP (małych i średnich przedsiębiorstw) w zakresie zarządzania środowiskiem i audytu ekologicznego".

[więcej ...]

Podarować komuś życie

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu informuje, że od 26 maja br. istnieje możliwość zarejestrowania się na potencjalnego dawcę szpiku w Punkcie Krwiodawstwa RCKiK, który mieści się na 4 piętrze w budynku szpitala powiatowego.

[więcej ...]

Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej!

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych usług skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych lub posiadających jednostkę organizacyjną na terenie subregionu pilskiego.

[więcej ...]

STOP NISKIEJ EMISJI - czyli jak skutecznie dbać o czyste powietrze

[więcej ...]

Informacje dla organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego

[więcej ...]

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projektach realizowanych przez firmę Akademia Słońca pod honorowym patronatem Starostwa Powiatowego w Wągrowcu w ramach konkursu 2.1.1 POKL - "Zielone Światło" - wsparcie rozwiązań proekologicznych ogłoszonego przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekty skierowano do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających jednostki organizacyjne na terenie Polski.

[więcej ...]

Ważna informacja dla osób niepełnosprawnych i pracodawców!

W związku z pozyskaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że przystępuje w 2014r. do realizacji programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych absolwentów niepełnosprawnych "JUNIOR".

[więcej ...]

Nowy program edukacyjny w zakresie profilaktyki uzależnień "ARS, czyli jak dbać o miłość?"

Państwowa Inspekcja Sanitarna rozpoczęła realizację programu edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miłość?" opracowanego w ramach Projektu KIK/68 "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" współfinansowanego z funduszy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

[więcej ...]

POŻARY TRAW I NIEUŻYTKÓW. STOP!

[więcej ...]

Stan pojazdów zarejestrowanych w Powiecie Wągrowieckim na dzień 31.12.2013

[więcej ...]

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013

[więcej ...]

Zapraszamy na wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Wągrowcu

http://starosta.pwa.wkraj.pl/

Znajdź nas na Facebooku!

Zapraszamy do odwiedzania i polubienia strony Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

https://www.facebook.com/StarostwoPowiatoweWWagrowcu

Projekt "Nowe kwalifikacje na nowy start"

Firma SEMIUS sp. z o. o. realizuje projekt "Nowe kwalifikacje na nowy start", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie wielkopolskim Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

[więcej ...]

NIEPRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA KOMINÓW - PLAGĄ POŻARÓW

[więcej ...]

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013

[więcej ...]

UWAGA !!!

W związku z informacjami otrzymywanymi od mieszkańców naszego powiatu w sprawie telefonicznych ofert sprzedaży "Powiatowego Informatora Medycznego" pragniemy poinformować , że:

[więcej ...]

Odpowiedź Departamentu Dróg i Autostrad Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej na stanowisko Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego w sprawie finansowania, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych

[więcej ...]

Weź udział w badaniu i odbierz "Podręcznik działań w Internecie dla NGO"

Stowarzyszenie "Pracownia Obywatelska" prowadzi badanie ankietowe nt. wykorzystywania nowych technologii przez polskie organizacje pozarządowe. Jest to pierwsze tak szczegółowe badanie o zasięgu ogólnopolskim, a jego wyniki zostaną opublikowane i udostępnione na wolnej licencji z końcem bieżącego roku.

[więcej ...]

DARMOWA NAUKA ANGIELSKIEGO PRZEZ INTERNET

[więcej ...]

Projekt SKRZYDŁA DLA BIZNESU - PRACOWNIA RZEDSIĘBIORCZYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

[więcej ...]

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

[więcej ...]

Kiermasz Książki w Powiatowej Bibliotece Publicznej

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu serdecznie zaprasza na kiermasz taniej książki. Literatura piękna i popularnonaukowa za przysłowiową złotówkę. Książki starsze, nowsze, obcojęzyczne i pięknie ilustrowane!

[więcej ...]

Szkoła bliższa prawu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu realizuje projekt "Szkoła bliższa prawu - rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli".

Informacje ogólne
List Dziekana
Regulamin uczestnictwa w projekcie

Komunikat KPP w Wągrowcu: Turystyczna Infolinia

Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji informuje, że od 1 czerwca 2013 r. funkcjonuje Telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych pod nazwą Turystyczna Infolinia (w języku angielskim - Poland Travel Hotline). Uruchomione zostały dwa numery infolinii: +48608599999 oraz +48222787777.

[więcej ...]

"Od partnerstwa do kooperacji" - projekt Centrum Inicjatyw Obywatelskich

Centrum Inicjatyw Obywatelskich jako Lider projektu, wraz z Partnerami - Uniwersytetem Warszawskim oraz Urzędem Miasta w Słupsku, realizuje projekt innowacyjny testujący PI "Od partnerstwa do kooperacji" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym.

[więcej ...]

Uwaga na oszustów!

Do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wągrowcu zaczęli zwracać się z prośbą o pomoc przedsiębiorcy z terenu naszego powiatu w sprawie Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców Sp. z o.o.

[więcej ...]

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków odbywa się w Wydziale Organizacyjnym - Kancelaria Ogólna pokój nr 13 w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego.

Aktualności   >> Konkursy <<

Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu organizuje IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI NA WIERSZ "… wpadają w stronice jak ćmy …" (o książce, czytelnikach, bibliotekach)

[więcej ...]

Konkurs Fotograficzny "Senior w obiektywie i za obiektywem"

Fundacja Dworek Skórzewski ogłosiła Konkurs Fotograficzny "Senior w obiektywie i za obiektywem".

[więcej ...]

UWAGA - KONKURS Zostań Królową!

1 sierpnia ruszyła druga edycja konkursu Królowa Mleka.

[więcej ...]

Fundacja BGK wspiera edukację najmłodszych: VII edycja konkursu grantowego "Na dobry początek!"

[więcej ...]

Konkurs Fotograficzny o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego

[więcej ...]

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO "MAŁY KONSUMENT 2014"

[więcej ...]

Konkurs plastyczny Komendanta Głównego PSP Szefa Obrony Cywilnej Kraju

Wzorem lat poprzednich Komendant Główny PSP Szef Obrony Cywilnej Kraju organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół specjalnych.
Hasło konkursu brzmi:
"BĄDŹ ROZWAŻNY, BAW SIĘ GRZECZNIE, A W TWOIM DOMU BĘDZIE BEZPIECZNIE".
Więcej informacji na stronie www.straz.gov.pl/page/index.php?str=5259

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu, pod patronatem Starosty Wągrowieckiego, organizuje X Powiatowy Konkurs Krwiodawstwa

[więcej ...]

Wielkopolski Klub Fotograficzny

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje "Wielkopolski Klub Fotograficzny".

[więcej ...]