Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Aktualności   >> Wydarzenia <<

21-22.11.2014 r. - XVI Powiatowe Konfrontacje Małych Form Teatralnych "KURTYNA 2014"

[więcej ...]

3 grudnia odbędzie się spotkanie informacyjne: "Fundusze dotacyjne i zwrotne w 2015 r. - źródła finansowania dla osób fizycznych planujących założyć i rozwijać działalność gospodarczą"

Spotkanie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie adresowane jest do przedsiębiorców oraz osób planujących otworzyć działalność gospodarczą w szczególności z powiatu gnieźnieńskiego i wągrowieckiego.
Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Spotkanie planowane jest w godzinach 10.00-13.15.

Program spotkania
Formularz zgłoszeniowy

23.11.2014 r. - Zabytkowy pociąg CYSTERS/ROGAŚ zawitał do Wągrowca

W niedzielę 23 listopada z wizytą do Wągrowca zawitał zabytkowy pociąg Cysters, którym przybyli turyści z Poznania. Po uzupełnieniu wody w parowozie, pociąg - już pod nazwą Rogaś - ruszył z liczną grupą wągrowczan na trasę Wągrowiec - Gołańcz - Wągrowiec.

[więcej ...]

14.11.2014 r. - Spotkanie w sprawie stażystów AWF

W piątek 14 listopada w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu odbyło się spotkanie poświęcone rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz praktykom studenckim, jakie będą odbywać w naszym szpitalu studenci poznańskiej AWF. W spotkaniu uczestniczył prof. Aleksander Barinow - Wojewódzki, doktor Marek Daniel oraz włodarze powiatu Starosta Michał Piechocki i Wicestarosta Tomasz Kranc.

[więcej ...]

12.11.2014 r. - Kolejne wykłady dotyczące profilaktyki raka piersi oraz zdrowego odżywiania

W dniu 12 listopada br. dla uczennic z Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu oraz z Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu przeprowadzone zostały wykłady pn. "Dlaczego warto dbać o swoje piersi?". Prelegentem był dr Dariusz Godlewski - Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.

[więcej ...]

07.11.2014 r. - Powiat Wągrowiecki sponsorem MKS Nielba Wągrowiec

Powiat Wągrowiecki podpisał umowę z klubem MKS Nielba dotyczącą promocji powiatu przez sport. Podczas podpisywania umowy powiat reprezentowali: Starosta Michał Piechocki, Wicestarosta Tomasz Kranc, Skarbnik Powiatu Danuta Królczyk oraz Kierownik Wydziału Organizacyjnego Elżbieta Gaertner.

W imieniu klubu MKS Nielba umowę podpisał prezes Mieczysław Linetty oraz wiceprezes Zbigniew Stanisławski. Przekazana kwota to 50 tysięcy złotych.

[więcej ...]

Promocja honorowego krwiodawstwa

We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu odbywają się wykłady i pogadanki o honorowym dawstwie krwi i szpiku.

[więcej ...]

Projekt "pełnosprawny wyborca"

W związku z realizacją projektu "Pełnosprawny wyborca", którego celem jest rozpowszechnienie informacji o uprawnieniach w głosowaniu osób starszych i z niepełnosprawnościami (takich, jak głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne, za pomocą nakładki w alfabecie Braille'a) oraz badanie dostępności gminy dla tych osób (przystosowanie architektoniczne, dostęp do informacji publicznej), przygotowany został w pełni dostępny Informator Wyborczy, będący kompendium wiedzy na temat udogodnień w głosowaniu wyżej wspomnianych grup wyborców.
Informator został przygotowany także w wersji uproszczonej, przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz w Polskim Języku Migowym dla osób z niepełnosprawnością słuchową:
http://www.pelnosprawnywyborca.firr.org.pl/?p=78

Aktualności   >> Ogłoszenia i Komunikaty <<

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Wągrowieckiego

[więcej ...]

KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH !

Nabór do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego

[więcej ...]

Formularz

Co robić po kradzieży dokumentów?

[więcej ...]

Podziękowanie za pomoc przy wpisaniu języka esperanto na Krajową listę Dziedzictwa Kulturowego Polski

[więcej ...]

Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

[więcej ...]

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. "Prawidłowy sposób wypełniania wzoru oferty, umowy i sprawozdania z wykonania zadania publicznego", które odbędzie się w 2 grudnia 2014r. (we wtorek) o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu ul. Kościuszki 15A w sali 301.

[więcej ...]

Rozpoczęła się rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w wągrowieckim szpitalu powiatowym

ZOL powiększy liczbę łóżek z 38 do 90. Do tego celu wykorzystane zostaną m. in. pomieszczenia nieużywanej pralni. Zwiększenie liczby łóżek jest związana z wydłużającą się kolejką pacjentów oczekujących na przyjęcie na tenże oddział. Po przebudowie otwarte zostaną również sale terapii zajęciowej, gabinety psychologa oraz logopedy.

Sprawdzajmy autobusy na www.bezpiecznyautobus.gov.pl

Dzięki bezpłatnej e-usłudze "Bezpieczny Autobus" można sprawdzić online informacje o autokarze. Po wejściu na stronę www.bezpiecznyautobus.gov.pl wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu. Celem akcji jest zwiększenie bezpieczeństwa przy przewozie osób na polskich drogach. Teraz sami pasażerowie mają na to wpływ.

[więcej ...]

Zwracajmy uwagę na osoby bezdomne

Wielu bezdomnych, pomimo świadomości istnienia zagrożenia, nie zmienia w okresie jesienno - zimowym trybu życia i nie szuka właściwej ochrony przed chłodem. Niesie to zagrożenie utraty zdrowia, a nawet życia z powodu wychłodzenia organizmu. Każdy z nas może pomóc.

[więcej ...]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu realizując zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowane ze środków PFRON informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w 2015 roku w zakresie:

- organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
Pobierz: informacja + wniosek
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
Pobierz: informacja + wniosek

Środowiskowy Dom Pomocy działający przy Stowarzyszeniu "REHABILITACJA" prowadzi nabór uczestników do dziennego ośrodka wsparcia

[więcej ...]

UWAGA! ZMIANA ROZKŁADU JAZDY PKP

[więcej ...]

Informacja z przebiegu konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r."

[więcej ...]

Podsumowanie NEFROTESTU w Wągrowcu

[więcej ...]

Nie daj się złodziejom! Akcja "NOC STOP"

6 października ruszyła kolejna edycja programu prewencyjnego "NOC STOP". To wspólna inicjatywa Wielkopolskiej Policji i TUiR Warta. Jej celem jest zapobieganie kradzieżom pojazdów.

[więcej ...]

Rzuć dymka

Rozpoczęła się ogólnopolska kampania informacyjno - edukacyjna skierowana do kobiet palących tytoń. Główną grupę odbiorców stanowią kobiety w wieku 40 lat i więcej. Celem kampanii, realizowanej w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, jest zachęcenie palących kobiet do podjęcia próby rzucenia palenia oraz ukazanie korzyści z życia bez nałogu.

[więcej ...]

Mniej bezrobotnych w powiecie

Na koniec sierpnia liczba osób bezrobotnych w Powiecie Wągrowieckim wyniosła 4119 osób, to jest aż o 1114 osób mniej w na koniec sierpnia 2013 roku. W ciągu roku stopa bezrobocia obniżyła się z 21,3 % do 17,3%. Największy spadek odnotowano w gminie Damasławek, gdzie wyniósł on 26,7%.

[więcej ...]

Kolejne wyremontowane odcinki dróg oddane do użytku

[więcej ...]

ROZPOCZYNAMY NABÓR UCZESTNIKÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

[więcej ...]

Nowy rozkład jazdy PKP na trasie Poznań Gł. - Gołańcz, obowiązuje od 1 września 2014 r.

[więcej ...]

Nowy rozkład jazdy PKS Piła - obowiązuje od 28.08.2014 do 30.06.2015

[więcej ...]

RESTYTUCJA SZLAKU PIASTOWSKIEGO

[więcej ...]

Inwestycje i remonty na drogach powiatowych

W bieżącym roku roboty drogowe na drogach powiatu wągrowieckiego idą pełną parą. W każdej z gmin z naszego powiatu prowadzone są prace związane z remontem lub inwestycją na drogach powiatowych.

[więcej ...]

Biuro Poselskie Stanisława Chmielewskiego

[więcej ...]

Uwaga! Obowiązkowe szczepienia przeciwko wściekliźnie!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu przypomina o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

[więcej ...]

Nowe zasady przeprowadzania zbiórek publicznych

[więcej ...]

Nowe zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

[więcej ...]

Zmiany dotyczące Kart parkingowych

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2014 r. zgodnie z art. 8 ust. 4 i 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.) Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 3a pkt 1 i 2, oraz placówce, o której mowa w ust. 3a pkt 3, wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.3)).

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu działań ekologicznych w firmach

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu zaprasza przedsiębiorców z terenu Powiatu Wągrowieckiego do wzięcia udziału w Projekcie "Podniesienie konkurencyjności MSP (małych i średnich przedsiębiorstw) w zakresie zarządzania środowiskiem i audytu ekologicznego".

[więcej ...]

Podarować komuś życie

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu informuje, że od 26 maja br. istnieje możliwość zarejestrowania się na potencjalnego dawcę szpiku w Punkcie Krwiodawstwa RCKiK, który mieści się na 4 piętrze w budynku szpitala powiatowego.

[więcej ...]

Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej!

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych usług skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych lub posiadających jednostkę organizacyjną na terenie subregionu pilskiego.

[więcej ...]

STOP NISKIEJ EMISJI - czyli jak skutecznie dbać o czyste powietrze

[więcej ...]

Informacje dla organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego

[więcej ...]

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projektach realizowanych przez firmę Akademia Słońca pod honorowym patronatem Starostwa Powiatowego w Wągrowcu w ramach konkursu 2.1.1 POKL - "Zielone Światło" - wsparcie rozwiązań proekologicznych ogłoszonego przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekty skierowano do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających jednostki organizacyjne na terenie Polski.

[więcej ...]

Ważna informacja dla osób niepełnosprawnych i pracodawców!

W związku z pozyskaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że przystępuje w 2014r. do realizacji programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych absolwentów niepełnosprawnych "JUNIOR".

[więcej ...]

Stan pojazdów zarejestrowanych w Powiecie Wągrowieckim na dzień 31.12.2013

[więcej ...]

Zapraszamy na wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Wągrowcu

http://starosta.pwa.wkraj.pl/

Znajdź nas na Facebooku!

Zapraszamy do odwiedzania i polubienia strony Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

https://www.facebook.com/StarostwoPowiatoweWWagrowcu

NIEPRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA KOMINÓW - PLAGĄ POŻARÓW

[więcej ...]

Odpowiedź Departamentu Dróg i Autostrad Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej na stanowisko Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego w sprawie finansowania, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych

[więcej ...]

Weź udział w badaniu i odbierz "Podręcznik działań w Internecie dla NGO"

Stowarzyszenie "Pracownia Obywatelska" prowadzi badanie ankietowe nt. wykorzystywania nowych technologii przez polskie organizacje pozarządowe. Jest to pierwsze tak szczegółowe badanie o zasięgu ogólnopolskim, a jego wyniki zostaną opublikowane i udostępnione na wolnej licencji z końcem bieżącego roku.

[więcej ...]

DARMOWA NAUKA ANGIELSKIEGO PRZEZ INTERNET

[więcej ...]

Projekt SKRZYDŁA DLA BIZNESU - PRACOWNIA RZEDSIĘBIORCZYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

[więcej ...]

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

[więcej ...]

Kiermasz Książki w Powiatowej Bibliotece Publicznej

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu serdecznie zaprasza na kiermasz taniej książki. Literatura piękna i popularnonaukowa za przysłowiową złotówkę. Książki starsze, nowsze, obcojęzyczne i pięknie ilustrowane!

[więcej ...]

Szkoła bliższa prawu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu realizuje projekt "Szkoła bliższa prawu - rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli".

Informacje ogólne
List Dziekana
Regulamin uczestnictwa w projekcie

Komunikat KPP w Wągrowcu: Turystyczna Infolinia

Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji informuje, że od 1 czerwca 2013 r. funkcjonuje Telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych pod nazwą Turystyczna Infolinia (w języku angielskim - Poland Travel Hotline). Uruchomione zostały dwa numery infolinii: +48608599999 oraz +48222787777.

[więcej ...]

"Od partnerstwa do kooperacji" - projekt Centrum Inicjatyw Obywatelskich

Centrum Inicjatyw Obywatelskich jako Lider projektu, wraz z Partnerami - Uniwersytetem Warszawskim oraz Urzędem Miasta w Słupsku, realizuje projekt innowacyjny testujący PI "Od partnerstwa do kooperacji" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym.

[więcej ...]

Uwaga na oszustów!

Do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wągrowcu zaczęli zwracać się z prośbą o pomoc przedsiębiorcy z terenu naszego powiatu w sprawie Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców Sp. z o.o.

[więcej ...]

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków odbywa się w Wydziale Organizacyjnym - Kancelaria Ogólna pokój nr 13 w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego.

Aktualności   >> Konkursy <<

Miejska Biblioteka Publiczna oraz Starostwo Powiatowe w Wągrowcu zapraszają dzieci, młodzież i osoby dorosłe do wzięcia udziału w konkursie na stroik świąteczny

[więcej ...]

I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na Szopkę Bożonarodzeniową

[więcej ...]

Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu organizuje IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI NA WIERSZ "… wpadają w stronice jak ćmy …" (o książce, czytelnikach, bibliotekach)

[więcej ...]

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO "MAŁY KONSUMENT 2014"

[więcej ...]

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu, pod patronatem Starosty Wągrowieckiego, organizuje X Powiatowy Konkurs Krwiodawstwa

[więcej ...]

Wielkopolski Klub Fotograficzny

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje "Wielkopolski Klub Fotograficzny".

[więcej ...]