Powiat Wągrowiecki

Menu

Treść

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego

podaje do publicznej wiadomości

INFORMACJĘ O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 15 listopada 2017 roku o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, przy ulicy Kościuszki 15, odbył się I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Powiatu Wągrowieckiego, położonej w Gołańczy, przy ulicy Walki Młodych, oznaczonej ewidencyjnie: arkusz mapy 12, numer działki 1239, o powierzchni 16.1994 ha, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych pod oznaczeniem: Kw. numer PO1B/00039623/5.

Warunki przetargowe spełniło 5 (pięć) osób. Komisja przetargowa nie dopuściła do uczestnictwa w przetargu Pana Piotra Bednarskiego, zamieszkałego w Kaliszanach numer 18, 62-104 Pawłowo Żońskie,  z powodu nie stawienia się o czasie.

Spośród 4 (czterech) osób biorących udział w przetargu, wyłoniono zwycięzcę to jest Pana Piotra Wachowiaka.

Cena wywoławcza za cały okres trwania dzierżawy (od 15 listopada 2017 roku do 30 września 2020 roku) podana została do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu i wynosiła kwotę 50.000,00,-zł (pięćdziesiąt tysięcy) złotych – zgodnie z uchwałą numer 610/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 września 2017 roku.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła kwotę 133.500,00,-  (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące pięćset) złotych.

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz tablicy ogłoszeń Miasta i Gminy Gołańcz. Ponadto treść informacji zamieszczono na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej BIP Starostwa Powiatowego w zakładce „Aktualności”.

Informację sporządzono na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Stopka

Projekt i wykonanie: extranet

Licencja: CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.