ROK 2015

OGŁOSZENIA BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH – 2015 ROK

1. W dniu 30.04.2015r. na chodniku przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu znaleziono klucz „domowy” koloru żółtego na smyczy.

2. W dniu 12.06.2015r. przy wyjściu z tunelu na ulicę Średnią w Wągrowcu znaleziono rower górski koloru niebieskiego, marki Juventus.

3. W dniu 30.06.2015r. na chodniku przy ul. Kościuszki w Wągrowcu znaleziono rower górski koloru czerwonego.

4. W dniu 29.06.2015r. w Wągrowcu znaleziono pieniądze.

5. W dniu 16.07.2015r. przy ul. Lipowej koło Miejskiego Ośrodka Profilaktyki                  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu znaleziono rower dziecięcy koloru czerwonego.

6. W dniu 22.08.2015r. przy płocie na ul. Rzecznej w Wągrowcu rower sportowy koloru srebrnego.

7. W dniu 06.10.2015r. w pobliżu Dworca PKP w Wągrowcu koło baraków znaleziono dwa klucze.

8. W dniu 15.12.2015r. na chodniku przy ul. Ks. Wujka w Wągrowcu znaleziono telefon komórkowy marki SONY XPERIA.

Osoby uprawnione do odbioru rzeczy wraz z dowodami osobistymi prosimy o ich odbiór  w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15, pok. nr 15, codziennie   w godz. od 9:00 do 14:00.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.

2. Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.

 

 

[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888