Powiat Wągrowiecki

Menu

Treść

Regulamin Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego   Regulamin

Wniosek o przyznanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego   wniosek

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w grudniu 2016 r.

Urszula Chraplak

Wiesław Nowak

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w listopadzie 2016 r.

Marcin Łyszczarz

Krzysztof Piechocki

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w październiku 2016 r.

Tomasz Kruk

Jacek Mianowski

Franciszek Szklennik

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu we wrześniu 2016 r.

Grażyna Kaiser

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mieścisku

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w sierpniu 2016 r

Roman Adamski

Bożena Biniewska

Sławomir Cholewiński

Małgorzata i Arkadiusz Czarnolewski

Edmund Czerwiński

Zofia Frieske

Leszek Górski

Marek Jaśkowiak

Teresa Jóźwiak

Łucja i Roman Kędzierscy

Grzegorz Komasa

Bolesław Lemański

Karol Linetty

Bogdan Marciniak

Roman Nowak

Andrzej Serwatka

Robert Thielmann

Paweł Urbański

Jarosław Wojtkowiak

Alicja Ziętara

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w lipcu 2016 r.

Jerzy Bangier

Czesław Ciemny

Adam Mesjasz

Ryszard Pilarski

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w czerwcu 2016 r.

Antoni Czyżewski

Ochotnicza Straż Pożarna w Morakowie

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w maju 2016 r.

Maria Gaszyńska

Maciej Senger

Sławomir Wekwert

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w kwietniu 2016 r.

Bogusław Berka

Michał Mazurek

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w marcu 2016 r.

Radosław Lorc

Jan Łapacz

Eugeniusz Widziński

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w lutym 2016 r.

Jan Zenger

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w grudniu 2015 r.

Wiktor Matczyński

Wawrzyniec Wierzejewski

Jan van Riel

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w listopadzie 2015 r.

Krzysztof Jachna

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego – Koło w Skokach

Stanisław Kalemba

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w październiku 2015 r.

Milena Stokłosa

Rafał Różak

Cezary Kucharski

Anna Borczykowska

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu we wrześniu 2015 r.

Edward Łopata

Grażyna Bonikowska

Elżbieta Cybulska

Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w sierpniu 2015 r.

Małgorzata Wróblewska

Maciej Ryska

Henryk Rogalski

Mirosław Wojciński

Maria Kubisz

Jerzy Wesołowski

Adam Hoffmann

Wanda Berka

Adam Leszczyński

Lidia Rybińska

Katarzyna Kluczyńska

Tadeusz Kopała

Janusz Szymaś

Jerzy Kamiński

Magdalena Zygmunt

Artur Serewa

Krystyna Urbańska

Piotr Nowak

Katarzyna Kowalewska

Andrzej Barełkowski

Wiesław Szczepaniak

Bogusław Marciniak

Urszula Kubicka

Tadeusz Bauza

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w czerwcu 2015 r.

Iwona Migasiewicz

Edmund Goździk

Ireneusz Szablewski

ZS Morakowo

Roman Wachowiak

Halina Łukaszewska

Marek Sturma

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w maju 2015 r.

Adam Kusz

Mariusz Poprawski

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w kwietniu 2015 r.

Janusz Sieroń

Janusz Kiszka

Hanna Milewska

Piotr Wzięch

Elżbieta Czaplicka

Irena Budzińska

Barbara Marmurowicz

Maria Marzec

Karolina Matyjak

Katarzyna Radecka

Izabela Zarębska

Ewelina Przybylska

Janusz Bień

Dariusz Eitner

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w marcu 2015 r.

Józef Świętek

Tomasz Kufel

Kazimierz Perek

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w lutym 2015 r.

Elżbieta Rączkowiak

Andrzej Miś

Marek Szeszycki

Eligiusz Wachowiak

Andrzej Wieczorek

Mirosław Piechocki

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w listopadzie 2014 r.

 

 • lek. Wioleta Kaczmarek - przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, specjalista chorób wewnętrznych II stopnia, koordynator terenowego punktu krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w październiku 2014 r.

 • Mirosława Wichłacz - starsza pielęgniarka oddziałowa Oddziału Noworodków
 • lek. Lech Mularczyk - specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i urologii
 • Tadeusz Wołowicz - prezes gołanieckiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu we wrześniu 2014 r.

 • Krystyna Frąckowiak - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wągrowcu
 • Andrzej Charzyński - honorowy dawca krwi, który oddał 35 litrów krwi
 • Zbigniew Woźniak - honorowy dawca krwi, który oddał 37 litrów krwi
 • Iwona Balcerowicz, Romuald Styczyński, Stefan Strychalski - członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Wągrowcu
 • Barbara Gołast, Jadwiga Mianowska, Marek Urbanowiczi - nstruktorzy-seniorzy Kręgu Starszyzny Harcerskiej Damy Radę im. dh. Feliksa Tylmana w Wągrowcu
 • Janina Kuczyńska, Cecylia Kubiatowicz, Lucyna Nowicka - członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w sierpniu 2014 r.

 • Halina Pietrzycka - członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno. Przez ponad 30 lat związana ze szkołą w Wapnie. W tym czasie organizowała letni wypoczynek dla dzieci,, zaangażowana w projekty Solny most, Sto lat kopalni w Wapnie. Ławnik Sądu Rodzinnego w Wągrowcu.
 • Marek Szkudlarz - sołtys wsi Czerlin, prezes miejscowego kółka rolniczego. Laureat aktywnie uczestniczy w pracach społecznych, kształceniu i przekazywaniu nowości mieszkańcom swojego sołectwa i gminy. Jako właściciel gospodarstwa osiąga bardzo dobre wyniki ekonomiczne, co pozwala mu systematycznie modernizować bazę produkcyjną.
 • Marian Kabaciński - członek kółka rolniczego w Czeszewie, przewodniczący rady sołeckiej, członek grupy producenckiej i ochotniczej straży pożarnej. Przez 13 lat pełnił funkcję sołtysa wsi Czeszewo. Uczestniczy w szkoleniach związanych z rolnictwem i przekazuje tę wiedzę innym rolnikom.
 • Zdzisław Burzyński - prezes gminnych spółek wodnych, w których pracuje już 32 lata, jest wiceprezesem powiatowych spółek wodnych, wiceprezesem grupy producenckiej mleka Pałuczanka, wiceprezes grupy producenckiej bydła opasowego Pałuki, zasiada w zarządzie straży pożarnej i kółkach rolniczych. Angażuje się w działaniach na rzecz swojej gminy Gołańcz.
 • Ks. Adam Dyderski - proboszcz parafii p.w. św. Barbary w Wapnie, duszpasterz i sprzymierzeniec działań służących lokalnej społeczności. Czynnie uczestniczy w wielu społecznych przedsięwzięciach jak zbiórka żywności, pomoc osobom potrzebującym i ofiarom zdarzeń losowych.
 • Leszek Stachowiak - absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, rzeczoznawca do szacowania strat związanych z chorobami u zwierząt na terenie gminy Gołańcz, członek Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMPLEXMŁYN sp. z o.o. - to firma działająca w Wągrowcu od lutego 1992 roku i jest kontynuatorką ponad 50-letniej tradycji młynarstwa przemysłowego. Podstawą jest działalności jest ścisła współpraca z lokalnymi dostawcami surowca. Swój dynamiczny rozwój firma zawdzięcza oparciu działania na własnych zasobach finansowych. Na jej sukces wpływa także inwestowanie w rozwój i unowocześnianie produkcji a także wyspecjalizowana i doświadczona załoga, która stanowi cenny kapitał firmy.
 • Zbigniew Tomczak - długoletni doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wągrowcu. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera lokalnych rolników. Obecnie jest prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Łekneńskiej, pomysłodawca i współorganizator wielu wydarzeń historycznych i kulturowych na terenie gminy Wągrowiec. Inicjator powstania Klubu Seniora Cystersi w Łeknie.
 • Krystyna i Marian Wegner - prowadzą w Wiśniewie w pełni zmechanizowane gospodarstwo rolne, specjalizujące się w produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. Gospodarstwo poprzez wprowadzanie i stosowanie ciągle nowych technologii upraw uzyskuje bardzo wysokie plony. Dodatkowo pan Marian od 30 lat pełni funkcję sołtysa wsi Wiśniewo i angażuje się w wiele przedsięwzięć na terenie swojego sołectwa.
 • Tomasz Woźniak prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łeknie. Angażuje się w wiele zadań, wspiera działalność samorządu gminy i różnych inicjatyw lokalnych organizacji. Ponadto na areale 33 hektarów prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą.
 • Alicja i Andrzej Torzewscy z Łazisk - wspólnie z synem Sławomirem i synową Kamilą prowadzą rodzinne w pełni zmechanizowane gospodarstwo rolne, nastawione na produkcję roślinną. Długoletnie doświadczenie oraz posiadana wiedza w zakresie uprawy zbóż powodują, że gospodarstwo osiąga bardzo wysokie plony zbóż i rzepaku. Państwo Torzewscy aktywnie uczestniczą w życiu wsi. Pan Andrzej jest członkiem miejscowego kółka rolniczego, a pani Alicja jest członkinią prężnie działającego miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.
 • Beata Mączyńska - absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu, odznaczona medalem zasłużony dla rolnictwa. Od 1983 roku pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Organizator turnieju Moja wieś aktywna, którego celem było kultywowanie starych zwyczajów i tradycji ludowych oraz integracja środowisk wiejskich. Dzięki temu powstał Zespół Ludowy Sarbianie. Laureatka zajmuje się doradztwem z zakresu programów rolnośrodowiskowych. Jest członkiem Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dolina Wełny.
 • Franciszek Stolarz - absolwent technikum mechanizacji rolnictwa w Gnieźnie. Prowadzi własne gospodarstwo rolne systematycznie je rozwijając. Na co dzień udziela się społecznie będąc członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzinie.
 • Lech Dworzyński - prezes Przedsiębiorstwa produkcyjno Handlowego Lemar w Potrzanowie. Jego inicjatywą były nie tylko wieloletnie starania o uregulowanie spraw związanych z nowa lokalizacją firmy, ale także stałe dążenie do unowocześnienia produkcji. Skutecznie wspomaga działalność samorządów mieszkańców, poprzez stałe dofinansowywanie wielu imprez cyklicznych i sponsorowanie lokalnego zespołu piłkarskiego.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w lipcu 2014 r.

 • Jacek Matysiak
 • Jarosław Słodowicz

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w czerwcu 2014 r.

 • Józef Sulikowski
 • Władysław Stranc

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w maju 2014 r.

 • OSP Werkowo
 • Lech Sobczak
 • Wiesław Wzięch
 • Aleksandra Podemska
 • Franciszek Wyrwicki
 • Eugeniusz Szopiński
 • Jerzy Szafrański
 • Rajmund Ruskowiak
 • Zbigniew Nowakowski
 • Józef Bojanowski
 • Grzegorz Tomaszewski
 • Szczepan Kusz
 • Mieczysław Jarzembowski
 • Halina Tomaszewska
 • Marian Klar
 • Bolesław Martyński
 • Irena Wojewódzka - Kucz
 • Śp. Piotr Pewiński

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w kwietniu 2014 r.

 • Gabriela Relis
 • Halina Jarzyńska
 • Krystyna Skrzycka
 • Krystyna Filut
 • Maria Kolińska
 • Edward Świerzyński

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w marcu 2014 r.

 • Danuta Berendt
 • Ryszard Rozmarynowski
 • Danuta Kitkowska - Sieroń
 • Zbigniew Maćkowiak
 • Andrzej Newereńczuk

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w lutym 2014 r.

 • Anna Kaniewska
 • Jan Kaniewski
 • Janusz Woźniak

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w grudniu 2013 r.

 • Teresa Grajkowska
 • Janina Smogur
 • Alicja Zielińska

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w listopadzie 2013 r.

 • Małgorzata i Witold Rozmarynowscy
 • Eleonora Kozłowska

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w październiku 2013 r.

 • Koło Łowieckie nr 57 "Borsuk"
 • Christa Kruger
 • Maria Szostak

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu we wrześniu 2013 r.

 • Romuald Łubiński
 • Bernard Kuliberda
 • Wojciech Skrzypczak

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w sierpniu 2013 r.

 • Jacek Wegner
 • Jolanta Maciejewska
 • Katarzyna i Andrzej Maćkowscy
 • Lucjan Biernacki
 • Barbara i Leszek Kosteccy
 • Maciej Rybowiak
 • Teresa i Michał Mazur
 • Marian, Mateusz i Agnieszka Filut
 • Andrzej Piechowiak
 • Maria i Damian Sadłowscy
 • Jan i Zuzanna Wiertel
 • Brunon Bruss
 • Włodzimierz Cichocki
 • Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy WEGA
 • Przemysław Majchrzak
 • Artur Białkowski
 • Zdzisław Torzewski
 • Rafał Wróblewski
 • Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w lipcu 2013 r.

 • Rafał Adamski
 • Grzegorz Pietrzycki
 • Łucjan Wachowiak
 • Wojciech Stachowiak
 • Jerzy Dobroniecki
 • Ryszard Piasecki
 • Wojciech Zborowski
 • Franciszek Wachowiak

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w czerwcu 2013 r.

 • Ks. Leonard Kowalczyk
 • Gołaniecki Klub Sportowy ZAMEK

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w kwietniu 2013 r.

 • Marek Najgebauer
 • Mieczysław Ollek

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 04.04.2013 r.

 • Prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki rektor i założyciel Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, której Wydział Zamiejscowy ma siedzibę w Wągrowcu

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 28.02.2013 r.

 • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" za promowanie lokalnych dóbr kultury, sztuki, zabytków i miejsc pamięci oraz kultywowanie tradycji regionalnych Pałuk i Wielkopolski

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 13.12.2012 r.

 • Stiching Comite Polen Oost West en Middelbeers z Holandii Komitet, który od 25 lat współpracuje z gminą Damasławek i niesie pomoc jej mieszkańcom poprzez pomoc charytatywną na rzecz placówek zdrowia, rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, młodzieży szkolnej i dzieci

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 06.12.2012 r.

 • Czesław Jessa zasłużony honorowy dawca krwi, który oddał 63 litry bezcennego leku

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 18.10.2012 r.

 • Andrzej Bydłowski prezes Koła Łowieckiego nr 32 Jeleń w Wągrowcu
 • Kazimierz Łakomy członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1958 roku, nestor Koła Łowieckiego nr 32 Jeleń w Wągrowcu

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 13.09.2012 r.

 • Marian Waligórski łowczy Koła Łowieckiego nr 58 Odyniec w Mieścisku

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 23.08.2012 r.

 • Gminna Spółka Wodna w Skokach - jednostka zrzeszająca rolników indywidualnych, spółdzielców i leśników. Działa na obszarze o powierzchni blisko 6300 hektarów, a jej podstawowym zadaniem jest usuwanie awarii na sieciach drenarskich oraz działania planowe polegające na utrzymaniu drożności urządzeń melioracyjnych.
 • Łukasz Kantorski - rolnik prowadzący gospodarstwo w Potrzanowie. Dzięki zapałowi do pracy na roli skutecznie rozwija gospodarstwo i nabywa kolejne powierzchnie uprawowe pod uprawę zbóż i rzepaku.
 • Tadeusz Myszka - prezes Rolnej Spółdzielni Produkcyjnej w Lechlinie - skuteczne zarządzanie i umiejętność podejmowania dobrych decyzji sprawiają, że ostatnie lata zarządzania spółdzielnią wpłynęły nie tylko na poprawę wydajności, ale również na estetykę zabudowy gospodarczej. Jest to zasługą pana prezesa i pracujących tam osób.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie - koło wniosło ogromny wkład w rozwój Potrzanowa. Panie organizują kursy kroju, szycia, haftowania, makijażu, gotowania i pieczenia ciast. Aby poprawić estetykę wsi, organizują konkursy za najpiękniejszy ogród. Organizowały wyjazdy do teatru i operetki. Zorganizowały też kilka wycieczek krajoznawczych. Brały udział w festynach rekreacyjno - sportowych w Rejowcu i w Budziszewku oraz w Skokach i na miejscu w Potrzanowie. Chętnie też organizują letnie wypoczynki dla dzieci. Aktywnie uczestniczą w przygotowaniach do obchodów Gminnych Dożynek.
 • Gospodarstwo Agroturystyczne Danuty i Piotra Białachowskich "Białe Łabędzie" - popularyzuje walory krajoznawcze powiatu wągrowieckiego i turystykę wiejską. Obiekt położony w Potrzanowie przyciąga turystów smaczną kuchnią oraz niezapomnianymi widokami.
 • Teresa Szafińska - w 1972 roku podjęła pracę w Banku Spółdzielczym w Damasławku. Przechodząc kolejne szczeble awansu stanowiskowego, od 1 września 1995 roku do 30 czerwca 2012 roku, pełniła funkcję dyrektora Pałuckiego Banku Spółdzielczego oddz. w Damasławku. Bank prowadzi obsługę bankową rolników i przedsiębiorców. Laureatka czynnie uczestniczy w działalności na rzecz społeczności lokalnej.
 • Janusz Wojtkowiak - prezes i dyrektor Pałuckiego Banku Spółdzielczego. W lipcu 2012 r. w Wągrowcu doprowadził do finału obchodów 145. rocznicy założenia Pałuckiego Banku Spółdzielczego, którym kierował od 1970 r. To przedsięwzięcie zwieńczyło jego ponad 40 - letnią pracę zawodową w bankowości. Bank Spółdzielczy w Wągrowcu prowadzi obsługę bankową rolników i przedsiębiorców związanych z rolnictwem, oferując dla nich korzystne warunki usług.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 16.08.2012 r.

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIGROPIL - spółka jawna Państwa Wiórkowskich i Piechockich - zajmuje się produkcją mączek, koncentratów i dodatków paszowych, opartych na białku rybnym, przy pełnych wymogach stawianych przez Unię Europejską. Firma działa wyłącznie w oparciu o polski kapitał, dysponując także własnym transportem, którym dostarcza mieszanki paszowe do ok. 350 odbiorców na terenie kraju. Średniorocznie Wigropil przerabia rocznie ok. 3 tys. ton odpadów rybnych, zatrudniając przy tym 30 pracowników. Właściciele czynią starania o ciągły rozwój firmy.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 09.08.2012 r.

 • śp. Marek Braciszewski - był m.in. prezesem Gminnej Spółdzielni w Wągrowcu, prezesem Gminnego Stowarzyszenia Ludowe Zespoły Sportowe i członkiem Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu w latach 2007-2011. Był szefem Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu i wiceprezesem Zarządu Okręgu Poznańskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich. Wągrowczanin A.D. 2010 w plebiscycie tygodnika "Głos Wągrowiecki". Aktywny społecznik, działacz sportowy i lokalny patriota. Swoją pasją zarażał innych wokół siebie, angażując w każde wydarzenie całe społeczności. Był człowiekiem wyjątkowym, pełnym energii i chęci do działania dla innych.
 • Marcin Sierszchulski - wspólnie z żoną Anitą od 2001 roku prowadzi w Podolinie gospodarstwo rolne o powierzchni 50 hektarów i osiąga bardzo wysokie wyniki produkcyjno-ekonomiczne, specjalizując się w produkcji zbóż i rzepaku. W 2007 roku gospodarstwo otrzymało w konkursie "Piękna wieś dziełem jej mieszkańców" tytuł "Wzorowa zagroda". Laureat jest założycielem Wiejskiego Klubu Sportowego w Podolinie i delegatem do Izb Rolniczych.
 • Alojzy Zygmunt - pracuje na gospodarstwie w Starężynie. Od 1970 roku jest czynnym członkiem ruchu ludowego na rzecz rozwoju rolnictwa w gminie Damasławek. Od 1979 roku pracował w Międzyzakładowej Bazie Maszynowej w Damasławku, która została przekształcona w Spółdzielnię Kółek Rolniczych, gdzie pracuje do chwili obecnej. Zajmuje się organizacją usług dla rolnictwa i naprawą sprzętu. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany.
 • Wojciech Kmieciak - długoletni sołtys wsi Jaroszewo Drugie. Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 20 hektarów, w pełni zmechanizowane, stwarzające dobre warunki do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Laureat cieszy się dużym szacunkiem wśród miejscowej społeczności, często angażuje się w realizację przedsięwzięć mających na celu polepszenie warunków życia na wsi. Bardzo mocno zaangażował się w powstanie świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Drugim oraz zagospodarowaniu terenu wokół niej.
 • Ryszard Sadłowski - członek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Gminnej Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni niespełna 26 hektarów, w pełni zmechanizowane, stwarzając warunki do produkcji zbóż i trzody chlewnej.
 • Bożena i Radosław Sierpowscy z Runowa - prowadzą w pełni zmechanizowane gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 43 hektarów, nastawione na produkcję roślinną jak i hodowlę trzody chlewnej. Główne uprawy w gospodarstwie to rzepak i pszenica, a także inne zboża, stanowią zaplecze paszowe dla zwierząt. Państwo Sierpowscy aktywnie uczestniczą w życiu wsi i chętnie angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia.
 • Aniela i Jan Kamińscy z Kiedrowa - prowadzą w pełni zmechanizowane gospodarstwo rolne o powierzchni 90,00 ha. Gospodarstwo Państwa Kamińskich specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego i opasów. Produkcja roślinna w gospodarstwie podporządkowana jest przede wszystkim produkcji zwierzęcej. Głównymi uprawami jest kukurydza na kiszonkę oraz trawy i lucerna. Państwo Kamińscy, to osoby charakteryzujące się wielką pracowitością i życzliwością.
 • Jerzy i Lucjan Matuszak - prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne w Kopaszynie o pow. 104,66 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym, w którym rocznie produkuje się ok. 2000 szt., dlatego też gospodarstwo posiada wyspecjalizowaną tuczarnię. Głównymi uprawami są rzepak, który przeznacza się na sprzedaż, oraz jęczmień, pszenica i kukurydza. Pan Jerzy i Lucjan Matuszak to osoby charakteryzujące się dużą życzliwością i chęcią niesienia pomocy sąsiedzkiej.
 • Jacek Wiciński z żoną Joanną - prowadzą 76 hektarowe, w pełni zmechanizowane gospodarstwo rolne w Rudniczu. W gospodarstwie państwa Wicińskich prowadzi się zarówno produkcję roślinną jak i zwierzęcą. Rolnicy specjalizują się w hodowli trzody chlewnej i średnio produkują rocznie ok. 800 szt. W gospodarstwie uprawia się głownie zboża, z których część przeznacza się na sprzedaż, a część na produkcję paszy. Pomimo, że państwo Wicińscy posiadają niezbędne maszyny i urządzenia rolnicze do pracy w gospodarstwie, to ciągle dbają o rozwój swego gospodarstwa, stale powiększają swój park maszynowy. Od lat chętnie uczestniczą w życiu społecznym wsi, włączając się w wspierając różnego rodzaju przedsięwzięcia.
 • Zakład Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych POL-GAR Polus i Garnetz spółka jawna - przedsiębiorstwo działa od 1998 roku. Jego właścicielami są Andrzej Polus i Krzysztof Garnetz. Spółka zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji z zakresu budowy sieci kanalizacyjnych wraz z obiektami towarzyszącymi, budowy sieci i magistrali wodociągowych, zbiorników wodnych, oczyszczalni ścieków, pompowni, a także wysypisk odpadów stałych. Spółka zatrudniająca obecnie 74 pracowników przez 14 lat swojego istnienia wykonała wiele robót na terenie miasta i gminy Wągrowiec. Firma jest wykonawcą robót budowlanych na terenie całego kraju w tym największego w Polsce kontraktu na realizację infrastruktury podziemnej w Łodzi. POLGAR to firma, która aktywnie uczestniczy w wielu ważnych dla Wągrowca i powiatu inwestycjach, prowadzi działalność sponsorską wspierając organizacje pozarządowe w naszym powiecie.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 02.08.2012 r.

 • Leonard Przesławski - całe swoje życie zawodowe poświęcił młodzieży szkolnej wykonując przez 45 lat zawód nauczyciela. Jego życie upływa na wielu działaniach społecznych. Przez cały okres pracy zawodowej aż do dnia dzisiejszego działa w szeregach Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jest jednym z założycieli i od 17 lat prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno. Przy jego współudziale powstała w Wapnie Izba Pamięci kultywująca tradycje górnicze kopalni. Inicjator wielu akcji społecznych, radny gminy Wapno, członek Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
 • Bogusław Leszczyński - prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 23 hektarów, specjalizując się w hodowli trzody chlewnej i produkcji roślinnej. Osiąga dobre wyniki ekonomiczne i systematycznie modernizuje bazę produkcyjną. Pan Bogusław jest prezesem Spółdzielczej Grupy Producentów Trzody Chlewnej "Gołańcz" i aktywnie zachęca rolników do uczestnictwa w grupach producenckich.
 • Wiesław Maćkowski - prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 63 hektarów, specjalizując się w hodowli trzody chlewnej i uprawie zbóż i buraków cukrowych. Osiąga bardzo dobre wyniki ekonomiczne. Pan Wiesław jest ponadto naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęgniszewie oraz prezesem Parafialnego Klubu Sportowego. Angażuje się w działania na rzecz swojej wsi i gminy Gołańcz.
 • Andrzej Skotowski - prowadził gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 14 hektarów, specjalizujące się w produkcji trzody chlewnej, mleka i bydła mlecznego. Laureat pełni wiele funkcji społecznych: jest prezesem Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych i członkiem Prezydium Regionalnego w Chodzieży. Jest także członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Był współorganizatorem regionalnych obchodów 150 - lecia istnienia kółek rolniczych na ziemiach polskich, organizatorem zbiórki zboża dla powodzian z Radgoszczy, Goliny i Pyzdr.
 • Usługowo - Handlowa Spółdzielnia Rolników w Gołańczy - spółdzielnia powstała w 1973 roku z połączenia się Międzykółkowych Baz Maszynowych w Gołańczy, Panigrodzu i Czeszewie. Podstawowym rodzajem działalności w latach 1973-1993 była ta związana z wykonywaniem usług rolniczych. W latach 80-tych firma opierała swoją działalność na produkcji z drewna i elementów konstrukcji metalowych do kopalni odkrywkowych. W związku ze zmieniającą się koniunkturą Spółdzielnia poszerzyła swoją działalność w zakresie sprzedaży środków do produkcji rolnej. Obecnie posiada także dynamicznie rozwijającą się stację kontroli opryskiwaczy.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 04.07.2012 r.

 • śp. Jerzy Klapiszewski - właściciel firmy kamieniarskiej, zajmującej się wyrobem materiałów budowlanych, produkcją nagrobków oraz licznymi pracami sakralnymi. Pomagał przy realizacji prac konserwatorskich na terenie cmentarzy. Był przewodniczącym komisji nadającej stopnie czeladnicze i mistrzowskie przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. Jego pasją była społecznikowska działalność, którą dało się odczuć w wielu inicjatywach podejmowanych na terenie powiatu wągrowieckiego. W środowisku lokalnym był osobą godną zaufania, osobowością tego środowiska i inicjatorem wielu przedsięwzięć o charakterze charytatywnym, skierowanych na pomoc bezdomnym, ubogim i chorym.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 10.07.2012 r.

 • Zbigniew Wojciechowski - ekspert Zespołu Kontroli, Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 07.07.2011 r.

 • Jarosław Zawala - specjalista Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 15.06.2011 r.

 • Bogdan Cieśliński - przez wiele lat pełnił funkcję prezesa OSP w Mokronosach, był członkiem Zarządu Gminnego OSP oraz czynnie działa na rzecz rozwoju miejscowej jednostki.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 18.05.2011 r.

 • Marzena Smolińska - nauczycielka w ZSP nr 1 w Wągrowcu, propagatorka honorowego krwiodawstwa i wartości humanitarnych. Organizatorka prelekcji i wykładów na temat znaczenia krwi w życiu człowieka wśród młodzieży szkolnej.
 • Leszek Borus - honorowy krwiodawca, który oddał 39 litrów krwi, zaangażowany przy organizowaniu otwartych akcji poboru krwi, a także spotkań krwiodawców.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 12.05.2011 r.

 • Zenon Urbański - funkcjonariusz pożarnictwa, angażuje się w organizację zawodów sportowo-pożarniczych, spotkań oraz wielu czynów społecznych na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Jako prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wągrowcu przyczynia się do dobrej współpracy pomiędzy jednostkami OSP, samorządem gminnym oraz komendą powiatową PSP w Wągrowcu.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 27.04.2011 r.

 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej - działa 20 lat i liczy ponad 30 członków realizując idee regionalizmu, kształtuje patriotyczne postawy i rozbudza społeczne zaangażowanie na rzecz miasta, gminy i regionu. Członkowie Towarzystwa pielęgnują tradycje, obyczaje, kulturę ludową, opiekują się zabytkami i miejscami pamięci narodowej.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 09.03.2011 r.

 • Związek Strzelecki "Strzelec" - kontynuator tradycji Strzelca zapoczątkowanych przez marszałka J. Piłsudskiego, organizator poligonów strzeleckich z wykorzystaniem sprzętu wojskowego. Związek to organizacja wychowująca patriotycznie młodzież.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 04.11.2010 r.

 • Kazimiera Nowak - w listopadzie 1995r. powołała do życia ludowy zespół "Sarbianie". Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym wsi Sarbia.
 • Jarosław Małecki - nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Mieścisku .Prowadzący młodzieżową orkiestrę dętą. Od 4 lat członek Zespołu Ludowego "Sarbianie".
 • Kazimierz Rybczyński - nauczyciel historii w ZSP nr 1 w Wągrowcu. Posiada 29-letni staż pracy zawodowej.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 22.10.2010r.

 • Teresa Budzyńska - pracownica Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, obchodząca w roku bieżącym 40-lecie pracy zawodowej.
 • Tygodnik "Głos Wągrowiecki" - nagroda przyznana z okazji 20-lecia działalności.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 14.10.2010 r.

 • Zenon Szymański - Honorowy Krwiodawca , który do chwili obecnej oddał 46 litrów krwi.
 • Jan Jakubiak - Honorowy Krwiodawca, który do chwili obecnej oddał 50 litrów krwi.
 • Maria Sacha - pracownik publicznych służb zatrudnienia od ponad 18 lat.
 • Grażyna Bosacka - pracownik publicznych służb zatrudnienia od ponad 19 lat.
 • Wiesław Matuszak - pracownik Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych od 38 lat.
 • Piotr Kotarba - mechanik samochodowy z 20 letnim stażem pracy w Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych.
 • Włodzimierz Krawczyński - pracownik Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych od 36 lat.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 07.10.2010r.

 • OSP Mieścisko - w roku bieżącym obchodzi 130-lecie istnienia.
 • Klub Śpiewaczy "Pałuki" - Klub działa od 1992r. obecnie liczy 40 członków, a działa na rzecz poprawy samopoczucia oraz aktywności społecznej seniorów z terenu gminy Damasławek.
 • Marek Popielak - Wicedyrektor ZSP w Damasławku. Jest długoletnim nauczycielem szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego. Wychował i wykształcił liczne rzesze rolników.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 30.09.2010 r.

 • Krzysztof Łukaszewski - Dyrektor ZSP w Morakowie. Inicjator reaktywacji szkoły, a także współrealizator wielu lokalnych potrzeb wsi i jej mieszkańców.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 29.09.2010 r.

 • Urszula Francuziak - wieloletni pedagog szkolny. Założycielka koła wolontariatu "Corculum" w ZSP nr 2 w Wągrowcu. Pomysłodawczyni wielu akcji społecznych.
 • Monika Jankowska - nauczyciel języka niemieckiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu Współorganizatorka m.in. letnich obozów młodzieżowych.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 23.09.2010 r.

 • Irena Rejmoniak - w latach 1978-1980 członek Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów. W latach 1957 - 60 należała do Koła Śpiewaczego, a później do 1978 roku była aktywnym członkiem Chóru Nauczycielskiego im. S.Moniuszki w Wągrowcu.
 • Helena Gilewska - Członek Zarządu Oddziału Inwalidów w Wągrowcu .
 • Stefan Mikołajczak - dh OHP w Wągrowcu. Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Gołańcz, honorowy członek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gołańczy. Laureat wielu odznaczeń.
 • Grzegorz Szcześniak - nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSP w Gołańczy. Legitymuje się wyróżniającą pracą dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą.
 • Józef Ryłko - Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 19.08.2010 r.

 • Marian Witucki - Od 1990r. piastuje funkcję radnego Rady Gminy Mieścisko, a od 1994r. również Sołtysa wsi Sarbia. Wieloletni prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarbii. Animator kultury, współzałożyciel, opiekun i aktywny członek Zespołu Ludowego "SARBIANIE".
 • Ludwik Dereziński - Od 1994r. piastuje funkcję sołtysa wsi Mirkowice, a od 1998r. Radnego Rady Gminy Mieścisko. Aktywny działacz Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
 • Wojciech Witucki - Prezes Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Usługowego MIKOROL w Mieścisku. Jako człowiek nigdy nie zapomina o ludziach i ich troskach życia codziennego, starając się zawsze ich wspomagać w rozwiązywaniu problemów.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 12.08.2010 r.

 • Ireneusz Cieśliński - W latach 1998-2002 Radny Gminy Damasławek, Członek Zarządu Gminy oraz Zastępca Wójta. Laureat wielu odznaczeń i wyróżnień.
 • Roman Lorenc - laureat wielu nagród i wyróżnień. Uczestnik obrad Sesji Rady Gminy Damasławek. Sponsor imprez kulturalnych. Przekazał pomoc rzeczową dla Gminy Radgoszcz, która ucierpiała w wyniku powodzi.
 • Urszula Komasa - wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne położone we wsi Srebrna Góra gm. Wapno specjalizujące się w produkcji bydła mlecznego. W 2006r. gospodarstwo otrzymało w konkursie "Piękna wieś dziełem jej mieszkańców" tytuł "Wzorowa zagroda". Pani U. Komasa aktywnie uczestniczy w działalności samorządu wiejskiego.
 • Andrzej Baczyński - wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne położone we wsi Podolin gm. Wapno specjalizujące się w produkcji bydła mlecznego. W 2008r. gospodarstwo otrzymało w konkursie "Piękna wieś dziełem jej mieszkańców" tytuł "Wzorowa zagroda". Pan A. Baczyński aktywnie uczestniczy w działalności samorządu wiejskiego.
 • Arkadiusz Płowens - od 15 lat sprawuje funkcję kierownika produkcji Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Lechlin. Pan Arkadiusz swoją pracą dąży do umocnienia spółdzielczości rolniczej.
 • Państwo Anna i Krzysztof Majer - prowadzą w Siennie w pełni zmechanizowane gospodarstwo rolne o powierzchni 45 ha. Pani Anna pełni funkcję skarbnika Miejsko-Gminnego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu. Jest Sekretarzem Stowarzyszenia Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie oraz pełni rolę sekretarza Miejsko-Gminnego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pan Krzysztof pełni funkcję sołtysa wsi Sienno.
 • Państwo Teresa i Ryszard Stępniak - od 1983r. prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 43 ha w Żelicach. Poza pracą w gospodarstwie Pan Ryszard jako członek Rady Sołeckiej angażuje się społecznie w wiele inicjatyw mających na celu poprawę wizerunku wsi i aktywnie uczestniczy w programach i projektach związanych z jej przeobrażeniem.
 • Jan Machnikowski - prowadzi gospodarstwo rolne w Pawłowie Żońskim o powierzchni 15,5 ha. Pan Jan jest członkiem Rady Sołeckiej wsi Pawłowo Żońskie, członkiem Kółka Rolniczego, a także członkiem miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, w której pełni funkcję skarbnika.
 • Państwo Aleksandra i Franciszek Smyk - prowadzą gospodarstwo rolne w Łęgowie o powierzchni 30 ha. Pan Franciszek jako członek Rady Sołeckiej angażuje się w każdą inicjatywę na rzecz jej rozwoju jak i rozwoju środowiska lokalnego. Pan Franciszek zdaniem miejscowej ludności to "chodząca dusza", która nigdy nie odmówiła pomocy sąsiedzkiej.
 • Irena Hermann - Emerytowana specjalistka ds. wiejskiego gospodarstwa domowego. Dzięki Pani Irenie znacznie podniosła się świadomość kobiet na wsi jeśli chodzi o profilaktykę nowotworową. Pani Irena włączyła się do działalności Stowarzyszenia AMAZONKI i współpracuje z kobietami po mastektomi. Za zaangażowanie w sprawy wsi została wyróżniona odznaką Zasłużony Pracownik Rolnictwa.
 • Bogdan Fleming - prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 42 ha. Członek zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Działacz samorządowy i polityczny.
 • Rodzinny Ogród Działkowy "Kolejarz" w Wągrowcu - obchodzi w tym roku 60. rocznicę swojego istnienia. Przez lata swojej działalności Ogród pełnił nie tylko funkcję rekreacyjno-wypoczynkowo-użytkową lecz także integracyjną stając się płaszczyzną i miejscem spotkań dla wągrowczan, których wspólną pasją była i jest uprawa warzyw, owoców i kwiatów.
 • Przedsiębiorstwo Handlowe "AGROMA-WĄGROWIEC" - to zasłużona dla Wągrowca firma, która wpływa na wągrowieckie życie gospodarcze już od 1955r. Oprócz działalności biznesowej firma wspomaga także działalność społecznikowską, zaczynając od strażaków OSP, poprzez różne stowarzyszenia, a na wspomaganiu klubu MKS "Nielba" kończąc.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 05.08.2010r.

 • Mieczysław Durski - Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz
 • Zygmunt Kubasik - Wiceprzewodniczący Gminy Wapno, aktywny członek organizacji z terenu Gminy Wapno

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 29.07.2010 r.

 • Klub Sportowy "Wełna" Skoki - Klub Sportowy istniejący od 1925r. pielęgnujący wielopokoleniowe tradycje sportowe. Klub obchodził w roku bieżącym 85-lecie istnienia

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 22.07.2010 r.

 • Mariusz Kaniewski - specjalista Zespołu, Kontroli, Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu
 • Halina Heckert - pracownik korpusu służby cywilnej Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 15.07.2010 r.

 • Wanda Wekwerth - były sołtys wsi Konary
 • Wiesław Mikołajczak - były sołtys wsi Laskownica Wielka
 • Lech Marmurowicz - były sołtys wsi Jeziorki-Potulice

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 27.05.2010 r.

 • Andrzej Banaszyński - piastujący stanowisko wójta Gminy Mieścisko od 28 lat

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 06.05.2010 r.

 • Zbysław Thomas - nadleśniczy Nadleśnictwa Durowo

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 01.04.2010 r.

 • Piotr Pałuka - Honorowy Dawca Krwi PCK
 • Ryszard Szczepański - Honorowy Dawca Krwi PCK

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 17.12.2009 r.

 • Kazimierz Korpowski -członek Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Koło nr 1 w Gołańczy

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 19.11.2009 r.

 • Wiesław Berendt - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 29.10.2009 r.

 • Henryka Ciszewska - sekretarz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu
 • Adam Pezacki - lekarz pediatra
 • Irena Malaika - st. pielęgniarka Oddziału Chirurgicznego wągrowieckiego szpitala, wolontariuszka Hospicjum Miłosiernego Samarytanina
 • Bożena Zalewska - st. salowa Oddziału dla Przewlekle Chorych w ZOZ w Wągrowcu

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 22.10.2009 r.

 • Henryk Zywert - przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Poznaniu
 • Janina Szymańska - przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach
 • Wiesław Świdrak z Żelic - honorowy krwiodawca - oddał 36 litrów krwi
 • Kazimierz Antczak z Łekna - honorowy krwiodawca - oddał 34 litry krwi

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 24.09.2009 r.

 • Irena Baron z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, Stanisław Leciejewski z Zespołu Szkół Ponadgimnajzlanych nr 1 w Wągrowcu, Katarzyna Dereżyńska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Wanda Dzierbińska, Adam Celka

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 03.09.2009 r.

 • Chór Nauczycielski im. S. Moniuszki w Wągrowcu - 120-lecie ruchu śpiewaczego w Wągrowcu

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 13.08.2009 r.

 • Michał Gierczak, Zenon Sałata, Kazimierz Okoński, Michał Kantorski, Zenon Pawłowski, Jan Bejnarowicz, Piotr Bednarski, Michał Nogalski, Marek Zając, Danuta Brodowska, Andrzej Pisarek, gospodarstwo rolne Małgorzaty i Marka Kowalewskich, Benon Rolewski, Tomasz Pinkowski, Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji w Wągrowcu, Rodzinny Ogród Działkowy im. Szymona Wachowiaka w Wągrowcu, Franciszek Nater, Stefan Wiśniewski

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 23.07.2009 r.

 • Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych sp. z o.o. - 50-lecie działalności przedsiebiorstwa

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 30.06.2009 r.

 • Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Bardowick - uczestnik współpracy międzynarodowej i animator partnerstwa między gminą Bardowick a gminą Skoki

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 18.06.2009 r.

 • Mirosław Ziętka - działacz Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "Sokół" w Damasławku

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 04.06.2009 r.

 • Leonard Naworyta - inspektor Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, specjalista w dziedzinie geodezji i kartografii, działacz społeczny w PTTK
 • Andrzej Ratajczak - wieloletni kierownik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 21.05.2009 r.

 • Irena Kotwica - wieloletni pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zaangażowana w pracę na rzecz opieki nad dzieckiem i rodzinami zastępczymi

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 14.05.2009 r.

 • Leszek Majewski - honorowy krwiodawca; w ciągu 40 lat oddał 42 litry krwi
 • Ludwik Walczak - honorowy krwiodawca; w ciągu 30 lat oddał ponad 39 litrów krwi
 • Andrzej Płaczkowski - honorowy krwiodawca, który oddał ponad 38 litrów krwi, działacz społeczny

Nagrody przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 23.04.2009 r.

 • Andrzej Kaliski - długoletni dyrygent wągrowieckiego Chóru Kameralnego,
 • Wągrowiecki Chór Kameralny - 25-lecie działalności

Nagrody przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 16.04.2009 r.

 • Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Gołańczy - 10-lecie reaktywacji Bractwa.
 • Artur Siódmiak - reprezentant Polski w piłce ręcznej, były zawodnik wągrowieckiej "Nielby", obecnie zawodnik klubu TuS Nettelstedt-Luebbecke, uczestnik mistrzostw świata w Niemczech (2007), mistrzostw świata w Chorwacji (2009) i Igrzysk Olimpijskich w Pekinie (2008)
 • Monika Drybulska - biegaczka, zdobywczyni 22 medali na mistrzostwach Polski, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Atenach (2004) i Pekinie (2008)
 • Zbigniew Orywał - wybitny trener, wysokiej klasy sportowiec, 22-krotny reprezentant Polski w biegach, uczestnik Igrzysk Olompijskich w 1960 r. w Rzymie

Nagrody przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 19.03.2009 r.

 • Dariusz Sobański - nauczyciel wychowania fizycznego, szkolił młodzież w klubie "Nielba", siatkarz drużyny ZNP, rozegrał 24 sezony w wągrowieckiej lidze piłki siatkowej.
 • Henryk Buczkowski - były prezes LKS "Zamek" Gołańcz, prezes koła łowieckiego "Darz Bór", jedyny zawodnik, który wziął udział we wszystkich 25 edycjach wągrowieckiej ligi piłki siatkowej, trener drużyny gołanieckiej.
 • Stefan Kowalski - emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca, trener, sędzia, długoletni działacz Szkolnego Związku Sportowego, prezes Towarzystwa Sportowego w Wągrowcu.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 27.11.2008 r.

 • Zdzisław Bączkiewicz

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 20.11.2008 r.

 • Stanisław Brzykcy - honorowy krwiodawca, który oddał 50 litrów krwi
 • Jan Mich - honorowy krwiodawca, który oddał 46 litrów krwi, działa społecznie w Ochotniczej Straży Pożarnej

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 30.10.2008 r.

 • Henryk Wawrzyniak - wychowanek Korpusu Kadetów nr 2 im. Marszałka Rydza Śmigłego w Rawiczu, propagator wiedzy o przedwojennych Korpusach Kadetów w Polsce wśród młodzieży
 • Bronisław Łukaszewski - przedsiębiorca, działacz społeczny, sponsor przedsięwzięć życia obywatelskiego w Gołańczy, jego zakład zatrudnia ponad 50 osób

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 23.10.2008r.

 • Józef Klemens - łowczy Koła w Damasławku, który pełni tę funkcję od 51 lat

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 16.10.2008 r.

 • Biblioteka Publiczna w Damasławku - 60 lat działalności

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 09.10.2008 r.

 • Andrzej Płowens - długoletni kierownik sekcji techniczno-gospodarczej w ZOZ w Wągrowcu oraz długoletni działacz społeczny
 • Anna Łuszcz - magister biologii, długoletni kierownik Pracowni Bakteriologii, działaczka związku zawodowego pracowników ochrony zdrowia
 • Jerzy Wrzesiński - specjalista epidemiolog, od 1969 r. lekarz Pogotowia Ratunkowego, były dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 • Zdzisława Klucznik-Dusikowska - specjalista anestezjolog, wieloletni kierownik działu anestezjologii, lekarz Pogotowia Ratunkowego, członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologicznego
 • Tomasz Bociański - specjalista chirurg, anestezjolog, ordynator Oddziału Chirurgicznego, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, kierownik Bloku Operacyjnego
 • Emilia Jagat - magister pielęgniarstwa, naczelna pielęgniarka, pełnomocnik dyrektora ZOZ ds. systemu zarządzania jakością, wieloletni nauczyciel zawodu w Liceum Medycznym, wykładowca i koordynator wielu szkoleń w zakresie opieki nad ludźmi przewlekle chorymi, wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, wykładowca i organizator licznych szkoleń dla pielęgniarek i położnych
 • Wanda Pacyńska - magister pielęgniarstwa, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Wewnętrznego, opiekun kierunkowy praktyk zawodowych uczniów i studentów szkół medycznych
 • Ewa Piasecka - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Ginekologicznego, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, opiekun kierunkowy praktyk zawodowych uczniów szkół medycznych
 • Alina Duszyńska - pielęgniarka oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, opiekun kierunkowy praktyk zawodowych uczniów szkół medycznych
 • Teresa Tomczak - nauczycielka dyplomowana w ZSP nr 2 w Wągrowcu
 • Genowefa Zając - nauczycielka dyplomowana w ZSP nr 2 w Wągrowcu
 • Krystyna Grzechowiak - nauczycielka w ZSP w Gołańczy, społecznie prowadzi zajęcia fakultatywne dla uczniów klas maturalnych
 • Wojciech Purczyński - nauczyciel praktycznej nauki zawodu w ZSP nr 1 w Wągrowcu
 • Jan Bentkowski - nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych - informatycznych w ZSP nr 1 w Wągrowcu
 • Wojciech Osuch - nauczyciel z wieloletnią wyróżniająca się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, podejmuje nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej, publicysta
 • dr Władysław Purczyński - pedagog, historyk, publicysta, autor 20 publikacji książkowych o historii miasta i kilkudziesięciu artykułów historycznych, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu
 • Grażyna Torzewska - nauczyciel dyplomowany, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 25.09.2008 r.

 • Irena Grochowska - aktywny członek Chóru Nauczycielskiego, członek Związku Nauczycielstwa Polskiego od 1965 r., od 2006 r. pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, organizator spotkań, wycieczek turystyczno - krajoznawczych
 • Wiktor Paluch - członek Związku Nauczycielstwa Polskiego od 1945 r., kładł podwaliny pod rozwój związkowej działalności nauczycieli w powiecie wągrowieckim. W 1955 r. wszedł w skład Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Zawodowego nauczycielstwa polskiego w Wągrowcu
 • Grażyna Szwed - członek Związku Nauczycielstwa Polskiego od 1966 r., wiceprzewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, organizator spotkań, wyjazdów
 • Ryszard Kręzielewski - naczelnik Urzędu Pocztowego w Wągrowcu

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 18.09.2008 r.

 • Andrzej Woźnicki - komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Gołańczy
 • Anna Kędziora - od 1993 r. przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła nr 2 w Damasławku, kieruje zespołem muzycznym emerytów "Jarzębinki", inicjuje wiele przedsięwzięć dla emerytów
 • Teodor Haja - najstarszy wiekiem i stażem członek Zarządu Koła PZERiI, organizuje współpracę z innymi kołami i klubami emerytów

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 14.08.2008 r.

 • Jerzy Szala - sołtys wsi Krzyżanki
 • Dionizy Koliński - długoletni i zasłużony sołtys wsi Kujawki
 • Józef Frieske z Chojny
 • Andrzej Wardęga z Brzeźna
 • Sebastian Jach z Wapna
 • Ewaryst Dominikowski z Rakowa
 • Tadeusz Wojtecki z Józefowa
 • Bronisław Lewandowski z Kaliszan
 • Andrzej Szulc z Mikołajewa
 • Grzegorz Łasecki z Żelic
 • Andrzej Koliński z Kaliszan
 • Przemysław Woliński z Toniszewa
 • Piotr Woźniak z Koninka
 • Gospodarstwo rolne Krystyny i Ireneusza Migasów ze Strzeszkowa
 • Gospodarstwo rolne Marii i Jana Nadolnych z Pląskowa
 • Gospodarstwo rolne Genowefy i Andrzeja Kuryłowiczów z Jaroszewa Pierwszego
 • Zenon Bruss z Podlesia Kościelnego
 • Zygfryd Szafiński z Damasławka - emerytowany nauczyciel i wychowawca w Zasadniczej Szkole Rolniczej

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 03.07.2008r.

 • Czesław Zawadzki - Klub Seniora "Cystersi"
 • Genowefa Torzewska - Klub Seniora "Cystersi"
 • Eugeniusz Szeszycki - Klub Seniora "Cystersi"

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 26.06.2008 r.

 • Stanisław Izychart - Honorowy Krwiodawca
 • Zygmunt Konwiński - Honorowy Krwiodawca

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 08.05.2008 r.

 • Wojciech Muszyński - długoletni i aktywny działacz społeczno-kulturalny, związany z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Pałuckiej,
 • Franciszek Molendowski - działacz społeczno-kulturalny, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej, inicjator i organizator wielu wystaw,
 • Martin Rudolf - główny animator współpracy i partnerstwa międzynarodowego między gminą Bardowick, a gminą Skoki.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnie - 85 - lecie jednostki
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Panigrodzu - 80 - lecie jednostki

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 30.04.2008 r.

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 28.04.2008 r.

 • Stefan Matuszak - prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 24.04.2008 r.

 • Paweł Golczyński - Wiceprezes Oddziału Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wągrowcu

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 27.03.2008 r.

 • Jerzy Mianowski - Red. naczelny "Głosu Wągrowieckiego"

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 23.11.2007 r.

 • Krystyna Pinkowska - 25-lecie Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wągrowcu, prezes wągrowieckiej Sekcji w latach 1987-1992.
 • Elżbieta Muszyńska - 25-lecie Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wągrowcu, prezes wągrowieckiej Sekcji w latach 1994-2006.

Nagroda przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 20.11.2007 r.

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 8.11.2007 r.

 • Maria Świerzyńska - Ordynator Oddziału Wewnętrznego
 • Bożena Szumska - Kierownik Apteki Szpitalnej
 • Jolanta Sobierajska - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgicznego

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 18.10.2007 r.

 • Zofia Zawol - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
 • Koło Łowieckie Nr 32 "Jeleń" w Wągrowcu - 55-lecie działalności

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 20.09.2007 r.

 • Stanisław Jóźwiakowski - 50-lecie działalności Powiatowego Koła Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni w Wągrowcu
 • Jan Jach - 50-lecie działalności Powiatowego Koła Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni w Wągrowcu
 • Hilary Połczyński - 50-lecie działalności Powiatowego Koła Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni w Wągrowcu
 • Rada Nadzorcza i Zarząd Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu - 140-lecie działalności banku

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 06.09.2007 r.

 • Stefania Kneć - Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Koła Terenowego Nr 4 w Mieścisku

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 16.08.2007 r.

 • Helena Pilarska
 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Siedleczku
 • gospodarstwo rolne - Aleksander, Anna i Tomasz Olejniczak
 • Bogdan Błażejewski - Prezes "Komplexmłynu", za wkład w największą inwestycję w powiecie z wykorzystaniem środków europejskich.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 09.08.2007 r.

 • Robert Tyll
 • Feliks Kaczmarek
 • Adam Grzewiński
 • Henryk Wiertel
 • Dionizy Patelski
 • Helena Częstochowska
 • Franciszek Strzebiński
 • Janusz Antkowiak

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 08.06.2007 r.

 • Katarzyna Koźlarek, Grażyna Działowska, Agnieszka Kostecka - nauczyciele wychowania fizycznego w ZSP nr 2 w Wągrowcu; za działalność sportową na rzecz szkoły
 • Andrzej Kozłowski - trener drużyny młodzików Nielby w piłce ręcznej; za zdobycie tytułu wicemistrzów Polski
 • Krzysztof Michalski - kierownik drużyny młodzików Nielby w piłce ręcznej; za zdobycie tytułu wicemistrzów Polski

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 30.05.2007 r.

 • Arkadiusz Wójcik - Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 26.04.2007 r.

 • Zbigniew Cholewiński - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 19.03.2007 r.

 • Antoni Piędel - długoletni i zasłużony mieszkaniec powiatu

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 10.11.2006 r.

 • Maria Marach, Ewa Bąk - nauczyciele z ZSP Nr 2 w Wągrowcu

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 19.10.2006 r.

 • Zdzisław Słoma, Marian Kantorski - honorowi krwiodawcy

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 05.10.2006 r.

 • dh Andrzej Kuraszkiewicz, dh Marian Bodus

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 23.08.2006r.

 • Stefan Dobrzykowski z Kujawek, Jerzy Galuba z Tomczyc, Janusz Głomb z Brzezna Starego, Marek Koliński z Podolina, Piotr Stajkowski z Pomarzanek, Wojciech Napierała z Jabłkowa, Sylwester Stajkowski z Potrzanowa, Adam Radecki z Gorzewa oraz Pałucki Bank Spółdzielczy w Damasławku.

Nagroda przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 26.07.2006 r.

 • Miasto Wągrowiec - z okazji 625-lecia

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 12.07.2006 r.

 • Maciej Przybył, Tomasz Kasprowicz, Piotr Namiota - członkowie Ekspedycji Archeologicznej "Łekno". Ich praca przyczyniła sie do wypromowania Łekneńsko-Wągrowieckiego odcinka Wielkopolskiej Pętli Szlaku Cysterskiego. Dała też mieszkańcom powiatu wągrowieckiego możliwość zapoznania się z działalnością Cystersów, ich historią i wpływem na rozwój cywilizacyjny tych ziem.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 22.06.2006 r.

 • Jan Wojtyszyn - W 1961r. rozpoczął pracę w zawodzie nauczycielskim w Szkole Podstawowej w Gołaszewie gm. Mieścisko. W 1976 został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora w Szkole Podstawowej w Mieścisku, a od 1984r. pełni funkcję dyrektora tej placówki. Jest cenionym nauczycielem i znakomitym organizatorem. Z jego inicjatywy powstała m.in. Szkolna Orkiestra Dęta. Od 1986r. pełni funkcję prezesa Zarządu Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, organizując corocznie wypoczynek letni dla dzieci, pomoc żywnościową oraz rzeczową dla najuboższych. W 2005r. zorganizował Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku, wypłacającego comiesięcznie 25 stypendiów dla najlepszych uczniów. Jest laureatem nagrody Ministra Oświaty i Wychowania, nagrody I stopnia Kuratora Oświaty i Wychowania. Odznaczony Złotą Odznaką ZNP, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem dr Jordana, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 18.05.2006 r.

 • OSP Morakowo - istnieje od 1906r. Od dziesięcioleci jest wyróżniającą się jednostką w gminie Gołańcz oraz w powiecie wągrowieckim. Od 1952r. jest jednostką typu S-1. Obecnie jednostka liczy 36 członków czynnych i 28 wspierających oraz Młodzieżową Drużynę POżarniczą licząćą 22 członków.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 04.05.2006 r.

 • Kazimierz Wiertel - nagroda przyznana za zasługi na rzecz pożarnictwa. Pełni funkcje: członka Wojewódzkiego Sądu Honorowego przy Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu; przewodniczącego Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZOSP w Wągrowcu; prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Mieścisku. Został odznaczony: Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju woj. poznańskiego", Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju woj. wielkopolskiego"; Złotym, Srebrnym i Brązowym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa".

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 23.03.2006 r.

 • Wągrowieckie Zrzeszenie Handlu i Usług - nagroda przyznana z okazji jubileuszu 95-lecia działalności wągrowieckiej organizacji kupieckiej. Zrzeszenie bardzo aktywnie działa w zakresie ochrony i promocji lokalnego handlu. Organizuje również akcje mające na celu integrację środowiska kupieckiego. WZHiU kontynuuje 95-letnią historię ruchu kupieckiego w Wągrowcu. Działania podejmowane przez Zrzeszenie - w dawnych czasach jak i obecnie - wpisują się w piekną ideę organicznej pracy u podstaw, tak charakterystycznej dla Wielkopolan. Przyznanie nagrody jest uhonorowaniem pracy kilku pokoleń kupców, którzy poprzez codzienną, rzetelną i pełną osobistego zaangażowanie pracę budowali wizerunek Wielkopolski jako regionu przedsiębiorczego, dynamicznego i umiejącego zatroszczyć się o własną przyszłość.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 15.03.2006 r.

 • Polski Związek Wędkarski w Skokach - nagroda przyznana z okazji 50-lecia istnienia. Organizacja ta od samego początku stara się zaszczepiać wśród mieszkańców umiłowanie przyrody oraz dbałość o środowisko naturalne. Służą temu coroczne akcje porządkowania brzegów rzek i jezior, bieżące monitorowanie stanu wód, oragnizacja licznych zawodów sportowych, również o zasięgu międzynarodowym. Członkowie Związku nie zapominają o najmłodzych organizując dla nich co roku wielki piknik wędkarski. W swojej działalności wykorzystują również możliwości płynące ze współpracy z zaprzyjaźnionymi wędkarzami z Bardowick. Dzięki osobistemu zaangażowaniu powstała również siedziba Związku.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 16.02.2006 r.

 • Franciszek Ratajczak - od 1981 roku Komendant Miejski Straży Pożarnej. Do OSP wstąpił w 1949 roku. W swojej działalności dał się zauważyc jako przykładny wychowawca młodzieży, dowódca pododdziałów ochotniczych, naczelnik i komendant. Wielokrotnie uczestniczył w pożarach ratując życie i dobytek. Dzięki jego inicjatywie została wybudowana remiza OSP i wyposażona w potrzebny sprzęt ratowniczy. Za swoją działalność został wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Znakiem Związku oraz Honorową Nagrodą Miasta Wągrowca.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 25.01.2006 r.

 • Małgorzata Osuch - od 1975 pracuje w ZSP w Gołańczy. Od 1997 roku pełni funkcje Dyrektora placówki. Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój m.in. przez odbywanie praktyk zawodowych za granicą, realizację prac dyplomowych w różnorodnych formach, uczestnictwo w konkursach wojewódzkich i zawodach sportowych. W pracy tworzy atmosferę życzliwości i wzajemnego zaufania. W pracy dydaktyczno-wychowawczej kieruje się dewizą, by stać się wzorem osobowości dla uczniów, a zarazem liczyć się z ich opinią.
 • Henryk Grewling - od 1974 pracuje w ZSP w Gołańczy jako nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego. Systematycznie i z pasją angażuje się w organizowanie sportowych imprez szkolnych w biegach przełajowych, piłce nożnej, tenisie stołowym czy szachach. Organizuje wyjazdy na mistrzostwa powiatu, rejonu i województwa w różnych dyscyplinach sportowych. Promuje gminę i powiat poprzez udział młodzieży i dorosłych w różnorodnych zawodach. Swoją działalnością przyczynia się do wyrównywania szans dzieci i młodzieży wiejskiej w rozwoju jej talentów.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 04.01.2006 r.

 • Eugeniusz Hańczuk - od 1970 roku pracuje w ZSP w Gołańczy. W latach 1990-1997 pełnił rolę dyrektora placówki. Dzięki jego staraniom szkoła uzyskała 15 ha ziemi od Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa oraz ponad 300 tys. złotych na zakup narzędzi i maszyn rolniczych. Rozwijał i modernizował bazę dydaktyczną do celów kształcenia zawodowego. W 1991 roku uruchomił pierwszą pracownię komputerową. Nawiązał współpracę szkoły ze szkołą rolniczą Boxtel w Holandii. Prowadzi również orkiestrę dętą uświetniającą ważne dla powiatu wydarzenia i uroczystości.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 10.11.2005 r.

 • Zespół Łudowy "Sarbianie" - Doceniono wkład w rozwój kulturalny Gminy Mieścisko, którą zespół wielokrotnie reprezentował z sukcesami w konkursach i turniejach.
 • Łucjan Frydrych - Honorowy Dawca Krwi. Od początku lat sześćdziesiątych aż do chwili obecnej oddał 40 litrów krwi.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 03.11.2005 r.

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu - Doceniono pracę wielu ludzi na rzecz rozwoju szkolnictwa specjalnego w Powiecie Wągrowieckim

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 20.10.2005 r.

 • Jadwiga Prętka - Emerytowana nauczycielka. Wyróżniona za wieloletnią działalność pedagogiczną na rzecz szkolnictwa w Damasławku. Aktywnie uczestniczy w Klubie Seniora, organizuje życie towarzyskie ludzi "w jesieni życia".

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 13.10.2005 r.

 • Jerzy Rosin - Nagrodzony za pracę na rzecz klubu sportowego Wełna Skoki. Wieloletni działacz sportowy, pełnił funkcję prezesa klubu, inicjator rozbudowy bazy sportowej w ostatnich 15 latach.
 • Wojciech Glinkiewicz - Doceniony za pracę na rzecz klubu sportowego Wełna Skoki. Od ponad 40 lat udzielający się w klubie, najpierw jako zawodnik, następnie działacz sportowy, prezes klubu, trener, gospodarz obiektu.
 • Antoni Wiśniewski - Uhonorowany za pracę na rzecz klubu sportowego Wełna Skoki. Długoletni prezes klubu, gospodarz obiektu, działacz sportowy, członek stowarzyszenia "Klub Sportowy Wełna Skoki".
 • Paweł Jarzembowski - Wyróżniony za pracę na rzecz klubu sportowego Wełna Skoki. Wieloletni piłkarz klubu, członek zarządu klubu, od 7 lat pełni funkcję prezesa, członek zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile, trener, inicjator wielu inwestycji.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 06.10.2005 r.

 • Andrzej Działowski - Wyróżniony za pracę jako nauczyciel wychowania fizycznegow Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu. Przyczynił się do zdobycia przez szkołę II miejsca we współzawodnictwie sportowymo tytuł "Najbardziej usportowionej szkoły w Wielkopolsce" w roku szkolnym 2004/2005.
 • Wiesław Ziętowski - Wyróżniony za pracę jako nauczyciel wychowania fizycznegow Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu. Przyczynił się do zdobycia przez szkołę II miejsca we współzawodnictwie sportowymo tytuł "Najbardziej usportowionej szkoły w Wielkopolsce" w roku szkolnym 2004/2005.
 • Profesor dr hab. Ignacy Kuźniak - Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uhonorowany za działalność na rzecz utworzenia i rozwoju ośrodka akademickiego w Wągrowcu.
 • Profesor dr hab. Dorota Żołądź - Strzelczyk - Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uhonorowana za działalność na rzecz utworzenia i rozwoju ośrodka akademickiego w Wągrowcu.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 22.09.2005 r.

 • Kornelia Jamróz - Uhonorowana za swą pracę na stanowisku Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczego Szpitala Powiatowego w Wągrowcu. Od 1973 roku związana z wągrowiecką służbą zdrowia.
 • Janina Hoffmann - Wyróżniona za swą pracę na stanowisku starszego asystenta w Gabinecie Leczniczego Usprawniania Szpitala Powiatowego w Wągrowcu. Od 1971 roku związana z wągrowiecką służbą zdrowia.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 11.07.2005 r.

 • Mariola Frasz - Doceniona została jako radna gminy Wapno oraz sołtys Podolina. Aktywnie uczestniczy w działaniach Koła Gospodyń Wiejskich w Podolinie.
 • Roman Łagodziński - Wyróżniony za wieloletnią pracę w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej ZRYW w Lechlinie. Jeden z jej pierwszych założycieli i twórców. Od 35 lat pełni funkcję prezesa spółdzielni.
 • Arkadiusz Bowsza - Doceniony został jako prezes i współudziałowiec Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego DAMŁYN w Damasławku. Wybudowany w 2004 roku nowy młyn w Damasławku należy do jednego z najnowocześniejszych w Polsce.
 • Henryk Łasut - Uhonorowany za zaangażowanie w pełnieniu obowiązków zawodowych w resorcie spraw wewnętrznych, gdzie pracuje od 1976 roku. Pełnił funkcję m.in.: dzielnicowego, komendanta Posterunku Policji w Wapnie, kierownika Zespołu Konwojowo - Ochronnego KPP w Wągrowcu. Obecnie pracuje na stanowisku starszego aspiranta.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 23.06.2005 r.

 • Waldemar Grewling - Nagrodzony za pracę na rzecz klubu sportowego Unia Lechpol Wapno oraz lokalnej społeczności. Członek zarządu klubu, wieloletni piłkarz w drużynach juniorskich i seniorskich. Po zakończeniu kariery zawodniczej w latach 1990 - 2001 pełnił funkcję kierownika drużyny.
 • Zbigniew Bilski - Wyróżniony za pracę społeczną na rzecz klubu sportowego Unia Lechpol Wapno, którego jest wiceprezesem. Inicjator wielu przedsięwzięć o charakterze organizacyjnym i inwestycyjnym.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 02.06.2005 r.

 • Juliusz Nawrocki - Honorowy Dawca Krwi. Nagrodzony za to, że w ciągu 29 lat oddał 42 litry krwi oraz za pracę społeczną na rzecz środowiska lokalnego.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 28.10.2004 r.

 • Teresa Banaszak - Nagrodzona za wieloletnią pracę jako nauczycielka w Łopiennie i Antoniewie. Zasłużona w działaniach służących podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli powiatu wągrowieckiego. Działała na rzecz systemu kształcenia dzieci z upośledzeniem umysłowym, dzięki czemu powstały klasy specjalne w szkołach podstawowych oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Wągrowcu.

Nagrody przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 10.11.2004 r.

 • Edmund Lubawy - Nagrodzony za pracę na rzecz rozwoju społeczności lokalnej miasta i gminy Skoki, między innymi w budowę szkół, bibliotek oraz infrastrukturę komunalną. Członek Wielkopolskiego Stowarzyszenia Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Rehabilitacja" oraz Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka "Alia" w Antoniewie.
 • Edmund Knapski - Wyróżniony za swoją wieloletnią pracę na rzecz rozwoju regionu. Był między innymi administratorem Państwowego Funduszu Ziemi, kierownikiem Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin, a także jako Naczelnikiem i Wójtem Gminy Wągrowiec.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 14.10.2004 r.

 • Irena Gwozdowicz - Uhonorowana za swoją 33-letnią letnią pracę jako nauczycielka klas początkowych w Szkole Podstawowej w Mieścisku. Była, wychowawczynią i opiekunką. Odznaczona medalem "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata".
 • Edward Cieślik - Nagrodzony za wieloletnią pracę pedagogiczną w Wapnie, Margoninie i Wągrowcu. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za wyróżniającą się działalność oświatową i kulturalną.
 • Dominik Niedbalski - Nagrodzony za wieloletnią pracę jako Dyrektor Państwowego Technikum Rolniczego i Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Gołańczy. Za jego 20-letniej kadencji szkoła rozrosła się pod względem organizacyjnym i stała się jedną z największych tego typu placówek w północnej Wielkopolsce.
 • Zdzisław Nowak - Nagrodzony za wieloletnią działalność pedagogiczną. Pracował między innymi w Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Antoniewie, Szkole Podstawowej nr 2 jako nauczyciel klas specjalnych, gdzie był również wicedyrektorem; jako Dyrektor w Szkole Podstawowej nr 5 oraz kierował Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym.
 • Lucyna Mietlicka - Wyróżniona za pracę jako pedagog i dyrektor Szkoły Podstawowej. Zdolny nauczyciel i wychowawca, która zawsze wiele wymagała, przede wszystkim od siebie, a później od pracowników i młodzieży.
 • Stanisław Wójtych - Nagrodzony za 40-letnią pracę jako nauczyciel i dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie. Zasłużony w tworzeniu szkolnictwa zawodowego dla młodzieży.
 • Ryszard Mazurek - Uhonorowany za wieloletnią pracę jako wicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie i kierownik internatu. Doceniany jako wspaniały organizator, dobry kolega, zasłużony na rzecz unowocześniania bazy ośrodka współtworzenia systemu indywidualnych procesów resocjalizacji.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 07.10.2004 r.

 • prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski - Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uhonorowany został za działalność na rzecz utworzenia i rozwoju ośrodka akademickiego w Wągrowcu.
 • prof. dr hab. Tadeusz Frąckowiak - Wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Został wyróżniony za działania na rzecz utworzenia i rozwoju ośrodka akademickiego w Wągrowcu.
 • prof. dr hab. Wiesław Ambrozik - Wieloletni wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uhonorowany za działanie na rzecz utworzenia i rozwoju ośrodka akademickiego w Wągrowcu.
 • dr Tadeusz Wallas - Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nagrodzony za działanie na rzecz utworzenia i rozwoju ośrodka akademickiego w Wągrowcu.
 • Grzegorz Hoffmann - Nagrodzony został za swoją pracę jako Dyrektor Służb Społecznych ZOZ w Wągrowcu. Zasłużony pracownik wągrowieckiej służby zdrowia, pracownik Poradni RTG ZOZ.
 • Bogusław Barański - Nagrodzony za wieloletnią pracę jako chirurg w wągrowieckich przychodniach i Dyrektor ZOZ. Specjalista organizacji ochrony zdrowia, wielokrotnie odznaczany za swoją pracę.
 • Danuta Mróz - Nagrodzona za pracę w Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu i jako Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego.
 • Kazimierz Czechowicz - Nagrodzony za wieloletnią działalność pedagogiczną. Nauczyciel i zastępca dyrektora w Szkole Podstawowej w Damasławku. Znany jako wspaniały pedagog i działacz społeczny

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 17.05.2004 r.

 • Eugeniusz Dec - Doceniona została jego praca lekarza w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Damasławku, gdzie przez wiele lat ratował życie i zdrowie mieszkańców.
 • January Bątkiewicz - Nagrodzona została jego wieloletnia praca na rzecz reaktywacji Bractwa Kurkowego na terenie Powiatu Wągrowieckiego.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 17.06.2004 r.

 • Bolesław Kubasik - Nagrodzony za to, iż w ciągu 35 lat oddał ponad 52 litry krwi, a jako członek Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi PCK zajmuje się pozyskiwaniem nowych dawców i propagowaniem idei krwiodawstwa.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 29.04.2004r.

 • Jadwiga Ranke - Nagrodzona za swoją pracę jako dyrektor Biblioteki Publicznej w Skokach, w uznaniu za wieloletnią działalność i osiągnięcia oraz przyczynienie się do rozwoju kultury.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 25.03.2004 r.

 • Franz Fietz - Został doceniony za to, iż na swym stanowisku Starosty Lüneburga w znaczący sposób przyczynił się do rozwoju współpracy Powiatu Wągrowieckiego z jego regionem.
 • Edward Andrzejak - Doceniona została jego działalność na rzecz Spółdzielczości. Od 1946 roku jest aktywnym działaczem PSL, a od 2001 jest prezesem Oddziału Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka. Zasłużony działacz Szarych Szeregów i Armii Krajowej w czasie II wojny światowej.
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej - Uhonorowana została działalność organizacji, która w znaczny sposób przyczyniła się do promocji i idei przywrócenia Powiatu Wągrowieckiego oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego.Uhonorowana została działalność organizacji, która w znaczny sposób przyczyniła się do promocji i idei przywrócenia Powiatu Wągrowieckiego oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Nagroda przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 27.11.2003 r.

 • Marian Siwiński - Doceniono jego pracę na rzecz honorowego krwiodawstwa. W latach 1960-2003 oddał on ponad 40 litrów krwi. Pracuje między innymi przy organizacji Festynów Czerwonokrzyskich, a także jest prezesem Chóru Nauczycielskiego im. Stanisława Moniuszki w Wągrowcu.

Nagroda przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 30.10.2003 r.

 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wągrowieckiej - Zauważono i wyróżniono pracę wielu ludzi dobrej woli, którzy z własnej inicjatywy przyczyniają się do promocji Powiatu Wągrowieckiego. Wkładają wiele wysiłku w krzewienie wiedzy o kulturze regionu i okolicy.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 09.10.2003 r.

 • prof. dr hab. Andrzej Wyrwa - Uhonorowany za wieloletnie kierowanie Ekspedycją Archeologiczną w Łeknie. Dzięki jego pracy odkryto wiele faktów dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego, jakie pozostawił po sobie zakon cystersów.
 • prof. dr hab. Stefan Jurga - Został uhonorowany za swoją pracę na rzecz utworzenia w Wągrowcu Oddziału Zamiejscowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • prof. dr hab. Sylwester Dworacki - Nagrodzony za działania na rzecz utworzenia w Wągrowcu Oddziału Zamiejscowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Stanisław Gąsiorek - Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w pracy trenera. Kierowany przez niego zespół ma na swoim koncie wiele sukcesów w kraju i za granicą. Jest organizatorem intensywnej i modelowej wymiany sportowej między młodymi sportowcami Ziemi Wągrowieckiej i Lüneburskiej.
 • Andrzej Bielecki - Jako dyrektor Zespołu Szkół w Gołańczy był współautorem sukcesu swoich uczniów. Uzyskali oni najlepsze wyniki w nauce w Powiecie Wągrowieckim wśród szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Stanisław Koczorowski - Został uhonorowany za swoją wieloletnią pracę jako Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokach. Znacząco zasłużył się również dla rozwoju szkolnictwa w Mieście i Gminie Skoki.

 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Stopka

Projekt i wykonanie: extranet

Licencja: CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.