Droga do wolności - epilog

W piątek 22 lutego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego "Droga do wolności" - epilog obchodów setnych rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w powiecie wągrowieckim.

Zaproszenie Przewodniczącej Rady Powiatu, Małgorzaty Osuch i Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca przyjęli mi.in.: Poseł na Sejm RP, Krzysztof Paszyk, Marek Beer – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego, Mirosław Dzieniszewski – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Pile, Tadeusz Musiał - prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, duchowni z terenu powiatu wraz z ks. prałatem Andrzejem Rygielskim oraz dziekanem dekanatu wągrowieckiego, ks. Tomaszem Kruszelnickim, Mykola Orlykowski – dziekan wągrowieckiego Oddziału GSW Milenium, Andrzej Bolewski – prorektor Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, dr Anna Gapińska – dziekan WSPiA w Wągrowcu, dr Lech Drożdżyński – dziekan w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu i dr Ewa Mucha – Szajek - koordynator ds. organizacyjno-programowych w tejże uczelni, wójtowie i burmistrzowie miast i gmin wraz z przewodniczącymi rad, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawiciele nadleśnictwa, stowarzyszeń i organizacji, mediów oraz przyjaciele i sympatycy powiatu wągrowieckiego.

„Droga do wolności - epilog obchodów” – tak brzmiał temat sesji, który był podsumowaniem dwuletniej pracy powołanego,  22 lutego 2017 roku, w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu Powiatowego Honorowego Komitetu Obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Komitet został powołany z inicjatywy Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca, by przygotować godne obchody setnych rocznic. Z racji zakończenia prac, na ręce członków Powiatowego Komitetu zostały przekazane podziękowania za szereg przeprowadzonych inicjatyw i wspólne świętowanie obu rocznic. Podziękowania odebrali: Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki, Małgorzata Osuch – Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, Tadeusz Musiał – prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Ks. Tomasz Kruszelnicki – Dziekan Dekanatu Wągrowieckiego, Mieczysław Durski – Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz, Andrzej Banaszyński – ówczesny Wójt Gminy Mieścisko, Przemysław Majchrzak – Wójt Gminy Wągrowiec, Jacek Matysiak – ówczesny Wójt Gminy Damasławek, Andrzej Wieczorek – Radny Rady Powiatu Wągrowieckiego, przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa. W pracach Komitetu uczestniczyli także prof. zw. dr hab. Janusz Karwat z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zbigniew Grabowski – ówczesny Wójt Gminy Wapno – nieobecni na piątkowej sesji. Wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce na terenie gmin i powiatu można było prześledzić na filmie przedstawiającym podsumowanie tych działań.

Starosta w swojej mowie podkreślił, że „przez ostatnie miesiące w całym powiecie zrealizowano wiele wspaniałych inicjatyw. Zostały one dostrzeżone także poza granicami naszego powiatu. Powiat Wągrowiecki został uhonorowany i przyznano nam Gospodarczo – Samorządowy HIT Regionu Wielkopolski za wzorcowe obchody i godne uczczenie setnych rocznic. To nagroda dla wszystkich mieszkańców powiatu. Dzisiaj nadszedł czas podsumowania inicjatyw i wydarzeń, które przypomniały wszystkim wysiłek i bohaterstwo naszych przodków. Musimy pamiętać, że wolność nie jest dana na zawsze. Wypełnijmy testament bohaterów sprzed 100 lat i pamiętajmy o tym jak odradzała się Polska przez kolejne stulecia”.

Starosta podziękował wszystkim członkom Powiatowego Honorowego Komitetu oraz Radzie Programowej za prace i podjęte działania.

Szczególne podziękowania zostały skierowane do Andrzeja Wieczorka, Przewodniczącego Rady Programowej, jednocześnie historyka i publicysty regionalnego - szczególnego znawcy Powstania Wielkopolskiego, za osobiste zaangażowanie w realizację powiatowego programu obchodów setnych rocznic oraz przygotowanie materiałów do publikacji okolicznościowych.

Na ręce obecnych włodarzy miast i gmin Starosta i Przewodnicząca Rady Powiatu, przekazali pamiątki pokoleniowe, jako wyraz podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w organizację minionych obchodów setnych rocznic, a także dla mieszkańców miast i gmin powiatu wągrowieckiego za udział w tych obchodach.

W Kapsułach Czasu, umieszczono kopie aktu powołującego Honorowy Komitet, pamiątkowe zdjęcie Komitetu, Apel Pamięci Rady Powiatu oraz nośnik z filmem podsumowującym obchody setnych rocznic.

Obchody obu rocznic nie były jednorazowym aktem, lecz ciągiem licznych, trwających wiele miesięcy działań. W każdej z placówek oświatowych odbywały się liczne wewnątrzszkolne wydarzenia, za co podziękowania odebrali także dyrektorzy tych jednostek.

Za pomoc w pracach nad przygotowaniem kalendarza oraz materiałów, upamiętniających bohaterskich mieszkańców naszego powiatu podziękowanie odebrał Zbigniew Paulus.

Władze powiatu wągrowieckiego, doceniając także prace lokalnych mediów, którzy relacjonowali wydarzenia z powiatowych przedsięwzięć patriotycznych, uhonorowali redaktorów Głosu Wągrowieckiego, Jerzego Mianowskiego, Waszego Radia FM - Dariusza Piekarskiego oraz Portalu WRC - Romana Kowalczewskiego.

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej, Marek Rybarczyk wraz z przedstawicielem szkolnej orkiestry odebrał podziękowanie za pomoc przy organizacji uroczystej sesji. Podziękowania zostały skierowane także do nauczycieli, uczniów oraz rodziców zaangażowanych w przygotowanie przez szkołę koncertów środowiskowych.

Wyróżniono także osoby zaangażowane w organizację minionych, rocznicowych obchodów. Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz, Mieczysław Durski wyróżnił Andrzeja Wieczorka.

Wójt Gminy Damasławek, Cyprian Wieczorek wręczył okolicznościowe podziękowania

Anecie Jung, Sławomirowi Bukowi, Maciejowi Przybylskiemu, Tadeuszowi Broniarczykowi oraz Bolesławowi Szmani. 

Wójt gminy Mieścisko, Przemysław Renn uhonorował Grażynę Jurgę, Danutę Lemańską, Justynę Nawrot, Jana Wojtyszyna oraz Jerzego Kopeckiego.

Ze strony urzędu miasta i gminy Skoki podziękowania popłynęły dla Iwony i Krzysztofa Migasiewiczów,  Doroty i Adama Mrozińskich, Krzysztofa Jachny, Wiesława Berendta oraz Łukasza Chojnackiego.

Maciej Kędzierski, wójt gminy Wapno wyróżnił Paulinę i Wojciecha Rochowiaków

Przemysław Majchrzak, wójt Gminy Wągrowiec docenił prace Ireny Klawińskiej, Beaty Górnej, Sebastiana Choińskiego, Tomasza Kaczmarka, Piotra Kaczmarka, Jerzego Konwińskiego, Marcina Moeglicha, Janusza Sieronia oraz Zbigniewa Tomczaka.

Burmistrz Miasta Wągrowca, Jarosław Berendt wyróżnił dr. hab. Benedykta Odya, prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. zw. dr. hab. Bernarda Mendlika, Tomasza Kotwicę, ks. Tomasza Kruszelnickiego, ks. Piotra Kalinowskiego, ks. Witolda Chmielewskiego, ojca Dariusza Nowickiego, Wawrzyńca Wierzejewskiego, Natalię Kuklińską, Alinę Woźniak,

Danutę Chosińską, insp. Magdalenę Sławińską, bryg. Zbigniewa Dziwulskiego, Ewę Czapul, Jerzego Mianowskiego, Romana Kowalczewskiego, Dariusza Piekarskiego, Marka Urbanowicza, Tomasza Kruka, Piotra Kaczmarka, Tomasza Kaczmarka, Jacka Czypickiego oraz Michała Jaremę Woźniakowskiego. Burmistrz Jarosław Berendt wręczył także podziękowania Staroście Tomaszowi Krancowi oraz Przewodniczącej Rady Małgorzacie Osuch, za skoordynowanie wydarzeń rocznicowych, które miały miejsce na terenie całego powiatu.

Małgorzata Osuch, Andrzej Wieczorek oraz Zbigniew Paulus zostali odznaczeni odznaką honorową „Wierni tradycji”, którą przyznało Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o powstaniu wielkopolskim 1918/1919.

Rada Powiatu podjęła także Apel Pamięci w sprawie jednoczenia się i umacniania pokoleń wokół daru wolności.

Minutą ciszy uczczono bohaterów niepodległościowych. Następnie delegacja radnych Rady Powiatu, na czele z Wicestarostą Michałem Piechockim wraz z dyrektorem delegatury Kuratorium Oświaty w Pile, Mirosławem Dzieniszewskim złożyli wiązanki w Miejscu Pamięci.

Zaproszeni goście mogli zapoznać się z ekspozycją okolicznościową w holu szkoły oraz wpisać się do pamiątkowej księgi. W części artystycznej, w uroczystym koncercie, przed wszystkimi zgromadzonymi wystąpili uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu.

 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog
 • Droga do wolności - epilog

« wstecz

[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888