Gmina miejsko-wiejska Skoki

  • Herb Miasta i Gminy Skoki

Burmistrz - Wojciech Cibail

Urząd Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki
tel. 61 892 58 00
fax 61 892 58 03
sekretariat@gmina-skoki.pl
www.gmina-skoki.pl

Gmina Skoki położona jest na malowniczym Pojezierzu Wielkopolskim, na obszarze 198,5 km2, który zamieszkuje ponad 9400 mieszkańców. Ogromnym bogactwem są tu lasy, stanowiące 35% powierzchni. Sieć osadniczą gminy oprócz miasta tworzą 43 miejscowości, w tym 27 sołectw. Gminę charakteryzuje bardzo korzystna lokalizacja, tj. bezpośrednie sąsiedztwo dużego rynku zbytu w obrębie aglomeracji poznańskiej, bliskość ośrodków zarządzania regionem, agencji rządowych, instytucji finansowych i ośrodków naukowych. Centrum administracyjne, handlowe i gospodarcze gminy stanowi miasto Skoki. Z uwagi na niewątpliwe walory przyrodnicze teren gminy Skoki nadaje się do uprawiania wielu form aktywności fizycznej, od typowej rekreacji po sportową rywalizację. Ponadprzeciętna lesistość, rzeka Mała Wełna i Dzwonówka, sąsiedztwo Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” i blisko 20 jezior wraz z obiektami historyczno-kulturowymi pozwoliły wytyczyć wiele szlaków turystycznych. Gmina Skoki rozwija infrastrukturę turystyczną gównie w ramach przynależności do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Na całym obszarze 6 gmin Związku powstała gęsta sieć ponad 600 km dobrze oznakowanych tras wraz z infrastrukturą turystyczną, z czego ponad 100 km leży na naszym obszarze.

Szlaki kulturowe:
Do najważniejszych należą Cysterski Szlak Rowerowy w Północnej Wielkopolsce (CRS), łączący obiekty i miejsca historyczne związane z pobytem Cystersów w północnej części wielkopolski od pocz. XII w. (Poznań – Wągrowiec)
Dla miłośników turystyki kulturowej przygotowano Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka (SKD), w zamyśle samochodowy, nadaje się jednak świetnie dla turystyki rowerowej, a nawet pieszej. Szlak to dwanaście fascynujących drewnianych kościółków, z których cztery znajdują się w Gminie Skoki.
Przez gminę przebiega Wielkopolska Droga św. Jakuba, która jest odtworzonym w Polsce fragmentem Drogi św. Jakuba – europejskiej sieci szlaków pielgrzymkowych prowadzących do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii.
Zwolenników turystyki pieszej gmina zaprasza na szlaki doskonale nadające się również do uprawiania rozwijającego się prężnie nordic walking (spacer z kijami). Godnym polecenia jest szlak czerwony o znaczeniu wojewódzkim, wiodący z Poznania do Płotek k/Piły.

Skockie wody to raj dla wędkarzy. Na chętnych czekają liczne łowiska, bogate w rozmaite gatunki ryb. Do najważniejszych jezior należą: Budziszewskie, Czarne (Karolewskie), Maciejak (Poznańskie), Włókna, Gackie, Borowe, Dzwonowskie i Rościńskie. Nad jez. Włókna znajduje się miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe. Lasy natomiast kuszą mnogością grzybów i runa leśnego.

Prawie każde sołectwo jest wyposażone w miejsce rekreacji z placem zabaw. Nie tylko teren gminy ale i miasta zachęca do aktywności fizycznej, urządzono tu dla mieszkańców dwa skwery z siłowniami zewnętrznymi.

Władze gminy stawiają na aktywność fizyczną mieszkańców, od wielu lat odbywają się rajdy rowerowe, do sztandarowych należą: Rajd w Nieznane, Rajdy na orientację czy Rajd na Dzień Dziecka, który w 2017 miał swoją 10 edycję. Od wielu lat mieszkańcy są zachęcani do spacerów z kijkami nordic walking. Gmina rozwija rekreację, ale zaczęto też organizować zawody sportowe. Do cyklicznych należą: zawody w kolarstwie przełajowym (marzec), zawody w kolarstwie górskim MTB Maraton (czerwiec), biegi przełajowe Skockie Przełaje wraz z Mistrzostwami Gminy Skoki w Nordic Walking (maj). Drugą edycję w 2017 miał też Półmaraton Wągrowiec – Skoki. Nowością 2017 roku był Bieg Podkowy ulicami miasta Skoki na dystansie 5 i 10 km, który ma szanse na dobre wpisać się w kalendarz wydarzeń sportowych gminy Skoki.

Ciekawe miejsca

Antoniewo – budynki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z 1914 r.

Jabłkowo – kościół pw. św. Michała Archanioła, drewniany, jednonawowy, konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1754 r. z fundacji Ludwika Dorpowskiego. Ołtarz główny barokowy, a dwa boczne rokokowe z końca XVIII w. Belka tęczowa z gotyckim krucyfiksem z pierwszej połowy XV w. i datami „1754” i „1960”. Wieża od frontu konstrukcji słupowej, zwieńczona dachem namiotowym. Dach dwukalenicowy, kryty dachówką. Obok kościoła nieobudowana, drewniana dzwonnica z okresu budowy kościoła.

Lechlin – kościół pw. św. Stanisława Biskupa z lat 1839–1840 oraz eklektyczny dwór z początku XIX w. otoczony parkiem.

Raczkowo – kościół pw. Wszystkich Świętych zbudowany w latach 1780–82. Drewniany, jednonawowy, konstrukcji zrębowej. W ołtarzu głównym krucyfiks ludowy z XVII w. Są też dwa ołtarze boczne. Belka tęczowa z krucyfiksem z XVII w. i figurami MB i Świętego Jana oraz datą „1780”. Dach dwukalenicowy kryty dachówką. Wieża od frontu, konstrukcji słupowej, zwieńczona blaszanym, barokowym hełmem z latarnią. Obok kościoła stoi drewniana, kwadratowa dzwonnica z 1780 r. kryta dachem namiotowym.

Rejowiec Poznański – kościół pw. Serca Pana Jezusa zbudowany w 1626 r. dla kolonistów luterańskich przybyłych tu z Brandenburgii i Pomeranii, dzięki staraniom podkomorzego Andrzeja Reja, wnuka Mikołaja Reja z Nagłowic. Od roku 1820 był kościołem ewangelickim, a w 1945 r. został przejęty przez kościół katolicki. Kościół drewniany konstrukcji zrębowej, zbudowany z drewna modrzewiowego. Barokowy ołtarz główny (z kolegiaty z Kruszwicy) z XVIII w. Strop belkowy wsparty na trzech parach słupów. Wewnątrz kościoła – balkon – empory z chórem muzycznym. Dach dwukalenicowy, kryty dachówką. W kruchcie 13 tablic trumiennych z herbami polskiej szlachty kalwińskiej z XVII w., namalowanych na blasze. Drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej z 1820 r., kryta dachem dwuspadowym.

Roszkowo – neorenesansowy dwór zbudowany w 1844 r. otoczony parkiem krajobrazowym.

Skoki – zespół pałacowy z pałacem z 1870 r. oraz parkiem z drugiej połowy XIX w. Obecnie dom plenerowy Poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego.
Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa zbudowany w 1737 r. z fundacji Michała Kazimierza Raczyńskiego, konstrukcji słupowo-ramowej wypełnionej cegłą, trójnawowy, z dwuwieżową fasadą. Wnętrze podzielone na trzy nawy drewnianymi kolumnami podtrzymującymi strop. W wyposażeniu elementy barokowe i rokokowe. Ambona i chrzcielnica z drugiej połowy XVIII w. W zewnętrznej ścianie północnej wmurowana wczesnobarokowa tablica nagrobna Zofii z Latalskich Rejowej (zm. 1630 r.) z napisem w języku łacińskim.
Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, poewangelicki z lat 1855–56, za nim na skarpie Małej Wełny dwa dęby szypułkowe o obwodach 520 i 650 cm – pomniki przyrody.

  • Kościół pw. Wszystkich Świętych w Raczkowie
    Kościół pw. Wszystkich Świętych w Raczkowie
  • Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Skokach
    Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Skokach
  • Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Skokach
    Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Skokach
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie
    Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie
  • Urząd Miasta i Gminy Skoki
    Urząd Miasta i Gminy Skoki
  • Zespół pałacowy w Skokach
    Zespół pałacowy w Skokach

fot. Zbigniew Paulus i Przemysław Kucharski (zdjęcia lotnicze)

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88