Szpital Powiatowy w Wągrowcu zmodernizowany

28 października 2022 roku odbyło się uroczyste przekazanie rozbudowanego i zmodernizowanego obiektu Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.

Na zaproszenie Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca oraz Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Przemysława Burego w uroczystości udział wzięło ponad 80 osób. Wśród nich byli: Wiceminister Rozwoju i Technologii Grzegorz Piechowiak, Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, posłowie na Sejm RP: Maria Janyska, Marcin Porzucek, Krzysztof Paszyk i Jakub Rutnicki, Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Agnieszka Pachciarz, radni powiatowi na czele z Przewodniczącą Rady Powiatu Małgorzatą Osuch oraz Wicestarostą Michałem Piechockim i Członkiem Zarządu Powiatu Andrzejem Wieczorkiem, dr Stanisław Dzieciuchowicz Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu, prof. dr hab. Urszula Czerniak Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, dr Małgorzata Lesińska-Sawicka Kierownika Katedry Pielęgniarstwa Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, dr Lech Drożdżyński prorektor Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu oraz dr Ewa Mucha-Szajek wicekanclerza tej Uczelni, Remigiusz Pawelczak Prezes Zarządu Związku Szpitali Wielkopolskich. Starostowie ościennych powiatów, Burmistrzowie i Wójtowie, Przewodniczący Rad Gminnych, byli dyrektorzy szpitala, lekarze, pielęgniarki i pracownicy szpitala, przedstawiciele inspekcji, służb i straży, inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele wykonawcy.

Gości powitał Dyrektor Przemysław Bury. Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc podkreślił w swoim wystąpieniu, że decyzja o rozbudowie i modernizacji szpitala podjęta została przez Radę Powiatu w 2016r. jako zadanie priorytetowe związane z podniesieniem  warunków udzielania świadczeń pomocy medycznej, głównie dla mieszkańców powiatu. 

Rozbudowa i modernizacja szpitala jest to dotychczas największym zadaniem inwestycyjnym powiatu. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 31,8 mln. złotych. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 1.8 mln zł. 

W trakcie swojego wystąpienia Wojewoda Wielkopolski poinformował o przekazaniu karetki na rzecz szpitala w Wągrowcu.

Zakończone zadanie inwestycyjne obejmowało dobudowę nowej części szpitala oraz remont generalny istniejącego budynku. W dobudowanej nowej części obiektu szpitalnego o pow. 1827 m2 swoje nowe lokalizacje znalazły krytycznie istotne dla funkcjonowania całości jednostki organizacyjne: Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny Oddziału Chirurgicznego, Blok zabiegowy Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego. Wybudowano także zupełnie nową, frontową strefę wejścia do budynku. Remont generalny objął wszystkie kondygnacje budynku głównego szpitala. Min. wymieniono łącznie ponad 70 km sieci wewnętrznych (gazów medycznych, ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjnych, ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania, hydrantowej). Ułożono 200 km nowej sieci teletechnicznej (elektrycznej, internetowej, telefonicznej, przyzywowej, systemu p.poż.).

Rozbudowa i modernizacja umożliwiła dostosowanie obiektu szpitalnego do aktualnie obowiązujących wymogów i przepisów. Dzięki wykonaniu inwestycji zdecydowanemu polepszeniu uległy warunki pracy kadry medycznej oraz komfort pobytu pacjentów. M.in. dodatkowo wybudowana winda umożliwia szybki i bezpośredni transport pacjentów w najcięższym stanie z SOR na poziom Bloku Operacyjnego czy do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wzmocnione zostało bezpieczeństwo pacjentów i personelu - pojawiły się nowe, wydzielone drogi komunikacji i ewakuacji na wypadek zdarzeń kryzysowych, a do dyspozycji pacjentów jest więcej sal jedno- i dwuosobowych. Zmodernizowano zaplecze sanitarno-higieniczne. Zainstalowano nowy system klimatyzacji i wentylacji całego obiektu.

Generalnym Wykonawcą zadania była firma WEGNER sp. z o.o., sp. k. z Poznania.

 

  • Szpital Powiatowy w Wągrowcu zmodernizowany - relacja z uroczystości
  • Szpital Powiatowy w Wągrowcu zmodernizowany - relacja z uroczystości
  • Szpital Powiatowy w Wągrowcu zmodernizowany - relacja z uroczystości
  • Szpital Powiatowy w Wągrowcu zmodernizowany - relacja z uroczystości

Szpital Powiatowy w Wągrowcu zmodernizowany

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88