Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu

W środę 11 września na terenie Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu, utworzonego w ramach projektu „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych”. Powiat Wągrowiecki jako jedyny w Polsce realizuje taki kompleksowy program dla seniorów.

W środowym spotkaniu, na zaproszenie Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca, uczestniczyli m. in. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech JankowiakSylwia Wójcik – dyrektor departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego, Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego Małgorzata Osuch, Wicestarosta Michał Piechocki, Ryszard Gawroński – przedstawiciel Partnera wiodącego – Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin naszego powiatu, radni powiatowi, dyrektor ZOZ, członkowie Rady Społecznej ZOZ, przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, klubów seniora, kół gospodyń wiejskich, kierownicy ośrodków pomocy społecznej oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc podziękował wszystkim partnerom projektu za pomoc i zaangażowanie, podkreślając jednocześnie jak ważną misję spełnia Dzienny Dom Opieki Medycznej. Szczególne podziękowania skierował pod adresem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.

- To dzięki decyzji Samorządu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczono pieniądze unijne na tego typu działania - zaznaczył włodarz Powiatu Wągrowieckiego.

Podczas spotkania zebrani mogli wysłuchać wystąpień prelegentów:

 • dr Anny Jakrzewskiej - Sawińskiej - wiceprezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe" z Poznania,
 • dr. Arkadiusza Styszyńskiego - specjalisty geriatrii i internisty, wykładowcy UAM w Poznaniu,
 • Jakuba Kaczmarka - dyrektora Poradni Specjalistycznych w Wągrowcu,
 • Aleksandra Gawrońskiego - koordynatora merytorycznego ds. fizjoterapii.

Projekt DDOM jest realizowany przez Centrum Kompetencji Grupę Szkoleniowo Doradczą, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej, Powiat Wągrowiecki oraz wszystkie samorządy gminne naszego powiatu.

- Dzięki naszej współpracy wdrażamy kompleksowy program pomocy, który jest wyjątkiem na samorządowej mapie Polski. Cieszę się, że jako powiat na potrzeby realizacji tego przedsięwzięcia mogliśmy przekazać pomieszczenia części rehabilitacyjnej ZOLU. Rada powiatu podjęła również decyzję o rozbudowie ZOLU. W krótkim czasie, przy finansowym wsparciu powiatu wybudowaliśmy dodatkowe pomieszczenia na potrzeby projektu - podkreśla Starosta Tomasz Kranc.

Z historii

21 marca br. w ZOZ w Wągrowcu odbyło się spotkanie w sprawie uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej. W spotkaniu uczestniczyli: Ryszard Gawroński – przedstawiciel Partnera wiodącego – Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska, Anna M. Gałązka i Krzysztof Bandasz z Komisji Europejskiej, Sylwia Wójcik – dyrektor departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego, Agnieszka Urbanowska i Natalia Młodyszewska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Patrycja Przybylska - Radna Sejmiku Wojewódzkiego, także dyrektor ds. medycznych ZOZ w Wągrowcu Krystyna Skrzycka.

Na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej rozbudowany został Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wągrowcu. DDOM jest częścią projektu “Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych”. Jest to jedyny taki kompleksowy program w Polsce, w którym udział bierze powiat wągrowiecki i wszystkie gminy powiatu.

Działalność DDOM

informacje na temat DDOM uzyskać można na stronie Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza, które jest realizatorem projektu. Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej (DDOM) to wsparcie skierowane do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób w wieku starszym (Panie po 60 roku życia, Panowie po 65), których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. Pomoc ta jest realizowana w obiekcie znajdującym się w sąsiedztwie Szpitala Powiatowego w Wągrowcu, gdzie pacjenci znajdą się pod opieką specjalistycznego personelu (lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej, geriatrii, neurologii, kardiologii i psychiatrii, pielęgniarek, fizjoterapeuty, opiekuna medycznego,
terapeutów zajęciowych oraz psychologa. Czas pobytu będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie będzie krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych.W tym czasie mamy nadzieję zwiększyć sprawność i samodzielność podopiecznych, aby mogli dalej jak najlepiej funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania.

Do pobytu w DDOM kwalifikują się pacjenci po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga bardziej zintensyfikowanej opieki, w celu poprawy stanu zdrowia oraz przeciwdziałania postępującej niesamodzielności, pacjenci pozostający pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego, oraz pozostający pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej, których stan zdrowia wskazuje na możliwość pojawienia się konieczność podjęcia leczenia szpitalnego. Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym ze względu na stan zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności uzyskali odpowiednie wyniki.

Zapraszamy wszystkie osoby spełniające powyższe kryteria oraz ich opiekunów do kontaktu z naszymi pracownikami koordynującymi działania, które pomogą w procesie rekrutacji a także udzielą wszelkich potrzebnych informacji:

 • Miłosz Drążkiewicz – tel. +48 797 811 110
 • Magdalena Filipowska – tel. +48 798 922 786.
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Wągrowcu-zintegrowana pomoc medyczna, społeczna i zawodowa, dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego

Powiat Wągrowiecki, jako Partner Projektu, informuje o przystąpieniu do realizacji projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Wągrowcu - zintegrowana pomoc medyczna, społeczna i zawodowa, dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego”.

Celem Projektu jest zapewnienie mieszkańcom powiatu wągrowieckiego z zaburzeniami psychicznymi i członkom rodziny z ich otoczenia, w latach 2020-22 (przez okres 28 m-cy) dostępu do kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej i społecznej, wraz z kształtowaniem wobec tych osób właściwych postaw (przeciwdziałania ich dyskryminacji), w wyniku utworzenia w Wągrowcu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) oraz Ośrodka Wsparcia Pacjentów i ich Rodzin.

Partnerem Wiodącym Projektu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Specjalistyczne Piotr Kaczmarek, ul. Skocka 18, 62-100 Wągrowiec. 

Podstawę realizacji stanowi umowa nr RPWP.07.02.02-30-0153/19-00 na dofinansowanie Projektu zawarta w dniu 15.07.2020 r. z WLKP Urzędem Marszałkowskim.

Projekt przewiduje utworzenie i prowadzenie w terminie od 01.04.2020 do 31.12.2022 r. Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Skockiej 18, w celu świadczenia zindywidualizowanych kompleksowych usług (medycznych oraz rehabilitacyjnych i psychospołecznych),dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego/ 270 os (165K/105M) z zaburzeniami psychicznymi i 144 os (100K44M) z ich otoczenia w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.02.2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022.

Działania wdrożeniowe realizowane będą przez zarejestrowane jako wyodrębniony podmiot leczniczy Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego.

W ramach ŚCZP zostanie:

 • utworzony punktu zgłoszeniowo-koordynacyjny
 • objętych wsparciem ambulatoryjnym 270 os 165 K 105 M
 • utworzone zostaną dwa mobilne zespoły czynnej opieki środowiskowej świadczące wsparcie w warunkach domowych
 • realizowane wsparcie dzienne dla 70 os. (45K/25M)
 • wsparcie w zakresie zapewnienia całodobowej pomocy stacjonarnej dla 12 os. (6K/6M)
[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88