REMONT DROGI MIEŚCISKO - BUDZIEJEWKO

Zadanie dofinansowane z: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Nazwa zadania: Remont drogi powiatowej  nr 1696 P na odcinku Mieścisko - Budziejewko

Wartość dofinansowania: 1.027.279, 12 zł

Całkowita wartość zadania: 1.712.131,87 zł

Powiat Wągrowiecki otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.027.279,12 zł na remont drogi powiatowej  nr 1696 P na odcinku Mieścisko - Budziejewko.

23 maja 2023 roku Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wicestarosta Michał Piechocki oraz Skarbik Powiatu Ewa Szczepaniak podpisali umowę z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1696P na odcinku Mieścisko - Budziejewko". 

Całkowity koszt kwalifikowany zadania: to 1.712.131,87 zł, z czego 40 %, czyli 684.852,75 zł to wkład własny powiatu, a 60 %, czyli 1.027. 279,12 zł to dofinansowanie z RFRD.

W ramach zadania wykonana zostanie wymiana warstwy bitumicznej oraz remont przepustu. Remont odbędzie się na odcinku o długości 910 m. Geometria drogi oraz jej cechy techniczne pozostaną bez zmian. Oznakowanie pionowe po wykonaniu prac remontowych zostanie wymienione. W obrębie remontowanego przepustu zamontowane zostaną bariery ochronne.