Punkty zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy w powiecie wągrowieckim

W Wielkopolsce prowadzona jest zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy. Część zebranych rzeczy zostanie rozdysponowana do uchodźców, którzy przybyli do naszego kraju, część zostanie wysłana konwojem do Ukrainy. Dary zbierane są w wyznaczonych punktach.

Wojewódzki punkt zbiórki darów dla Ukrainy zorganizowany jest na terenie Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu przy ulicy 3 pułku lotniczego 4. Zbiórka darów rozpocznie się od dnia 03.03.2022 r. (czwartek) od godziny 10:00.

W powiecie wągrowieckim dary można przynosić do wielu punktów.

Adresy miejsc zbiórek darów zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu:

 • Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15 w godzinach 8:00-16:00 w poniedziałki, od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30,
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 53, w godzinach 7:00-15:00.
 • Miasto Wągrowiec: - Miejski Domu Kultury w Wągrowcu, ul. Kościuszki 55, w godzinach 8:00-20:00. Bezpośredni numer telefonu do miejskiego koordynatora ds. zbiórki i pomocy humanitarnej - +48 603 202 989.
 • Miasto i Gmina Gołańcz: 
  • Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Dr. P. Kowalika 2, Gołańcz
  • Gołaniecki Ośrodek Kultury w Gołańczy, ul. Dr. P. Kowalika 1, Gołańcz
  • Szkoła Podstawowa im. Ppłk W. Kowalskiego w Gołańczy, ul. Klasztorna 3, Gołańcz
  • Szkoła Podstawowa im dyr. N. Przybylskiego w Smogulcu, Smogulec 13
  • Szkoła Podstawowa im M. Kopernika w Panigrodzu, Panigródz 24
  • Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Morakowie, Morakowo 54
  • Zespół Szkół ponadgimnazjalnych im K. Libelta, ul. Walki Młodych 35, Gołańcz
  • Publiczne Przedszkole, ul. Karola Libelta 1, Gołańcz
 • Punkty zbiórek na terenie Gminy Skoki:
  • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach, ul. Poznańska 2, Skoki
  • Szkoła Podstawowa w Lechlinie, Lechlin 9
  • Szkoła Podstawowa w Rejowcu, Rejowiec 12
  • Szkoła Podstawowa w Łosińcu, Łosiniec 5
  • Szkoła Podstawowa w Pawłowie Skockim, Pawłowo Skockie 12
  • Szkoła Podstawowa w Jabłkowie, Jabłkowo 16
 • Gmina Damasławek - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku, ul. Długa 1, od 1 do 10 marca w godzinach od 8:00 do 14:00 (również w sobotę i niedzielę).
 • Gmina Mieścisko - mała sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Mieścisku, ul. Wągrowiecka 28 (między kotłownią a Domem Nauczyciela). Punkt będzie czynny: od środy 2 marca do wtorku 8 marca w godzinach od 12:00 do 18:00.
 • Gmina Wągrowiec - od 1 do 12 marca
 • Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie: poniedziałek w godz. 8:00-18:00, wtorek w godz. 8:00-16:00, środa w godz. 8:00-17:00, czwartek w godz. 8:00-16:00, piątek w godz. 8:00-16:00, sobota w godz. 9:00-13:00
 • Runowo - Świetlica: poniedziałek-piątek w godz. 18:00-19:00
 • Przysieczyn - Świetlica - do 5.03.2022: poniedziałek-piątek w godz. 18:00-19:00
 • Pawłowo Żońskie - Filia Biblioteczna: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 14:00-18:00, czwartek i piątek w godz. 9:00-13:00
 • Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98: poniedziałek, środa, piątek w godz. 12:00-14:00

Zbiórki prowadzone są również w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, Szkoła Podstawowa im. Franciszka Łakińskiego w Łaziskach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łeknie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie Żońskim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiatrowie.

Koordynatorem zbiórki w Gminie Wągrowiec jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie, Kamil Zawadzki – tel. +48 661 477 899.

Informacje dotyczące punktów zbiórek i potrzeb będziemy na bieżąco aktualizować.

Niezależnie od tego w całym powiecie wągrowieckim zbiórki darów dla uchodźców prowadzone są również m. in. przez szkoły, stowarzyszenia i organizacje.

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym w Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi).

Odzież i okrycie: koce zwykłe i termiczne, śpiwory, podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej, materace, ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie), płaszcze przeciwdeszczowe.

Środki higieny i czystości: płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło, dezodoranty, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, grzebienie, a także bielizna damska, męska, dziecięca, podpaski, pampersy, pieluchy dla dorosłych, papier toaletowy i ręczniki papierowe, ręczniki (w tym z mikrofibry), worki na śmieci.

Żywność: woda, żywność do szybkiego przygotowania (instant), batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy, konserwy, makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania, narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

Inne: zapałki, baterie, powerbanki, oświetlenie, w tym latarki, świece, zestawy pierwszej pomocy.​

Czego nie wysyłamy w ramach pomocy humanitarnej? UWAGA: produkty z poniższej listy nie będą przyjmowane!

Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.), broń biała, hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania, inny sprzęt militarny i paramilitarny, produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia, inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej.

Ważne informacje dotyczące przyjmowania do szkół uczniów z Ukrainy

Przygotowaliśmy dodatkowe miejsca w placówkach oświatowych, by uczniowie uciekający przed wojną w Ukrainie, którzy znaleźli schronienie w Polsce, nie musieli przerywać swojej edukacji .

W I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu przy ulicy Klasztornej 17a utworzone zostaną dwa oddziały dla ukraińskich uczniów. Jeden z nich przeznaczony jest dla młodych ludzi z podstawową znajomością języka polskiego, natomiast drugi oddział powstał z myślą o uczniach nieposługujących się językiem polskim. Będą mogli oni realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, to znaczy intensywnie uczyć się języka polskiego oraz realizować treści niektórych przedmiotów, które będą dostosowane do ich potrzeb i możliwości.

Żeby zapisać dziecko (od 15 roku życia) do oddziału przygotowawczego należy kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem szkoły Maciejem Patelskim pod numerem telefonu 672621481, e-mail: lo_wagrowiec@poczta.onet.pl.

Przyjęcie ucznia do oddziału następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, ale w przypadku braku takich dokumentów wystarczające jest oświadczenie rodziców o sumie lat nauki. Dokumenty te nie muszę tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Podstawa prawna pobytu w Polsce nie ma znaczenia przy przyjmowaniu do publicznych szkół. Zapewniamy, że każdy z uczniów znajdzie miejsce w naszych szkołach oraz otrzyma niezbędną pomoc w zakresie edukacji.

 ????????Важлива інформація щодо прийому до шкіл учнів з України

Для того щоб учні, які втекли від війни в Україні і які знайшли притулок у Польщі не припиняли навчання, ми підготували додаткові місця у закладах освіти.

В загальноосвітньому ліцеї в Вангровцю за адресою вулиця Клашторна 17а будуть створені два відділення для українських учнів. Один з них призначений для молоді з базовими знаннями польської мови, а другий створений для учнів, які не володіють польською мовою. Вони зможуть продовжити своє навчання у формі підготовчого відділення, тобто інтенсивно вивчати польську мову та реалізовувати програми деяких предметів, які будуть пристосовані до їхніх потреб і можливостей.

Щоб записати дитину до підготовчого відділення (з 15 років), потрібно контактувати безпосередньо з директором ліцею паном Мацієм Пательським за телефоном 672621481, e-mail: lo_wagrowiec@poczta.onet.pl.

Учень зараховується до відділення на підставі документів, виданих школою за кордоном, але за відсутності таких документів достатньо декларації батьків про загальну кількість років навчання. Ці документи не потрібно перекладати польською мовою у присяжного перекладача.

Правова основа перебування в Польщі не має значення для прийняття до державних шкіл. Запевняємо, що кожен учень знайде місце в наших школах і отримає необхідну допомогу в галузі освіти.

Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie

25 lutego br. Minister Edukacji i Nauki przekazał dyrektorom szkół i organom prowadzącym informację na temat zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie. W udostępnionym materiale znalazły się także dodatkowe informacje na temat wsparcia nauki uczniów przybywających z zagranicy oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy jest uregulowane na poziomie ustawowym. W procesie tym nie ma znaczenia prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski.

Wsparcie nauki uczniów z zagranicy

Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole, mogą:

 • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego,
 • realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, w którym proces nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów,
 • korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela,
 • korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

Decyzję o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor.

Więcej: https://fed.org.pl/jak-wesprzec-ukraine/?fbclid=IwAR1N3csqsrCQQ_mHPSH4kyX-slYb-MoTmKlN9rTGKJTZh8Fsw2E9UEO4nqA

WSPARCIE DLA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK

flaga polskiW związku z trwającą w Ukrainie wojną i rosnącą liczbą ukraińskich dzieci i młodzieży przebywających na naszym terenie, informujemy o gotowości wsparcia przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań i rozwiązywaniu problemów w tej trudnej sytuacji – zgodnie z rozpoznanymi problemami. 

Pracownicy poradni są dostępni w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze, pod numerem stacjonarnym +48 67 26 22 380, +48 67 26 22 888.

TELEFON WSPARCIA

Informujemy, że pozostajemy także w gotowości wsparcia w postaci telefonicznego dyżuru dedykowanego wszystkim obcokrajowcom, u których mogą się pojawić trudności wynikające z aktualnej sytuacji geopolitycznej.

Pracownicy Poradni będą pełnić dyżury konsultacyjne w języku polskim według poniższego harmonogramu:

Telefon kontaktowy: 451 159 084

Telefon wsparcia - wykaz dyżurów

Dzień tygodnia

Godziny dyżuru

Poniedziałek

16-20

Wtorek

16-20

Środa

16-20

Czwartek

16-20

Piątek

16-20

flaga UkrainyПІДТРИМКА ДЛЯ ДИТЯЧИХ САДКІВ, ШКІЛ ТА ІНШИХ ЗАКЛАДІВ

У зв’язку з триваючою війною в Україні та збільшенням кількості українських дітей та підлітків, які прибувають до нас, повідомляємо про готовність підтримати дитячі садки, школи та інші заклади у виконанні завдань та вирішенні проблем у цій складній ситуації - відповідно до виявлених проблем.

Працівники - консультанти доступні з 8.00 до 16.00 у робочі дні за телефонами стаціонарними +48 67 26 22 380, +48 67 26 22 888.

ТЕЛЕФОН ПІДТРИМКИ

Повідомляємо, що ми також готові надати підтримку у вигляді телефонного чергування для всіх іноземців, у яких можуть бути проблеми через поточну геополітичну ситуацію.

Працівники служби підтримки надаватимуть консультації польською мовою за таким графіком:

Контактний телефон: 451 159 084

ТЕЛЕФОН ПІДТРИМКИ

День тижня

Години роботи

Понеділок

16-20

Вівторок

16-20

Середа

16-20

Четвер

16-20

П'ятниця

16-20

 

 

lNFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 
Infolinia  +48 47 721 75 75

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

Uchodźcy mogą się kierować do punktu recepcyjnego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Głogowska 14, 61-001 Poznań. Na Dworcach PKP i PKS znajdują się punkty informacyjne, które pokierują zainteresowanych. Punkt recepcyjny jest czynny całą dobę, nie trzeba się przedtem umawiać (nie ma tam nr telefonów).
Uchodźcy przebywający już pod opieką prywatnych rodzin, organizacji pozarządowych (które ten pobyt fundują), nie muszą się kontaktować z WCZK - do punktów recepcyjnych powinny się udać osoby nie mające gdzie nocować i przebywać.
 
Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.
➡️ Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.
➡️ Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.
ℹ️ Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl.
__________________________
ℹ️ Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які утікають з України ????????
➡️ Усі особи, які утікають з України у зв'язку зі збройним конфліктом не повинні реєструватися у рецепційних пунктах та турбуватися про формальності. Усі особи, які утікають з України та шукають притулку в Польщі, не повинні турбуватися щодо легальності свого перебування. У найближчі дні немає необхідності подавати жодних заяв до управління у справах іноземців/воєводського управління/Прикордонної служби. Це також стосується громадян України, які вже в Польщі та їх документи, що підтверджують перебування є недійсними.
➡️ Усі особи, які утікають з України у зв'язку зі збройним конфліктом та не мають гарантованого місця перебування (нічлігу) в Польщі, можуть звернутися до рецепційного пункту. Там можна отримати інформацію щодо перебування в Польщі, їжу, основну медичну допомогу, місце відпочинку, а також їм буде надано тимчасове житло. Усі мають доступ до безкоштовного медичного обслуговування та польської служби охорони здоров'я.
➡️ Громадяни України, які перебувають в Польщі не повинні виїжджати у випадку закінчення терміну дії документів, що підтверджують їх перебування. Також, вони не повинні турбуватися щодо легальності свого перебування.
➡️ Актуальна інформація для громадян України доступна на інтернет сторінці ua.gov.pl

Informacje dla obywatelek i obywateli Ukrainy poszukujących możliwości pobytu i wjazdu do Polski

 • Informacje dla obywatelek i obywateli Ukrainy poszukujących możliwości pobytu i wjazdu do Polski
 • Informacje dla obywatelek i obywateli Ukrainy poszukujących możliwości pobytu i wjazdu do Polski
 • Informacje dla obywatelek i obywateli Ukrainy poszukujących możliwości pobytu i wjazdu do Polski
 • Informacje dla obywatelek i obywateli Ukrainy poszukujących możliwości pobytu i wjazdu do Polski
 • Informacje dla obywatelek i obywateli Ukrainy poszukujących możliwości pobytu i wjazdu do Polski
 • Informacje dla obywatelek i obywateli Ukrainy poszukujących możliwości pobytu i wjazdu do Polski

Wsparcie ZUS dla uchodźców z Ukrainy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej publikuje informacje również w języku ukraińskim. ZUS jest też gotowy udostępnić bazę lokalową ZUS uchodźcom z Ukrainy.
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy pomóc uchodźcom z Ukrainy. Zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów z propozycją udostępnienia swojej bazy lokalowej dla uchodźców. ZUS ma około 1400 miejsc w swoich ośrodkach szkoleniowych na terenie całego kraju.
Dodatkowo na stronie internetowej ZUS ukazały się już pierwsze informacje w języku ukraińskim. W serwisie na stronie internetowej ZUS-u będą na bieżąco publikowane treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych.
Ponadto, na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zostanie udostępnione zakładanie profilu PUE w języku ukraińskim.
Polskie emerytury i renty na Ukrainie
W związku z wojną w Ukrainie, część osób, które pobierały polską emeryturę lub rentę wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rachunki bankowe w Ukrainie, może teraz nie być w stanie pobierać tych świadczeń.
- Jeśli osoba przybyła z Ukrainy, i w związku z tym, nie może dalej pobierać polskiej emerytury lub renty w swoim kraju, powinna zwrócić się o pomoc do najbliższej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która przyjmie zgłoszenie i przekaże je do Oddziału ZUS w Rzeszowie, który odpowiada za wypłaty świadczeń w Ukrainie – informuje Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Ostatecznie ZUS wznowi wypłatę emerytury lub renty na nowy rachunek bankowy w Polsce od momentu, gdy osoba ta przestała świadczenie pobierać.
W sytuacji, gdy dana osoba znajdzie się natomiast na terytorium innego państwa, np. Rumunii, Mołdawii, Słowacji, Czech czy Niemiec, może zgłosić się do odpowiedniej lokalnej instytucji lub kasy ubezpieczeń społecznych i przekazać informację o swoim problemie. Należy wówczas wskazać, że otrzymywało się emeryturę lub rentę z polskiej instytucji i z powodu wojny, nie można jej dalej pobierać. Lokalna instytucja przekaże sprawę do ZUS w Polsce, w celu udzielenia pomocy. Najlepiej też od razu wskazać nowy numer rachunku bankowego za granicą.

Infolinia Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) także w języku ukraińskim

w nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, otrzymasz profesjonalną pomoc medyczną przez telefon. Wystarczy zadzwonić na Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (w skrócie TPK) lub wypełnić formularz: https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk