Powiatowy Konkurs na Prezentację/Film "25 lat Powiatu Wągrowieckiego wczoraj i dziś"

Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc serdecznie zaprasza uczniów szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu wągrowieckiego do udziału w Powiatowym Konkursie na Prezentację/Film pn. „25 lat Powiatu Wągrowieckiego wczoraj i dziś".

Konkurs na prezentację organizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, z okazji  25-lecia Powiatu Wągrowieckiego. Celem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej lub nagranie filmu dokumentującego zmiany, jakie dokonały się w Powiecie Wągrowieckim przez ostatnich 25 lat.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas 7-8 z terenu powiatu wągrowieckiego (pierwsza kategoria) i uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego (druga kategoria),  a także osoby dorosłe (trzecia kategoria) zamieszkujące na terenie powiatu wągrowieckiego.

Szczegóły w regulaminie.

Powiatowy Konkurs Literacki "25 lat Powiatu Wągrowieckiego - mojej Małej Ojczyzny"

Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc serdecznie zaprasza uczniów szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu wągrowieckiego do udziału w Powiatowym Konkursie Literackim „25 lat Powiatu Wągrowieckiego – mojej Małej Ojczyzny".

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. Celem konkursu, organizowanego z okazji 25-lecia Powiatu Wągrowieckiego, jest zredagowanie pracy literackiej poświęconej przemyśleniom autorów dotyczącym działalności, struktury organizacyjnej i położenia Powiatu Wągrowieckiego w odniesieniu bądź oparciu o wybrane zadania własne Powiatu.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas 7-8 z terenu powiatu wągrowieckiego (pierwsza kategoria) i uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego (druga kategoria),  a także osoby dorosłe (trzecia kategoria) zamieszkujące na terenie powiatu wągrowieckiego.

Szczegóły w regulaminie.

Powiatowy Konkurs Plastyczny "25 lat Powiatu Wągrowieckiego - zabytki i ciekawe miejsca w powiecie"

Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym "25 lat Powiatu Wągrowieckiego - zabytki i ciekawe miejsca w powiecie".

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. Konkurs jest organizowany z okazji 25 – lecia Powiatu Wągrowieckiego. Cele konkursu to: kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat, szerzenie idei wspólnoty wśród najmłodszych mieszkańców gminy i budowanie wspólnoty, przynależności do lokalnego społeczeństwa, integracja dzieci w powiecie. 

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej zabytek lub ciekawe miejsce zlokalizowane na terenie powiatu wągrowieckiego.

Szczegóły w regulaminie.