Powiatowy Konkurs na Prezentację/Film „25 lat Powiatu Wągrowieckiego wczoraj i dziś" - autor Nikodem Woźniak

Powiatowy Konkurs na Prezentację/Film „25 lat Powiatu Wągrowieckiego wczoraj i dziś" rozstrzygnięty

Powiatowy Konkurs na Prezentację/Film pn. „25 lat Powiatu Wągrowieckiego wczoraj i dziś" został rozstrzygnięty.

W czwartek 28 marca 2024 r. komisja konkursowa w składzie: Radosław Kubisz – Sekretarz Powiatu Wągrowieckiego – przewodniczący komisji, Kinga Kluczyńska – kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – członek komisji, Justyna Krysztofiak – inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – członek komisji oraz Izabela Marcinkowska – inspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – członek komisji stwierdziła, że na konkurs wpłynęło 15 prac, w tym 2 filmy i 13 prezentacji.

Po ocenie wszystkich prac komisja przyznała:

W kategorii uczniów klas 7-8 szkół podstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego:

I miejsce – Emilia Fidler – kl. 8, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy (prezentacja)

W kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego trzy równorzędne I miejsca:

- I miejsce – Zofia Głowska, Anna Mendlik – Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu (film)
- I miejsce – Nikodem Woźniak – Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu (film)
- I miejsce - Maja Kotecka i Julia Bielecka – Zespół Szkół w Gołańczy (prezentacja)

Wyróżnienia: Zuzanna Hoffmann – Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu (prezentacja) oraz Karol Kowalczewski i Albert Napierała – Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu (prezentacja)

W kategorii osób dorosłych nie wpłynęła żadna praca.

O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni indywidulanie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział! 

Powiatowy Konkurs na Prezentację/Film „25 lat Powiatu Wągrowieckiego wczoraj i dziś - autorki Zofia Głowska, Anna Mendlik

Powiatowy Konkurs na Prezentację/Film "25 lat Powiatu Wągrowieckiego wczoraj i dziś"

Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc serdecznie zaprasza uczniów szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu wągrowieckiego do udziału w Powiatowym Konkursie na Prezentację/Film pn. „25 lat Powiatu Wągrowieckiego wczoraj i dziś".

Konkurs na prezentację organizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, z okazji  25-lecia Powiatu Wągrowieckiego. Celem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej lub nagranie filmu dokumentującego zmiany, jakie dokonały się w Powiecie Wągrowieckim przez ostatnich 25 lat.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas 7-8 z terenu powiatu wągrowieckiego (pierwsza kategoria) i uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego (druga kategoria),  a także osoby dorosłe (trzecia kategoria) zamieszkujące na terenie powiatu wągrowieckiego.

Szczegóły w regulaminie.

Powiatowy Konkurs Literacki "25 lat Powiatu Wągrowieckiego - mojej Małej Ojczyzny"

Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc serdecznie zaprasza uczniów szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu wągrowieckiego do udziału w Powiatowym Konkursie Literackim „25 lat Powiatu Wągrowieckiego – mojej Małej Ojczyzny".

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. Celem konkursu, organizowanego z okazji 25-lecia Powiatu Wągrowieckiego, jest zredagowanie pracy literackiej poświęconej przemyśleniom autorów dotyczącym działalności, struktury organizacyjnej i położenia Powiatu Wągrowieckiego w odniesieniu bądź oparciu o wybrane zadania własne Powiatu.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas 7-8 z terenu powiatu wągrowieckiego (pierwsza kategoria) i uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego (druga kategoria),  a także osoby dorosłe (trzecia kategoria) zamieszkujące na terenie powiatu wągrowieckiego.

Szczegóły w regulaminie.

Powiatowy Konkurs Plastyczny "25 lat Powiatu Wągrowieckiego - zabytki i ciekawe miejsca w powiecie"

Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym "25 lat Powiatu Wągrowieckiego - zabytki i ciekawe miejsca w powiecie".

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. Konkurs jest organizowany z okazji 25 – lecia Powiatu Wągrowieckiego. Cele konkursu to: kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat, szerzenie idei wspólnoty wśród najmłodszych mieszkańców gminy i budowanie wspólnoty, przynależności do lokalnego społeczeństwa, integracja dzieci w powiecie. 

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej zabytek lub ciekawe miejsce zlokalizowane na terenie powiatu wągrowieckiego.

Szczegóły w regulaminie.