Remont drogi powiatowej nr 1600P na odcinku Pawłowo Żońskie – Rybowo

 

Powiat Wągrowiecki podpisał umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie kolejnych zadań drogowych

W środę 31 stycznia 2024 roku, podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego, nastąpiło podpisanie umów na dofinansowanie kolejnych zadań drogowych.

Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc i Członek Zarządu Powiatu Robert Woźniak, w obecności pozostałych Członków Zarządu Powiatu Jerzego Springera i Andrzeja Wieczorka, przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Ewy Szczepaniak, podpisali umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok remontu drogi powiatowej nr 1600P na odcinku Pawłowo Żońskie – Rybowo.

Remont drogi powiatowej nr 1600P na odcinku Pawłowo Żońskie – Rybowo o długości 990m wartość dofinansowania: 1 346 079,09 zł (70%), wkład własny 576 891,05 zł, wartość całkowita: 1 922 970,14 zł

Zadaniem inwestycyjnym jest wykonanie remontu drogi powiatowej obejmującej wykonanie warstw bitumicznych oraz lokalną naprawę uszkodzonej nawierzchni. Odcinek objęty remontem ma długość 990 m, szerokość jezdni 5,0 m z poszerzeniem na łukach poziomych oraz obustronne pobocza utwardzone. Ułożenie nowych warstw bitumicznych oraz wymiana uszkodzonych krawędzi drogi, spowodują poprawę profilu poprzecznego oraz spadków poprzecznych, co wpłynie na usprawnienie odprowadzania wód deszczowych z korony jezdni. W celu uniknięcia spękań odbitych od istniejącej nawierzchni bitumicznej, zaprojektowano na całym odcinku siatkę antyspękaniową. Geometria drogi oraz jej cechy techniczne pozostają bez zmian.