• Statuetka Narody Powiatu Wągrowieckiego "Złota Pieczęć"

NAGRODA POWIATU WĄGROWIECKIEGO ZŁOTA PIECZĘĆ

Złota Pieczęć - Nagroda Powiatu Wągrowieckiego

"Złota Pieczęć" - Nagroda Powiatu Wągrowieckiego, popularyzuje ponadprzeciętne działania i dokonania społeczne oraz zawodowe osób działających na rzecz powiatu.

Prawo nominacji do nagrody przysługuje samorządom, zarządom spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, organizacji gospodarczych, radom duszpasterskim, redakcjom mediów regionalnych i lokalnych, a także laureatom niniejszej nagrody z ostatniego roku.

Dla kogo „Złota Pieczęć"?

Znani, lubiani, zasłużeni. Mijani na co dzień na ulicy, w parku. Działacze, społecznicy, sportowcy, lokalni patrioci. Takich osób nie brakuje w naszym powiecie. Kto z nich zasługuje na wyróżnienie? Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”.

Nagrodę przyznaje Kapituła w składzie: starosta, wicestarosta, redaktorzy naczelni lokalnych mediów oraz ubiegłoroczni laureaci.

„Złota Pieczęć” - Nagroda Powiatu Wągrowieckiego, propagująca wyróżniające się działania i dokonania społeczne oraz zawodowe osób działających na rzecz powiatu.

Kto może zgłosić?

  • samorząd powiatowy i gminny,
  • zarządy spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, organizacji gospodarczych,
  • rady duszpasterskie,
  • redakcje mediów regionalnych i lokalnych,
  • laureaci Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć” z poprzedniego roku.

Wnioski z kandydaturami można składać do 26.11.2018 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz redakcjach Głosu Wągrowieckiego (ul. Janowiecka 1) i Tygodnika Wągrowieckiego (ul. Jeżyka 2D/4). Wniosek można pobrać z kancelarii starostwa, ze strony internetowej powiatu www.wagrowiec.pl i w redakcjach wągrowieckich tygodników.

Bogdan Gajewski i Wojciech Osuch laureatami "Złotej Pieczęci 2023"

W czwartek 7 grudnia 2023 r. w sali Kina MDK w Wągrowcu odbyła się 21. Gala Nagrody Powiatu Wągrowieckiego "Złota Pieczęć".

Uroczystość rozpoczęła uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, Emilia Lehmann. Galę poprowadził dziennikarz Radia Afera Edgar Hein, który powitał liczne grono gości: Starostę Wągrowieckiego Tomasza Kranca - gospodarza powiatu i zarazem przewodniczącego Kapituły "Złotej Pieczęci", pozostałych członków Kapituły obecnych na uroczystości: Wicestarostę Michała Piechockiego, Redaktora Naczelnego „Portalu WRC” Romana Kowalczewskiego oraz Redaktor Naczelną "Gazety Wągrowieckiej" Annę Borczykowską, Prałata Jego Świątobliwości księdza seniora Andrzeja Rygielskiego, Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Agnieszkę Grzechowiak, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacka Bogusławskiego, Starostę Żnińskiego Zbigniewa Jaszczuka, przedstawicieli partnerskiego powiatu Luneburg na czele Giselą Glische i Christą Krüger, dr. Lecha Drożdżyńskiego – Prorektora do Spraw Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, byłego Ministra Sportu oraz dr Ewę Muchę-Szajek - Wicekanclerz ds. organizacyjno - programowych, prof. WSHiG w Poznaniu, dr Annę Gapińską – Dziekan Wągrowieckiej Filii Poznańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych im. ks. Mieszka I w Poznaniu, Pawła Katarzyńskiego – Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, byłego Ministra Rolnictwa Stanisława Kalembę, dziennikarza i podróżnika Stanisława Kaszyńskiego, Państwa Ewę i Marka Daniel, Sekretarza Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu Dominika Górnego, Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysława Durskiego, Wójta Gminy Wągrowiec Przemysława Majchrzaka, Przewodniczącą Rady Powiatu Wągrowieckiego Małgorzatę Osuch, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Banaszyńskiego, Członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Mariusza Mądrowskiego, Członków Zarządu Powiatu Wągrowieckiego: Pana Roberta Woźniaka, Pana Andrzeja Wieczorka oraz Pana Jerzego Springera, ks. kanonika proboszcza Piotra Kalinowskiego, Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu Michała Kaniewskiego, kierowników powiatowych inspekcji, służb i straży oraz administracji zespolonej, radnych Rady Powiatu Wągrowieckiego, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu i przedstawicieli instytucji oraz organizacji współpracujących z samorządem powiatowym, mieszkańców, przyjaciół i sympatyków naszego powiatu oraz przedstawicieli mediów.

Nominowani do tegorocznej „Złotej Pieczęci 2023”:

Małgorzata Kranc-Rybczyńska - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Wągrowcu – zgłoszona przez Wójta Gminy Wągrowiec, 

- Wiesława Gruchała - kustosz ds. etnologii wągrowieckiego Muzeum Regionalnego - zgłoszona przez Burmistrza Miasta Wągrowca,

- Bogdan Gajewski - wągrowiecki przedsiębiorca i Prezes Bractwa Strzeleckiego - zgłoszony przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego,

- Wojciech Osuch - Prezes Zarządu Gołanieckiego Klubu Sportowego Zamek, działacz społeczny - zgłoszony przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego.

Laureatami Złotej Pieczęci 2023 zostali Bogdan Gajewski i Wojciech Osuch.

Bogdan Gajewski - emerytowany przedsiębiorca. Przez 30 lat prowadził działalność gospodarczą w Wągrowcu oraz Rogoźnie, którą dzisiaj kontynuują synowie. Zasiada w Zarządzie Zrzeszenia Handlu i Usług. W 2006 roku został uhonorowany przez Naczelną Radę ZHiU Brązową Odznaką. Członek Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu od 2004 r. Członek Zarządu Bractwa, w latach 2006-2013 pełnił funkcję Skarbnika Bractwa. Od roku 2013 Prezes Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu. Jego dziełem jest modernizacja strzelnicy sportowej w Kobylcu.
Organizował liczne uroczystości jubileuszowe, np. obchody 20-tej rocznicy reaktywacji Bractwa Strzeleckiego, co upamiętniono odsłonięciem pamiątkowego obelisku w Kobylcu.
W 2021 r. z okazji uroczystości  25-lecia istnienia Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu, w obecności przybyłych licznych delegacji m.in. z Okręgu Poznańskiego, Leszczyńskiego, Bydgoskiego i Szamotulskiego,  został odznaczony Orderem Zasługi Gwiazdą do Krzyża Komandorskiego z Mieczami oraz złotym medalem zasługi dla Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.
Niezmiennie kultywuje patriotyczny charakter Bractwa i chrześcijańską tradycję, uczestnicząc wraz ze sztandarem we wszystkich możliwych uroczystościach.
Odznaczony przez Kapitułę Orderu Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
- Krzyżem Rycerskim w 2007 r.
- Krzyżem Oficerskim w 2010 r.
- Krzyżem Komandorskim w 2011 r.
- Krzyżem komandorskim  Mieczami w 2016 r.
- Medalem za zasługi dla Okręgu Poznańskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w 2009 r.
Uczestnik XVII Europejskich Spotkań Historycznych Strzelców w Tucholi w 2012 r. o tytuł Europejskiego Króla Strzelców.
Uczestnik XVIII Europejskich Spotkań Historycznych w Peine w 2015 r. o tytuł Europejskiego Króla Strzelców.
Delegat na Krajowy Zjazd ZKBS RP w Tarnowskich Górach w 2014 r. i w Jarocinie w 2018 r.
Uhonorowany przez Redakcyjne Kolegium Głosu Wągrowieckiego Nagrodą Pracy Organicznej Złoty Liść 2014 r.
Za szczególne zasługi rozwoju Powiatu Wągrowieckiego przyznano w 2016 r. Nagrodę Herbu Powiatu.
W roku 2017 odznaczony medalem „Wierni Tradycji” przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
W roku 2014 odznaczony Srebrną Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa przez hm. Tomasza Kujaczyńskiego Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

Wojciech Osuch - nauczyciel historii, działasz społeczny w dziedzinie sportu i kultury,  dziennikarz, publicysta regionalny, pasjonat sportu – głównie piłki nożnej. Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu na Wydziale Filologiczno-Historycznym (1973-1977). Od 1977 roku mieszka w Gołańczy gdzie podjął  pierwszą pracę jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Rolniczych/ Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta, pracując do momentu przejścia na emeryturę 31 grudnia 2008 r. Jego uczniowie osiągali znaczące sukcesy przedmiotowe w konkursach, także na szczeblu krajowym i jako laureaci zdobywali indeksy na uczelnie wyższe. W grudniu 1988 roku założył i był przez wiele lat opiekunem gazety szkolnej „Spojrzenie”,  która w 2001 roku otrzymała Nagrodę „Głosu Wągrowieckiego” w VIII Ogólnopolskim Konkursie Czasopism Szkolnych o „Pałuckie Pióro”. Był inicjatorem i prowadził  także  teatr szkolny „Kram”- od 2000 r.

Aktywnie uczestniczył w pracach miejscowego samorządu, będąc dwie kadencje radnym Miasta i Gminy Gołańcz (1988-1990 i 1994-1998), m.in. był inicjatorem wniosku o uporządkowanie nazewnictwa gołanieckich ulic, głównie nadania nowych nazw, np. ul. Bogdana i Emeryka Hutten-Czapskich; opracował raport o stanie byłych cmentarzy ewangelickich w gminie Gołańcz (1997); przyczynił się do upamiętnienia - przez miejscowe władze – miejsca pochówku dwoma obeliskami (1996); był pomysłodawcą i współzałożycielem Społecznego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 600-lecia Gołańczy (2001). Na jego wniosek ówczesna Rada Miasta i Gminy Gołańcz zaakceptowała wybicie okolicznościowego medalu z okazji tego jubileuszu miasta i odznaki „Honorowy Obywatel Gołańczy”.  

Inicjator i współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Gołanieckiej – wiceprezes zarządu od 1990 roku do chwili obecnej. W zakresie działalności tej organizacji społecznej za ważne uznaje autorski pomysł wydawania kalendarza regionalnego z informacjami historycznymi o Gołańczy i okolicy (od 1993). W imieniu tego Towarzystwa zawarł porozumienie o partnerstwie i współpracy z Towarzystwem Pielęgnacji Stosunków Międzynarodowych z Allendorf (w Hesji), która trwa do dzisiaj (wymiana grup młodzieży i dorosłych w zakresie kulturalno-turystycznym obu krajów) 

W marcu 1985 roku został wybrany wiceprezesem  do spraw piłki nożnej w ówczesnym Ludowym Klubie Sportowym „Zamek” w Gołańczy i przystąpił do jego reorganizacji jego struktur wewnętrznych, m.in. rozbudował sekcje młodzieżowe piłki nożnej, przyczynił się do rozbudowy bazy sportowej w latach 1996-2007, wg. autorskiego szkicu w zakresie: rozbudowy budynku klubowego, trybun, opłotowania, budowy dwóch płyt boisk. Realizacja projektów odbyła się społecznie pod kierunkiem fachowców. 
Od 25 lat pełni funkcję prezesa zarządu Gołanieckiego Klubu Sportowego „Zamek” (od 16 grudnia 1998 r.). Klub zrzesza obecnie ok. 140 członków. W efekcie dobrej współpracy z władzami miejsko-gminnymi nastąpił dalszy rozwój bazy sportowej, która należy do najnowocześniejszych w powiecie wągrowieckim. W tym okresie zawodnicy klubu odnosili znaczące sukcesy sportowe, np. piłkarze nożni awansowali z klasy A, poprzez klasę okręgową do V ligi i należą do najlepszych zespołów w tych rozgrywkach. Siatkarze to czołowy zespół III ligi, a ciężarowcy występują w I lidze ogólnopolskiej i indywidualnie zdobywali medale na Mistrzostwach Polski i Europy.   

Wojciech Osuch działał aktywnie w Zarządzie Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile (1992-2012), najpierw jako sekretarz, a następnie od 2000 wiceprezes ds. piłkarstwa młodzieżowego. Członek Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu (2004-2008); przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu od 2012 r. do chwili  obecnej (wcześniej wiceprzewodniczący 2008-2012).

Autor wielu publikacji o tematyce historycznej i sportowej. Współpracował dziennikarsko z: „Gazetą Poznańską” (1990-2004), „Dwutygodnikiem Pałuckim”, „Przeglądem Pałuckim”, „Gazetą Wągrowiecką”, „Głosem Wągrowieckim”, „Tygodnikiem Wągrowieckim” oraz Gołanieckim Informatorem Samorządowym „ECHO”, którego był współzałożycielem i członkiem pierwszej redakcji (sierpień 1996-2003).     
Opublikował: Informator. 75 lat klubu sportowego w Gołańczy (1913-1988);  Dziedzice Gołańczy 1222-1945 (1994);  O mniejszościach narodowych w Gołańczy (2000); 55 lat powstania szkoły rolniczej w Gołańczy 1945-2000; Zespół Szkół Rolniczych i Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy. 60 lat kształcenia 1945-2005;   monografia  Od „Sokoła” do „Zamku” 100 lat Klubu Sportowego w Gołańczy 1913-2013 (354 stron). Autor kilku broszur okolicznościowych. Opracował i opublikował w prasie lokalnej i regionalnej ponad  tysiąc artykułów, reportaży, felietonów,  biografii oraz korespondencji. Autor tekstów w ponad dwudziestu edycjach kalendarzy o tematyce regionalnej, wydawanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej, m.in. artykuły: Cmentarze w gminie Gołańcz (1993), Rodzina Wyszomirskich (2008), Jan Wojciech (Olbracht) Smogulecki (2010), Legendy Panigrodza, historie wsi: Konary, Bogdanowo, Laskownica Mała, współautor monografii: Gołańcz w 600-leciu (2001), Zespół Szkół  Rolniczych i Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy. 70 lat kształcenia 1945-2015 (297 stron); Piłka nożna w regionie pilskim 1975-2020 (654 strony, 2021 r.).   

Za całokształt  pracy zawodowej i społecznej otrzymał wiele odznaczeń, wyróżnień i nagród państwowych, resortowych i samorządowych, m.in.: Odznakę Honorową Za Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego (1988), Odznakę za Zasługi dla Rozwoju Sportu Wyczynowego (1988), Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego (1999), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), Nagrodę Ministra Edukacji I stopnia, Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego (2008), tytuł Zasłużony dla Miasta i Gminy Gołańcz (2009), Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej (2009), Honorową Nagrodę Kulturalną Towarzystwa Miłośników Ziemi Gołanieckiej - za rok 2010, Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego (2013), Certyfikat XXI Plebiscytu Głosu Wągrowieckiego  Wągrowczanin A.D. 2012 i tytuł Działacz Sportowy Roku 2012 w powiecie wągrowieckim, tytuł Piłkarski Działacz Roku 2013 i 2016 (przyznany przez „Tygodnik Nowy” i OZPN Piła), Odznakę Członek Honorowy Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.  

Z okazji uroczystości listy gratulacyjny przesłał prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski – Dyrektor Naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, laureat Złotej Pieczęci 2019.

Gwiazdą wieczoru był Szymon Wydra&Carpe Diem. Szymon Wydra, Zbigniew Suski i Jarosław Suski oczarowali publiczność, dając magiczny koncert. To była prawdziwa uczta muzyczna! Przed gwiazdami wystąpił zespół Cut Flowers z I LO.