Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn w formie ”zaprojektuj i wybuduj"

Powiat Wągrowiecki otrzymał Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/5532/PolskiLad. Promesa dotyczy finansowania inwestycji realizowanej  przez Powiat Wągrowiecki pn. „Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn w formie ”zaprojektuj i wybuduj”.

W dniu 16 listopada 2022 roku Powiat Wągrowiecki podpisał umowę z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym Szymon Włodarczyk.

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane na odcinku o długości około 1,7 km. Zakres robót budowlanych obejmuje remont drogi od miejscowości Kamienica. W miejscach uszkodzeń przewiduje się między innymi wymianę uszkodzonej konstrukcji drogowej, ułożenie nowej warstwy wyrównawczej asfaltu, korektę spadków poprzecznych i podłużnych oraz prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony jezdni regulacje istniejących zjazdów, remont przepustów.

Całkowity koszt zadania to 3 680 000,10 zł.

Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  to 3 040 000,00 zł., co stanowi 82,61% ostatecznej wartości inwestycji.

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88