REMONT DROGI W KOŁYBKACH

Zadanie dofinansowane z: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki 

Wartość dofinansowania: 1 721 342,53 zł 

Całkowita wartość zadania: 2 868 904,23 zł

Powiat Wągrowiecki otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.721.342,53 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki

Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wicestarosta Michał Piechocki oraz Skarbik Powiatu Ewa Szczepaniak podpisali umowę z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki”.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania: to 2.868 904,23 zł, z czego 40 %, czyli 1.147.561,70 zł to wkład własny powiatu, a 60 %, czyli 1. 721.342,53 zł to dofinansowanie z RFRD.

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi na odcinku 430 m wraz ze skrzyżowaniem o długości 80 m. Łączna długość  przebudowanej drogi wynosi 510 m. W ramach prac budowalnych  wykonane zostanie między innymi poszerzenie jezdni wraz z  poszerzeniami na łukach. Zostaną przebudowane chodnik, zjazdy oraz zatoka autobusowa. Przebudowa dotyczy również infrastruktury technicznej obejmującej: kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz doświetlenie przejść dla pieszych. 

Trwa przebudowa drogi powiatowej w Kołybkach

W czwartek 24 sierpnia Członkowie Zarządu Powiatu Wągrowieckiego: Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc - Przewodniczący Zarządu oraz Robert Woźniak, Jerzy Springer i Andrzej Wieczorek, a także Sekretarz Powiatu Radosław Kubisz i Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, podczas posiedzenia zarządu sprawdzili rozpoczęte prace przy przebudowie drogi powiatowej w Kołybkach, gm. Damasławek.

Powiat Wągrowiecki otrzymał dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej w Kołybkach w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano wykonawcę - firmę Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. ze Żnina.

Zakres zadania obejmie przebudowę drogi powiatowej nr 1606P na odcinku 430 m wraz z skrzyżowaniem o długości 80 m. Łącznie długość inwestycji wynosić będzie 0,51 km. W ramach prac budowlanych zostanie poszerzona jezdnia wraz z poszerzeniami na łukach. Zostaną przebudowane chodniki, zjazdy oraz zatoka autobusowa. Przebudowa dotyczyć będzie również infrastruktury technicznej obejmującej: kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz doświetlenie przejść dla pieszych.

Całkowita wartość zadania to 2 910 831,82 zł, dofinansowanie w wysokości 1 726 814,68 zł stanowi 60% kosztów kwalifikowalnych.

Wykonawca na realizację zadania ma 100 dni od podpisania umowy.

Przebudowa drogi powiatowej w Kołybkach

 • Przebudowa drogi powiatowej w Kołybkach
 • Przebudowa drogi powiatowej w Kołybkach
 • Przebudowa drogi powiatowej w Kołybkach
 • Przebudowa drogi powiatowej w Kołybkach
 • Przebudowa drogi powiatowej w Kołybkach
 • Przebudowa drogi powiatowej w Kołybkach

Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1606P w Kołybkach

Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1606P w Kołybkach

Prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki są bardzo zaawansowane. Wykonawca przystąpił do układania warstw nawierzchni bitumicznej oraz budowy kanału technologicznego.

Wcześniej wykonano kanalizację deszczową oraz część prac elektrycznych dla doświetlenia przyszłych przejść dla pieszych. Inwestycja jest finansowana ze środków własnych Powiatu Wągrowieckiego przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.691.662,48 zł, co stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych zadania, a także dofinansowaniu UG Damasławek.
Planowane zakończenie prac to listopad 2023r.

 • Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1606P w Kołybkach
 • Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1606P w Kołybkach
 • Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1606P w Kołybkach
 • Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1606P w Kołybkach
 • Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1606P w Kołybkach
 • Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1606P w Kołybkach
 • Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1606P w Kołybkach
 • Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1606P w Kołybkach
 • Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1606P w Kołybkach
 • Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1606P w Kołybkach
 • Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1606P w Kołybkach
 • Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1606P w Kołybkach
 • Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1606P w Kołybkach

Droga w Kołybkach przebudowana

27 grudnia 2023 roku zakończono realizację kolejnej inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1606P w Kołybkach. 

6 czerwca 2023 roku Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wicestarosta Michał Piechocki oraz Skarbik Powiatu Ewa Szczepaniak podpisali umowę z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki".

Na realizację tego zadania Powiat Wągrowiecki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.691.662,48 zł na zadanie pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki”.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania: to 2.823.059,85 zł, z czego  1.131.397,37 zł to wkład własny powiatu,  1.691.662,48 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania  zrealizowano  przebudowę  drogi na odcinku 430 m wraz z skrzyżowaniem  o długości 80 m. Łączna długość  przebudowanej drogi wynosi 510 m. W ramach prac budowalnych  wykonywane zostały  między innymi: poszerzenie jezdni wraz z  poszerzeniami na łukach, przebudowa chodnika, zjazdów oraz zatoki autobusowej. Przebudowa dotyczyła również infrastruktury technicznej obejmującej: kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz doświetlenie przejść dla pieszych.  Wykonawcą zadania było przedsiębiorstwo Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. ze Żnina.