• Umowa na przebudowę ul. Grzybowej w Wągrowcu podpisana

Już wkrótce ruszy rozbudowa ulicy Grzybowej w Wągrowcu

We wtorek 14 września Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc wraz z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Robertem Torzem, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Danuty Królczyk podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym Szymon Włodarczyk na zadanie pod nazwą "Rozbudowa ulicy Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)".
 
Całkowita kwota robót to 1.436.381,59 zł. Zadanie to dofinansowywane jest w 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała kwota pochodzi z budżetu powiatu oraz gminy miejskiej Wągrowiec.
 
Zgodnie z podpisaną umową zakończenie robót przewiduje się do 16 czerwca 2022 roku.
 
W ramach rozbudowy ulicy Grzybowej w Wągrowcu zaprojektowano:
 • ujednolicenie szerokości jezdni ulicy Grzybowej do 5,50 m,
 • przebudowę (korektę) istniejącego skrzyżowania ulicy Grzybowej z ulicą Leśną,
 • na skrzyżowaniu z ulicą Konwaliową, budowa nowego wlotu do ulicy Konwaliowej,
 • na skrzyżowaniu z ulicą Dębińską, dostosowanie do istniejącego skrzyżowania z ulicą Dębińską,
 • budowę nowego chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego po lewej stronie jezdni o szerokości 2,00 m,
 • zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi poprzez wykorzystanie i ewentualną korektę odwodnienia istniejącego,
 • zapewnienie obsługi komunikacyjnej oraz dostępności nieruchomości przyległych do drogi publicznej,
 • wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni,
 • utwardzenie zjazdów do posesji,
 • usunięcie kolizji powstałych w związku z inwestycją,
 • wymianę włazów kanałowych,
 • wymianę krawężników drogowych,
 • naprawę spękań i ubytków,
 • instalacja oświetlenia ulicznego,
 • wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego.
 
 • We wtorek 14 września Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc wraz z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Robertem Torzem...
 • We wtorek 14 września Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc wraz z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Robertem Torzem...
 • We wtorek 14 września Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc wraz z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Robertem Torzem...
 • We wtorek 14 września Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc wraz z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Robertem Torzem...
 • We wtorek 14 września Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc wraz z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Robertem Torzem...

18 listopada 2021 r. ruszyła rozbudowa ulicy Grzybowej w Wągrowcu

B8JHjFLSzMDnAAAAAElFTkSuQmCC

Wykonawca zadania - Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowe Szymon Włodarczyk poinformowało o rozpoczęciu realizacji zadania w dniu 18 listopada 2021 roku.

Zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu ulica zostanie zamknięta, z uwzględnieniem dojazdu do posesji. W związku z zamknięciem ulicy Grzybowej zmianie ulegnie również trasa przejazdu autobusów komunikacji miejskiej. Prosimy zainteresowane osoby o zapoznanie się z ustanowioną na czas rozbudowy tymczasową trasą.

13 lipca br. Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc oraz Wicestarosta Michał Piechocki podpisali z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim umowę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozbudowy ulicy Grzybowej w Wągrowcu. 14 września br. Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc wraz z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Robertem Torzem, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Danuty Królczyk podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano - Drogowym Szymon Włodarczyk na zadanie pod nazwą "Rozbudowa ulicy Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)". Koszt realizacji inwestycji to 1.479.381,59 zł. Zadanie dofinansowane jest w 60% kosztów kwalifikowalnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania wynosi 808.507,44 zł. Prace zgodnie z umową mają zakończyć się do 16 czerwca 2022 roku.

Przypominamy, że w rozbudowa ulicy Grzybowej w Wągrowcu obejmie:

 • ujednolicenie szerokości jezdni ulicy Grzybowej do 5,50 m,
 • przebudowę (korektę) istniejącego skrzyżowania ulicy Grzybowej z ulicą Leśną,
 • na skrzyżowaniu z ulicą Konwaliową, budowa nowego wlotu do ulicy Konwaliowej,
 • na skrzyżowaniu z ulicą Dębińską, dostosowanie do istniejącego skrzyżowania z ulicą Dębińską,
 • budowę nowego chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego po lewej stronie jezdni o szerokości 2,00 m,
 • zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi poprzez wykorzystanie i ewentualną korektę odwodnienia istniejącego,
 • zapewnienie obsługi komunikacyjnej oraz dostępności nieruchomości przyległych do drogi publicznej,
 • wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni,
 • utwardzenie zjazdów do posesji,
 • usunięcie kolizji powstałych w związku z inwestycją,
 • wymianę włazów kanałowych,
 • wymianę krawężników drogowych,
 • naprawę spękań i ubytków,
 • instalacja oświetlenia ulicznego,
 • wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego.

Kolejne miliony na drogi dla Powiatu Wągrowieckiego - umowa podpisana!

 

We wtorek 13 lipca Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc oraz Wicestarosta Michał Piechocki podpisali z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim umowę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozbudowy ulicy Grzybowej w Wągrowcu. Zadanie zostanie zrealizowane pod nazwą "Rozbudowa ulicy Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)".

Powiat Wągrowiecki otrzyma na to zadanie dofinansowanie w wysokości 1.193.859,64 zł ( jest to 60 % kosztów kwalifikowalnych).

Całkowita wartość kosztorysowa inwestycji to 2.163.290,59 zł.

- Cieszę się, że to kolejna inwestycja dofinansowana ze środków zewnętrznych. Modernizacja ulicy Grzybowej zwiększy bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu - podkreśla Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc.

W ramach rozbudowy ulicy Grzybowej w Wągrowcu zaprojektowano:

 1. ujednolicenie szerokości jezdni ulicy Grzybowej do 5,50 m,
 2. przebudowę (korektę) istniejącego skrzyżowania ulicy Grzybowej z ulicą Leśną,
 3. na skrzyżowaniu z ulicą Konwaliową, budowa nowego wlotu do ulicy Konwaliowej,
 4. na skrzyżowaniu z ulicą Dębińską, dostosowanie do istniejącego skrzyżowania z ulicą Dębińską,
 5. budowę nowego chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego po lewej stronie jezdni o szerokości 2,00 m,
 6. zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi poprzez wykorzystanie i ewentualną korektę odwodnienia istniejącego,
 7. zapewnienie obsługi komunikacyjnej oraz dostępności nieruchomości przyległych do drogi publicznej,
 8. wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni,
 9. utwardzenie zjazdów do posesji,
 10. usunięcie kolizji powstałych w związku z inwestycją,
 11. wymianę włazów kanałowych,
 12. wymianę krawężników drogowych,
 13. naprawę spękań i ubytków,
 14. instalacja oświetlenia ulicznego,
 15. wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Powiat Wągrowiecki otrzymał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 60 % inwestycji do przebudowy ulicy Antoniewskiej w Skokach. Wraz z zadaniami gminnymi na drogi w Powiecie Wągrowieckim trafi blisko 13 mln zł.