Powiat Wągrowiecki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi powiatowej nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo

Powiat Wągrowiecki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.091.698,53  zł na remont drogi powiatowej  nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990 m”.

W dniu 24 października 2023 roku Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wicestarosta Michał Piechocki oraz Skarbik Powiatu Ewa Szczepaniak podpisali umowę z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990 m". 

Całkowity koszt kwalifikowany zadania: to 1.819.497,56 zł, z czego 40 %, czyli 727.799,03 zł to wkład własny Powiatu, a 60 %, czyli 1.091. 698,53 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont drogi powiatowej nr 1602P obejmuje odcinek o długości 990 m. W ramach zadania ułożone zostaną nowe warstwy bitumiczne oraz wymiana uszkodzonych krawędzi drogi. Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocze utwardzone o szerokości 1,0 m.

Celem prac remontowych  jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, naprawa uszkodzonej nawierzchni, usprawnienie odprowadzanie wód deszczowych z korony jezdni.

Umowa na remont drogi powiatowej nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo podpisana

W poniedziałek 11 grudnia podpisana została umowa nana remont drogi powiatowej nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990 m”.

Umowę podpisał Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Ewy Szczepaniak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Torz oraz wykonawca zadania Szymon Włodarczyk - Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowe. W spotkaniu uczestniczył również Jakub Zadroga z PZD. Kwota, na jaką została podpisana umowa z wykonawcą to 1.499.622,75 zł.

Przypomnijmy, Powiat Wągrowiecki otrzymał na remont tej drogi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych. 24 października 2023 roku Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wicestarosta Michał Piechocki oraz Skarbik Powiatu Ewa Szczepaniak podpisali umowę z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990 m". 

Remont drogi powiatowej nr 1602P obejmuje odcinek o długości 990 m. W ramach zadania ułożone zostaną nowe warstwy bitumiczne oraz wymiana uszkodzonych krawędzi drogi. Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocze utwardzone o szerokości 1,0 m. Celem prac remontowych  jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, naprawa uszkodzonej nawierzchni, usprawnienie odprowadzanie wód deszczowych z korony jezdni. Termin wykonania prac przewidziano na maj 2024 r.

 • Umowa na remont drogi powiatowej nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo podpisana
 • Umowa na remont drogi powiatowej nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo podpisana
 • Umowa na remont drogi powiatowej nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo podpisana
 • Umowa na remont drogi powiatowej nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo podpisana

Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo dobiega końca

Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990m dobiega końca. Planowany termin zakończenia realizacji, wg umowy to 31 maja 2024, jednak zaawansowanie robót jest duże, co może wpłynąć na szybsze zakończenie zdania.

Remont drogi obejmował odcinek o długości 990 m. W ramach zadania ułożone zostały nowe warstwy bitumiczne oraz wymiana uszkodzonych krawędzi drogi. Po obu stronach jezdni wykonane będzie pobocze utwardzone o szerokości 1,0 m. 

Celem prac remontowych  jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, naprawa uszkodzonej nawierzchni, usprawnienie odprowadzanie wód deszczowych z korony jezdni.

Na to zadanie Powiat Wągrowiecki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 876 316,30  zł 
Całkowity koszt kwalifikowany zadania to 1 460 527,18 zł, z czego 40 % ( 584 210,88  zł) to wkład własny Powiatu, a 60 % (876 316,30 zł)  to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 •  
 • Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo
 • Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo
 • Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo
 • Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo
 • Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo
 • Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo
 • Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo

Zakończono remont drogi powiatowej nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo

We wtorek 30 kwietnia br. dokonano odbioru wyremontowanego odcinka drogi Kopaszyn – Grylewo o długości 990 m.

W odbiorze uczestniczyli: Tomasz Kranc Starosta Wągrowiecki, Michał Piechocki Wicestarosta, Andrzej Wieczorek Członek Zarządu Powiatu, Robert Torz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Szymon Włodarczyk wykonawca zadania oraz Łukasz Wiśniewski inspektor nadzoru.

Przypomnijmy, Powiat Wągrowiecki otrzymał na remont tej drogi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60 %. Całkowity koszt zadania to blisko 1,5 mln zł.

W ramach zadania ułożono nowe warstwy bitumiczne oraz wymieniono uszkodzone krawędzie drogi. Po obu stronach jezdni utwardzono pobocze o szerokości 1 m. 

Na to zadanie Powiat Wągrowiecki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 876 316,30  zł 
Całkowity koszt kwalifikowany zadania to 1 460 527,18 zł, z czego 40 % ( 584 210,88  zł) to wkład własny Powiatu, a 60 % (876 316,30 zł)  to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.