Powiat Wągrowiecki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi powiatowej nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo

Powiat Wągrowiecki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.091.698,53  zł na remont drogi powiatowej  nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990 m”.

W dniu 24 października 2023 roku Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wicestarosta Michał Piechocki oraz Skarbik Powiatu Ewa Szczepaniak podpisali umowę z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990 m". 

Całkowity koszt kwalifikowany zadania: to 1.819.497,56 zł, z czego 40 %, czyli 727.799,03 zł to wkład własny Powiatu, a 60 %, czyli 1.091. 698,53 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont drogi powiatowej nr 1602P obejmuje odcinek o długości 990 m. W ramach zadania ułożone zostaną nowe warstwy bitumiczne oraz wymiana uszkodzonych krawędzi drogi. Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocze utwardzone o szerokości 1,0 m.

Celem prac remontowych  jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, naprawa uszkodzonej nawierzchni, usprawnienie odprowadzanie wód deszczowych z korony jezdni.

Umowa na remont drogi powiatowej nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo podpisana

W poniedziałek 11 grudnia podpisana została umowa nana remont drogi powiatowej nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990 m”.

Umowę podpisał Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Ewy Szczepaniak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Torz oraz wykonawca zadania Szymon Włodarczyk - Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowe. W spotkaniu uczestniczył również Jakub Zadroga z PZD. Kwota, na jaką została podpisana umowa z wykonawcą to 1.499.622,75 zł.

Przypomnijmy, Powiat Wągrowiecki otrzymał na remont tej drogi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych. 24 października 2023 roku Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wicestarosta Michał Piechocki oraz Skarbik Powiatu Ewa Szczepaniak podpisali umowę z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990 m". 

Remont drogi powiatowej nr 1602P obejmuje odcinek o długości 990 m. W ramach zadania ułożone zostaną nowe warstwy bitumiczne oraz wymiana uszkodzonych krawędzi drogi. Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocze utwardzone o szerokości 1,0 m. Celem prac remontowych  jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, naprawa uszkodzonej nawierzchni, usprawnienie odprowadzanie wód deszczowych z korony jezdni. Termin wykonania prac przewidziano na maj 2024 r.

  • Umowa na remont drogi powiatowej nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo podpisana
  • Umowa na remont drogi powiatowej nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo podpisana
  • Umowa na remont drogi powiatowej nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo podpisana
  • Umowa na remont drogi powiatowej nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo podpisana
[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88