Remont drogi powiatowej nr 1600 odc. Krzyżanki - Gołańcz w formie „zaprojektuj i wybuduj”

Powiat Wągrowiecki otrzymał Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/2591/PolskiLad. Promesa dotyczy finansowania inwestycji realizowanej przez Powiat Wągrowiecki pn. „Remont drogi powiatowej nr 1600 odc. Krzyżanki - Gołańcz w formie „zaprojektuj i wybuduj”.

W dniu 16 listopada 2022 roku Powiat Wągrowiecki podpisał umowę z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym Szymon Włodarczyk.

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane na drodze o długości około 1,5 km. Zakres robót budowlanych  obejmuje miedzy innymi wymianę uszkodzonej konstrukcji drogowej, ułożenie nowej warstwy wyrównawczej asfaltu, korektę spadków poprzecznych i podłużnych, prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony jezdni, regulację istniejących zjazdów czy remont przepustów.

 Całkowity koszt zadania to 3 799 998,90 zł.

Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  to 2 744 000,00 zł, co stanowi 72,21 % ostatecznej wartości inwestycji.

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88