Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego

QccAAAAASUVORK5CYII=

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

DOTACJA CELOWA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego wraz z pracami przygotowawczymi oraz zakupu pierwszego wyposażenia strzelnicy pneumatycznej.

Całkowita wartość zadania: 462.726,00 zł.

Dofinansowanie: 283.322,44 zł.

Wkład własny: 179.403,56 zł.

Strzelnica zlokalizowana będzie na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu w budynku znajdującym się na terenie szkoły.

Celem zadania jest popularyzacja strzelectwa wśród uczniów szczególnie klas mundurowych, integracja środowiska, zwiększenie umiejętności  strzeleckich uczestników strzelnicy, udział w konkursach, stworzenie warunków nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo, możliwość realizacji podstawy programowej w ramach praktycznej formy nauczania (trening strzelecki) i wprowadzenie do pracy w wojsku, służbach mundurowych.

Użytkownicy strzelnicy: uczniowie szkoły w klasach o profilu mundurowym, członkowie klubu szkolnego Strzelcy ZS2, nauczyciele, inni uczniowie szkół i członkowie organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa.

Strzelnica będzie wyposażona m.in. w 5 stanowisk strzeleckich, urządzenia pneumatyczne (karabinki, pistolety) oraz inne wyposażenie niezbędne do prowadzenia treningu strzeleckiego.

Prace zostaną zrealizowane w 2022 r.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

DOTACJA CELOWA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

 

Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu.

Całkowita wartość zadania: 150.660,00 zł.

Dofinansowanie: 119.021,40  zł.

Wkład własny: 31.638,60 zł.

Strzelnica jest zlokalizowana w budynku hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.

Celem zadania jest popularyzacja strzelectwa wśród uczniów szczególnie klas mundurowych, integracja środowiska, zwiększenie umiejętności strzeleckich uczestników strzelnicy, udział w konkursach, stworzenie warunków nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo, możliwość realizacji podstawy programowej w ramach praktycznej formy nauczania (trening strzelecki) i wprowadzenie do pracy w wojsku, służbach mundurowych.

Użytkownicy strzelnicy: młodzież klas o profilu policyjno-wojskowym z Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych działającego w Zespole Szkół nr 1, uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół nr 1 w liczbie 1300 uczniów realizujących podstawę programową z Edukacji dla bezpieczeństwa. Młodzież z innych szkół z terenu powiatu wągrowieckiego i członkowie organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa.

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie."

Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" - mająca na celu budowę lub modernizację dróg lokalnych pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo - Podolin współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88