Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec
tel. +48 67 2680500
e-mail: powiat@wagrowiec.pl

W skład Starostwa Powiatowego w Wągrowcu wchodzą następujące wydziały:

 1. Wydział Organizacyjny w tym:
  1. Biuro Rady
  2. Sekretariat Starosty
  3. Kancelaria Ogólna
 2. Wydział Finansów w tym: Główny Księgowy
 3. Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego
 4. Wydział Architektury i Budownictwa
 5. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 6. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w tym:
  1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  2. Kancelaria Geodezyjna
 7. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 8. Wydział Komunikacji
 9. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
 10. Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia
 11. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:
  1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
  2. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
 12. Zespół Radców Prawnych
 13. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 14. Audytor wewnętrzny
 15. Samodzielne stanowisko ds. kontroli
 16. Inspektor Ochrony Danych
 17. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

drukuj ()

Koordynator do spraw dostępności

Radosław Kubisz - Sekretarz Powiatu

tel. 67 2680520

e-mail: sekretarz@wagrowiec.pl

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2020-09-28

 

 

 

Stanowisko/Wydział

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Starosta Wągrowiecki

Tomasz Kranc

105

+48 67 2620168

Wicestarosta

Jerzy Springer

105

+48 67 2620168

Sekretarz Powiatu

Radosław Kubisz

103

+48 67 2680520

Skarbnik Powiatu

Ewa Szczepaniak

212

+48 67 2680521

Sekretariat Starosty

Ewa Papierz

105

+48 67 2680515
+48 67 2620168

Punkt Obsługi

Magdalena Budynek

1

+48 67 2680541

Wydział Architektury i Budownictwa

Dariusz Przesławski
- Kierownik Wydziału

10a

+48 67 2680553

Wydział Architektury i Budownictwa

Danuta Linetty
Renata Spychała

11

+48 67 2680552

Wydział Architektury i Budownictwa

Monika Kędziora
Marta Grabowska

10

+48 67 2680554

Wydział Architektury i Budownictwa

Agnieszka Rymarczyk

10

+48 67 2680554

Wydział Organizacyjny

Dariusz Trojanowski
- Kierownik Wydziału

202a

+48 67 2680530

Wydział Organizacyjny
(Kancelaria Ogólna,
Archiwum zlikwidownych
przedsiębiorstw państwowych)

Ewelina Wójcik

13a

+48 67 2680533

Wydział Organizacyjny
(Kancelaria Ogólna)

Kamil Matusiak

13

+48 67 2680500

Wydział Organizacyjny
(Biuro Rady)

Mariola Substyk

107

+48 67 2680511

Wydział Organizacyjny

Ewa Kaczorowska
- Z-ca Kierownika Wydziału

201

+48 67 2680534

Wydział Organizacyjny

Małgorzata Kaźmierczak

202

+48 67 2680531

Wydział Organizacyjny

Krzysztof Stachowski

202

+48 67 2680531

Wydział Organizacyjny

Izabela Marcinkowska

101

+48 67 2680508

Wydział Organizacyjny
(informatycy)

Łukasz Lemański
Jacek Kubisz

03

 

Wydział Finansów

Lucyna Kotarba
(główny księgowy)
Elżbieta Torzewska-Jarosz

210

+48 67 2680522

Wydział Finansów

Teresa Kryskowiak
Joanna Szczepaniak

211

+48 67 2680524

Wydział Finansów

Monika Rumińska
Dominika Pewińska

211a

+48 67 2680523

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Małgorzata Klessa
- Kierownik Wydziału

208

+48 67 2680536

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Beata Sajewska
Daria Agacińska
Daria Winkiel

209

+48 67 2680537

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Kinga Kluczyńska
- Kierownik Wydziału

14

+48 67 2680556

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Alicja Żabska-Szymańska
Anna Michalska-Nowak

15

+48 67 2680558, +48 67 2680562

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Karolina Krenz
- Kierownik Wydziału

213a

+48 67 2680550

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Justyna Krysztofiak
   Anna Szymańska
Aleksandra Królczyk

213

+48 67 2680551

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego

Beata Jessa
- Kierownik Wydziału

204

+48 67 2680512

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego

Monika Helwig
Szymon Januchowski

206

+48 67 2680527

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego

 

206

+48 67 2680526

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego

Joanna Heckert

205

+48 67 2680509

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego

Kinga Skotarek
Piotr Gendek

205

+48 67 2680529

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Anna Bosacka
- Kierownik Wydziału

6

+48 67 2680545

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Magdalena Piekutowska
Małgorzata Stolarz

5

+48 67 2680542

Wydział Geodezji,
Kartografii i Katastru

Sławomir Brodowski
- Kierownik Wydziału

2

+48 67 2680540

Wydział Geodezji,
Kartografii i Katastru
(Ewidencja Gruntów i Budynków)

Renata Grieger
Elżbieta Zawol
Sławomir Depa

4

+48 67 2680543

Wydział Geodezji,
Kartografii i Katastru
(Kancelaria Geodezyjna)

Sylwia Szturma (sylwia.szturma@wagrowiec.pl)
Justyna Słomińska (justyna.slominska@wagrowiec.pl)

3

+48 67 2680544

Wydział Geodezji,
Kartografii i Katastru
(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Jagoda Wyrzykowska-Dębska
- z-ca Kierownika Wydziału

03

+48 67 2680548

Wydział Geodezji,
Kartografii i Katastru
(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Patrycja Gaca
Natalia Lach
Anna Chudzińska

03

+48 67 2680547

Wydział Geodezji,
Kartografii i Katastru
(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Wioleta Rutkowska
Katarzyna Jaroć
Karolina Piwosz
Jagoda Bejnarowicz
Aneta Macek
Anna Chudzińska

03

+48 67 2680548

Wydział Geodezji,
Kartografii i Katastru
(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Marta Andrzejewska

03

+48 67 2680555

Wydział Geodezji,
Kartografii i Katastru
(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Maria Piwosz

03

+48 67 2680561

Wydział Komunikacji
(ul. Kościuszki 53 D)

+48 67 2506 700,
+48 67 2506 710
+48 506 363 772,
+48 506 450 286

Radosław Borowski
- Kierownik Wydziału

2

+48 67 2680 894

Wydział Komunikacji

Transport, Stacje Kontroli Pojazdów, Diagności, Usuwanie pojazdów - art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Monika Kozłowska - Z-ca Kierownika Wydziału

9

+48 67 2680 886

Wydział Komunikacji

Dział rejestracji pojazdów

Robert Kaniewski

14+48 67 2680 884

Wydział Komunikacji

Dział rejestracji pojazdów

Jerzy Jurga

14

+48 67 2680 896

Wydział Komunikacji

Dział rejestracji pojazdów

Karolina Jarecka

14

+48 67 2680 897

Wydział Komunikacji

Dział rejestracji pojazdów

Natalia Jaskólska

14

+48 67 2680 885

Wydział Komunikacji

Dział rejestracji pojazdów

Wioleta Mirek

14

+48 67 2680 885

Wydział Komunikacji

Dział rejestracji pojazdów

 

14

+48 67 2680 883

Wydział Komunikacji

Dział rejestracji pojazdów

Ewa Tyrakowska

14

+48 67 2680 898

Wydział Komunikacji

Teresa Budzyńska

14a

+48 67 2680 892 (+48 67 2621112)

Wydział Komunikacji

 

Dział wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

Marcelina Kępka-Wareńczak

15


+48 67 2680 890

Wydział Komunikacji

Dział wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

Angelika Drews

15

+48 67 2680 890

Wydział Komunikacji

Dział wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

Małgorzata Klonskowska

15

+48 67 2680 893

Wydział Komunikacji

Małgorzata Stróżewska

15b

+48 67 2680 881

Wydział Komunikacji 

Ośrodki szkolenia kierowców, Instruktorzy

Dominik Próchniak

5

+ 48 67 2680 890 (+48 67 2621112)

Wydział Komunikacji

Sebastian Wójtych (Kasa)

5

+ 48 67 2680 895

Biuro Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
(Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego)

Dariusz Stoll
- Kierownik Biura

207

+48 67 2680557

Biuro Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
(Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych)

Albert Jessa

207

+48 67 2680557

Zespół Radców Prawnych

Beata Kaniewska
Izabela Napiecek
Katarzyna Kubacka-Michalik

102

+48 67 2680518

Samodzielne stanowisko ds. kontroli

Wojciech Kotarba

7

+48 67 2680517

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Katarzyna Kubacka-Michalik

7

+48 67 2680516

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Olga Bijan

7

+48 67 2680516

Audytor Wewnętrzny

Michał Pruski

7

+48 67 2680517

Służba bezpieczeństwa
i higieny pracy

Wojciech Piskulski

201

+48 67 2680534

 

drukuj ()

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wągrowcu określa organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

 • autor: Radosław Kubisz, Dariusz Trojanowski, data: 2023-07-12
[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88