W skład Starostwa Powiatowego w Wągrowcu wchodzą następujące wydziały:
1. Wydział Organizacyjny
w tym:
a) Biuro Rady
b) Sekretariat Starosty
c) Kancelaria Ogólna
d) Samodzielne stanowisko ds. kontroli
e) Administrator Bezpieczeństwa Informacji
2. Wydział Finansów
w tym Główny Księgowy
3. Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego
4. Wydział Architektury i Budownictwa
5. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
6. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
w tym:
a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
b) Kancelaria Geodezyjna
7. Wydział Komunikacji
8. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
9. Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia
w tym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
10. Zespół Radców Prawnych
11. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
12. Audytor AU

drukuj ()

Dane kontaktowe

Starosta Wągrowiecki

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Tomasz Kranc

105

+48 67 2620168

Wicestarosta

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Michał Piechocki

105

+48 67 2620168

Przewodnicząca Rady Powiatu

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Małgorzata Osuch

106

+4867 2680510

Sekretarz Powiatu

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Radosław Kubisz

103

+48*67 2680520

Skarbnik Powiatu

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Danuta Królczyk

212

+48*67 2680521

      Sekretariat Starosty

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Anna Chudzińska
Emilia Kwiatkowska

105

+48 67 2680515
+48 67 2680575

Wydział Architektury i Budownictwa

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Dariusz Przesławski
- Kierownik Wydziału

11

+48 67 2680553

Danuta Linetty
Renata Spychała

10

+48 67 2680552

Bernadeta Cegiel

Monika Błaszczyk, Marta Grabowska,  Klaudia Kluczyńska

10

+48 67 2680554

Wydział Organizacyjny

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Dariusz Trojanowski
- Kierownik Wydziału

201

+48 67 2680530

Elżbieta Żakowska
Ewelina Wójcik
(Kancelaria Ogólna, Archiwum)

13a

+48 67 2680533

Magdalena Budynek
(Kancelaria Ogólna)

13

+48 67 2680500

Mariola Substyk
(Biuro Rady)

107

+48 67 2680511

Ewa Kaczorowska
- Z-ca kierownika

Albert Jessa

201

+48 67 2680534

Małgorzata Kaźmierczak
Krzysztof Stachowski

202

+48 67 2680531

Izabela Marcinkowska
Kinga Basiura

101

+48 67 2680508

Łukasz Lemański (informatyk)
Jacek Kubisz (informatyk)

 

+48 67 2680571

Wydział Finansów

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Lucyna Kotarba
(główny księgowy)
Elżbieta Torzewska-Jarosz
Daniel Budzeń

210

+48 67 2680522

Teresa Kryskowiak
Joanna Szczepaniak

211

+48 67 2680524

Genowefa Gniadek
Honorata Łyduch
Dominika Pewińska
Małgorzata Beim

211a

+48 67 2680523

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Małgorzata Klessa
- Kierownik Wydziału

208

+48 67 2680536

Beata Sajewska
Daria Agacińska

209

+48 67 2680537

Wojciech Poprawski

209a

+48 67 2680539

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Barbara Linetty
- Kierownik Wydziału

14

+48 67 2680556

Alicja Żabska-Szymańska
Kinga Kluczyńska
Anna Michalska - Nowak

15

+48 67 2680558
+48 67 2680562

Dariusz Stoll
(Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego)

15

+48*67 2680557

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Karolina Krenz
- Kierownik Wydziału

213a

+48 67 2680550

Ewelina Szulc
- Z-ca kierownika

Justyna Krysztofiak
Anna Błaszczyk
Agata Łasecka

213

+48 67 2680551

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Beata Jessa
- Kierownik Wydziału

204

+48 67 2680509

Monika Helwig
Magdalena Torz
Jakub Zadroga

206

+48 67 2680527
+48 67 2680526

Joanna Heckert
Martyna Łabusińska-Malec

205

+48 67 2680529
 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Sławomir Brodowski
- Kierownik Wydziału

2

+48 67 2680540

Anna Bosacka
- Z-ca Kierownika Wydziału
Małgorzata Stolarz
(Gospodarka Nieruchomościami)

1

+48 67 2680545

Magdalena Piekutowska
Małgorzata Jarosz
(Gospodarka Nieruchomościami)

3

48 67 2680542

Renata Grieger
Elżbieta Zawol
Grażyna Lamch
Arleta Targowska
(Ewidencja Gruntów i Budynków)

4

+48 67 2680543

Monika Kołos
Tomasz Czerwiński
Natalia Pauta
(Powiatowy Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej)

5

+48 67 2680541

Sylwia Szturma
sylwia.szturma@wagrowiec.pl

Justyna Tietz justyna.tietz@wagrowiec.pl
(Kancelaria Geodezyjna)

6

+48 67 2680544

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Rafał Kledzik
- Z-ca Kierownika Wydziału

03

+48 67 2680546

Patrycja Gaca
Radosław Sebastyański
Natalia Lach

03

+48 67 2680547

Wioleta Rutkowska
Jagoda Wyrzykowska-Dębska
Marta Radecka

03

+48 67 2680548

Maria Piwosz

03

+48 67 2680546

Wydział Komunikacji (ul. Kościuszki 53 D)

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Radosław Borowski
- Kierownik Wydziału

2

+48 67 2680894
506363772
506450286

Robert Kaniewski
Piotr Tucholski
Jerzy Jurga
Wioleta Mirek
Weronika Smalec
Ewa Tyrakowska

14

+48 67 2680884, 896, 897, 885, 883, 898

Teresa Budzyńska

14a

+ 48 67 2680892

Małgorzata Klonskowska
Angelika Drews
Monika Kozłowska
Marcelina Kępka
Dominik Próchniak

15

+48 67 2680881, 890, 893

Katarzyna Kaniewska
Małgorzata Stróżewska

15b

+48 67 2621112

Wojciech Rochowiak

8

+ 48 67 2680886

Sebastian Wójtych (Kasa)

5

+ 48 67 2680895

Zespół Radców Prawnych

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Beata Kaniewska
Izabela Napiecek

102

+48 67 2680518

Samodzielne stanowisko ds. kontroli

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Wojciech Kotarba

7

+48 67 2680517

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Katarzyna Kubacka
Olga Bijan

7

+48 67 2680516

Audytor Wewnętrzny

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Michał Pruski

7

+48 67 2680517

drukuj ()

[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888