Nagroda Herbu Powiatu Wągrowieckiego

Nagroda Herbu Powiatu Wągrowieckiego jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem przyznawanym przez Zarząd Powiatu za zasługi w rozwoju Powiatu Wągrowieckiego.
Nagroda może być przyznawana osobom fizycznym, instytucjom państwowym,jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz Powiatu Wągrowieckiego, wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju powiatu. Nagroda może być przyznana tej samej osobie tylko raz.
[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888