Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice – Gruntowice – w formie „zaprojektuj i wybuduj”

Powiat Wągrowiecki otrzymał Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/129/PolskiLad. Promesa dotyczy finansowania inwestycji realizowanej  przez Powiat Wągrowiecki pn. „.Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice – Gruntowice – w formie „zaprojektuj i wybuduj”.

W dniu 18 listopada 2022 roku Powiat Wągrowiecki podpisał umowę z wykonawcą zadania Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c.

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane polegające na przebudowie drogi ok 2,4 km, miedzy innymi wykonanie podbudowy na poszerzeniu, wykonanie jedni asfaltowej, ewentualną  budowę kanału technologicznego, wykonanie stałej organizacji ruchu (miedzy innymi: wykonanie oznakowania pionowego przejścia dla pieszych wraz z jego  doświetleniem).

Całkowity koszt zadania to 5 786 868,08 zł.

Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  to 4 655 000,00 , co stanowi 80,44 % ostatecznej wartości inwestycji.

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88