Remont drogi powiatowej nr 1654P odc. Kakulin – Kuszewo

Powiat Wągrowiecki podpisał umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie kolejnych zadań drogowych

W środę 31 stycznia 2024 roku, podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego, nastąpiło podpisanie umów na dofinansowanie kolejnych zadań drogowych.

Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc i Członek Zarządu Powiatu Robert Woźniak, w obecności pozostałych Członków Zarządu Powiatu Jerzego Springera i Andrzeja Wieczorka, przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Ewy Szczepaniak, podpisali umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok remontu drogi powiatowej nr 1654P odc. Kakulin – Kuszewo. 

Remont drogi powiatowej nr 1654P odc. Kakulin – Kuszewo - wartość dofinansowania: 1 270 856,72 zł(70%), wkład własny: 544 652,88 zł, wartość całkowita: 1 815 509,60 zł

Zadanie obejmuje remont drogi powiatowej nr 1654P na odcinku w km od 6+558,50 do km 8+369,00. Łącznie całkowita długość remontowanego odcinka to 1.810,50m. Zakres prac dotyczy wykonania nowych warstw bitumicznych nawierzchni jezdni na istniejącej drodze i wyminę oznakowania pionowego. Celem prac remontowych jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, korekta spadków poprzecznych i podłużnych oraz prawidłowe odprowadzanie wód opadowych z korony jezdni do istniejących rowów trawiastych i poboczy gruntowych. Geometria drogi pozostaje bez zmian.